Πληρωμές και αγορές

Υποβολή αιτήματος επιστροφής χρημάτων για ένα ψηφιακό προϊόν Xbox
Θέλετε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για μια συνδρομή ή ένα ψηφιακό προϊόν Xbox; Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται εδώ.
Διαχείριση των επιλογών πληρωμής για το Xbox Live
Συνδεθείτε τώρα στον λογαριασμό σας, για να διαχειριστείτε τις επιλογές πληρωμής για το Xbox Live.
Διαχείριση των επιλογών πληρωμής online
Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις επιλογές πληρωμής σας online.
Διαχείριση της διεύθυνσης χρέωσης και των επιλογών πληρωμής από την κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να ενημερώνετε τις πληροφορίες χρέωσης και να διαχειρίζεστε τις επιλογές πληρωμής σας από την κονσόλα Xbox One.
Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις αγορές από το Microsoft Store
Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με τις αγορές από το Microsoft Store.
Χρήση του PayPal με το λογαριασμό Microsoft
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό PayPal που διαθέτετε ως επιλογή πληρωμής για την αγορά περιεχομένου και συνδρομών.
Η πληρωμή σας για τη συνδρομή Xbox απορρίφθηκε
Μάθετε πώς να προσθέσετε μια νέα επιλογή πληρωμής και να μεταφέρετε το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό σας, αν απορρίφθηκε η πληρωμή σας.
Διαχείριση των επιλογών πληρωμής σας για συνδρομές που δεν σχετίζονται με το Xbox από την κονσόλα Xbox 360
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να διαχειριστείτε τις επιλογές πληρωμής σας για συνδρομές που δεν σχετίζονται με το Xbox, όπως εκείνες για εφαρμογές, από την κονσόλα Xbox 360.
Ενημέρωση των πληροφοριών επαφής χρέωσης από την κονσόλα Xbox 360
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να ενημερώσετε τις πληροφορίες επαφής χρέωσης από την κονσόλα Xbox 360.
Τρόπος διαχείρισης της συνδρομής Xbox του παιδιού σας
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης ή τροποποίησης των επιλογών πληρωμής για τη συνδρομή Xbox του παιδιού σας.

Πόροι υποστήριξης