Ετικέτα παίκτη και προφίλ: Διαχείριση προφίλ

Σύνδεση ενός λογαριασμού Mixer με το λογαριασμό Microsoft
Μάθετε πώς να συνδέετε το λογαριασμό Mixer με το λογαριασμό Microsoft, για να μπορείτε να μεταδίδετε τα παιχνίδια σας.
Τρόπος ενημέρωσης του λογαριασμού Microsoft σε περίπτωση μετακόμισης σε μια νέα χώρα ή περιοχή
Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε τον λογαριασμό Microsoft, αν μετακομίσετε σε μια νέα χώρα ή περιοχή και ενημερωθείτε σχετικά με τις επιπτώσεις σε περίπτωση αλλαγής περιοχής.
Τρόπος προσθήκης ή κατάργησης ενός προφίλ Xbox στην/από την κονσόλα Xbox 360
Μάθετε πώς να προσθέτετε ή να καταργείτε το προφίλ Xbox σε/από οποιαδήποτε κονσόλα Xbox 360.
Μετακίνηση του προφίλ Xbox σε μια άλλη κονσόλα Xbox 360 με χρήση μιας μονάδας flash ή μιας μονάδας μνήμης
Μάθετε πώς να μετακινείτε το προφίλ σας σε μια άλλη κονσόλα χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash ή μια μονάδα μνήμης.
Διαχείριση των προτιμήσεων σύνδεσης στην κονσόλα Xbox 360
Μάθετε πώς να προστατεύετε το προφίλ Xbox Live με κωδικό πρόσβασης, να αποθηκεύετε στη μνήμη της κονσόλας Xbox τον κωδικό πρόσβασης και να αλλάζετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης στο προφίλ σας.
Τρόπος χρήσης του προφίλ Xbox σε μια άλλη κονσόλα
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το προφίλ Xbox σε μια άλλη κονσόλα Xbox, ώστε να μπορείτε να παίζετε από οπουδήποτε με την ετικέτα παίκτη και το προφίλ σας.
Εναλλαγή προφίλ από την κονσόλα Xbox One ή Xbox 360
Μάθετε πώς να εναλλάσσετε προφίλ όταν χρησιμοποιείτε μια κονσόλα Xbox One ή Xbox 360.
Τρόπος προσθήκης ή κατάργησης ενός λογαριασμού Microsoft στην/από την κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να προσθέτετε ή να καταργείτε έναν λογαριασμό Microsoft σε/από οποιαδήποτε κονσόλα Xbox One.
Τρόπος προσθήκης ή κατάργησης ενός προφίλ Xbox στην/από την κονσόλα Xbox 360
Μάθετε πώς να προσθέτετε ή να καταργείτε το προφίλ Xbox σε/από οποιαδήποτε κονσόλα Xbox 360.

Πόροι υποστήριξης