Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις

Συνήθεις ερωτήσεις για τη συμβατότητα της κονσόλας Xbox One με προηγούμενες εκδόσεις
Μάθετε πώς διαφέρει η κονσόλα Xbox One από την κονσόλα Xbox 360, καθώς και ποιες δυνατότητες είναι συμβατές.
Μετακίνηση από την κονσόλα Xbox 360 στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε τι συμβαίνει όταν μετακινείστε από μια κονσόλα Xbox 360 σε μια κονσόλα Xbox One. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες σας μετακινούνται μαζί σας.
Χρήση συμβατών με προηγούμενες εκδόσεις παιχνιδιών στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να παίζετε συμβατά με προηγούμενες εκδόσεις παιχνίδια στην κονσόλα Xbox One.
Αντιμετώπιση προβλημάτων παιχνιδιών Xbox 360 στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί αντιμετωπίσετε ενώ παίζετε παιχνίδια Xbox 360 στην κονσόλα Xbox One.
Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις αγορές από το Microsoft Store
Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με τις αγορές από το Microsoft Store.

Πόροι υποστήριξης

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας