Αξεσουάρ: Προσαρμογέας δικτύου

Αντιμετώπιση προβλημάτων Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360
Αντιμετωπίστε προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη χρήση ενός Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360 με μια κονσόλα Xbox 360.
Τρόπος σύνδεσης ενός Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360
Μάθετε πώς να συνδέετε έναν Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360
Τρόπος εγκατάστασης του Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης N σε δίκτυο Xbox 360
Μάθετε πώς να εγκαταστήσετε το λογισμικό, ώστε να υποστηρίζεται ο Προσαρμογέας ασύρματης σύνδεσης N σε δίκτυο Xbox 360 στην κονσόλα Xbox 360.

Πόροι υποστήριξης