Παιχνίδια υποστήριξη

Προσθήκη ενός παιχνιδιού στην αρχική οθόνη
Τρόπος προσθήκης ενός πλακιδίου παιχνιδιού στην αρχική οθόνη του Xbox.
Μετάδοση του παιχνιδιού σας
Τρόπος ροής του παιχνιδιού σας Xbox στο κανάλι Mixer μέσω της κονσόλας ή της τοποθεσίας mixer.com.
Εύρεση των παιχνιδιών και εφαρμογών σας
Τρόπος εντοπισμού των παιχνιδιών και εφαρμογών σας στην κονσόλα.
Δημιουργία τουρνουά
Τρόπος δημιουργίας τουρνουά με πολλούς παίκτες για παιχνίδια Xbox.

Πόροι υποστήριξης