Αγορά: Συνδρομές

Συνήθεις ερωτήσεις για το Xbox Game Pass για κονσόλα
Βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για το Xbox Game Pass για κονσόλα.
Τρόπος απόκτησης μιας δοκιμαστικής συνδρομής Xbox Live Gold
Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Xbox Live και μια δοκιμαστική συνδρομή Xbox Live Gold, ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως την κονσόλα Xbox.
Τρόπος ακύρωσης της συνδρομής Xbox
Μάθετε πώς να ακυρώνετε τη συνδρομή Xbox που διαθέτετε.
Ενημέρωση πληροφοριών πληρωμής για συνέχιση της συνδρομής Xbox
Μάθετε πώς να ενημερώσετε τις πληροφορίες πληρωμής σας, αν λάβετε μια ειδοποίηση ότι η συνδρομή Xbox ανεστάλη.
Διαχείριση της συνδρομής σας από την κονσόλα Xbox 360
Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε οποιαδήποτε από τις συνδρομές Xbox από την κονσόλα Xbox 360.

Πόροι υποστήριξης