Μηνύματα και κωδικοί σφάλματος: Κωδικοί σφάλματος και κατάστασης

Ενημερωθείτε σχετικά με το σφάλμα 80169d3a και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν το δείτε κατά την προσπάθεια πραγματοποίησης μιας αγοράς από την κονσόλα Xbox.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 0x80151006 κατά την προσπάθεια χρήσης του Games for Windows Live.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 8015D000 στην κονσόλα Xbox 360 κατά την αλλαγή του λογαριασμού Microsoft που είναι συσχετισμένος με το λογαριασμό Xbox Live.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 8015D004 κατά την προσπάθεια εισόδου στο Xbox Live.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 80151015 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο λογαριασμό σας.
Αν δείτε το σφάλμα 80A40002 κατά την είσοδο στην κονσόλα Xbox One, μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα με τη συνδεσιμότητα ή με τον λογαριασμό. Μάθετε πώς μπορείτε να το επιλύσετε.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν εμφανιστεί το σφάλμα 0x8015402B ή 8015402b κατά την προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου λογαριασμού Microsoft στην κονσόλα Xbox 360.

Πόροι υποστήριξης