Συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις

Συνήθεις ερωτήσεις για τη συμβατότητα της κονσόλας Xbox One με προηγούμενες εκδόσεις
Μάθετε πώς διαφέρει η κονσόλα Xbox One από την κονσόλα Xbox 360, καθώς και ποιες δυνατότητες είναι συμβατές.
Χρήση συμβατών με προηγούμενες εκδόσεις παιχνιδιών στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να παίζετε συμβατά με προηγούμενες εκδόσεις παιχνίδια στην κονσόλα Xbox One.
Παίξτε παιχνίδια της αρχικής κονσόλας Xbox σε μια κονσόλα Xbox 360
Δείτε ποια παιχνίδια της αρχικής κονσόλας Xbox μπορείτε να παίξετε στην κονσόλα Xbox 360.
Πού βρίσκεται το συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις παιχνίδι Xbox μου;
Μάθετε πώς να βρίσκετε συμβατά με προηγούμενες εκδόσεις παιχνίδια στην κονσόλα Xbox One.
Μετακίνηση από την κονσόλα Xbox 360 στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε τι συμβαίνει όταν μετακινείστε από μια κονσόλα Xbox 360 σε μια κονσόλα Xbox One. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες σας μετακινούνται μαζί σας.
Resuming a game you started on Xbox 360
Find out how to resume a game you started on Xbox 360 on Xbox One.
Setting up multiplayer in backward-compatible Xbox games
Get details on how to set up multiplayer in backward-compatible games on Xbox One.
Αποθήκευση του συμβατού με προηγούμενες εκδόσεις παιχνιδιού Xbox
Μάθετε πώς να αποθηκεύετε τα συμβατά με προηγούμενες εκδόσεις παιχνίδια σας στην κονσόλα Xbox One.
Άνοιγμα του Xbox Guide σε ένα παιχνίδι Xbox 360
Μάθετε πώς να ανοίγετε το Xbox Guide σε ένα παιχνίδι Xbox 360 σε μια κονσόλα Xbox One.
Αντιμετώπιση προβλημάτων παιχνιδιών Xbox 360 στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί αντιμετωπίσετε ενώ παίζετε παιχνίδια Xbox 360 στην κονσόλα Xbox One.
Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις αγορές από το Microsoft Store
Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με τις αγορές από το Microsoft Store.

Πόροι υποστήριξης