Αξεσουάρ: Kinect

Εντολές κινήσεων του αισθητήρα Kinect για την κονσόλα Xbox 360
Μάθετε πώς να χειρίζεστε την κονσόλα Xbox 360 χρησιμοποιώντας εντολές κινήσεων μέσω του αισθητήρα Kinect.
Ρύθμιση του Kinect για την κονσόλα Xbox 360 και χώρος παιχνιδιού
Ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες του αισθητήρα Kinect για την κονσόλα Xbox 360, τον τρόπο διαμόρφωσης του χώρου παιχνιδιού και πολλά άλλα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ενδεικτικές λυχνίες του αισθητήρα Kinect στην κονσόλα Xbox 360
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες που αναβοσβήνουν ή είναι κόκκινες στον αισθητήρα Kinect για την κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος C00000C2 κατά την προσπάθεια χρήσης του αισθητήρα Kinect.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος C0051207 κατά την προσπάθεια χρήσης του αισθητήρα Kinect.

Πόροι υποστήριξης