Μηνύματα και κωδικοί σφάλματος

Ενημερωθείτε σχετικά με το σφάλμα 80190848 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν το δείτε κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς από την κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 8012271F κατά την προσπάθεια πραγματοποίησης μιας αγοράς μέσω του Xbox Live από την κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 801613FB κατά τη χρήση ενός προπληρωμένου κωδικού στην κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 801613c9 κατά την προσπάθεια εξαργύρωσης ενός προπληρωμένου κωδικού από την κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 80169E7F κατά τη σύνδεση ή την πραγματοποίηση μιας αγοράς από την κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 80190864 κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς από την κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 80153021 κατά την προσπάθεια πραγματοποίησης μιας αγοράς μέσω του Xbox Live από την κονσόλα Xbox One ή Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 80153003 κατά τη χρήση του Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360.
Εμφανίζεται το σφάλμα 80070057 κατά την προσπάθεια παρακολούθησης ενός βίντεο ή εξαργύρωσης ενός προπληρωμένου κωδικού στην κονσόλα Xbox 360.
Ενημερωθείτε σχετικά με το σφάλμα 80169d3a και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν το δείτε κατά την προσπάθεια πραγματοποίησης μιας αγοράς από την κονσόλα Xbox.

Πόροι υποστήριξης