Κονσόλα

Διαδικασία λήψης μιας νέας ενημέρωσης της κονσόλας Xbox 360
Το λογισμικό της κονσόλας Xbox 360 ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με νέες δυνατότητες. Βρείτε συμβουλές και προτάσεις για την ενημέρωση του λογισμικού της κονσόλας σας μέσω του Xbox Live, ενός δίσκου παιχνιδιού ή ακόμα και μιας μονάδας flash USB.
Το κουμπί τροφοδοσίας ρεύματος της κονσόλας Xbox 360 αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
Αν υπάρχει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει στο κουμπί τροφοδοσίας ρεύματος της κονσόλας Xbox 360, η κονσόλα σας έχει υπερθερμανθεί.
Τρόπος σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 S ή της αρχικής κονσόλας Xbox 360 με μια τηλεόραση
Ένας βήμα-βήμα οδηγός που επεξηγεί τον τρόπο σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 S ή της αρχικής κονσόλας Xbox 360 με την τηλεόραση ή την οθόνη ενός υπολογιστή.
Έλεγχος του τροφοδοτικού του Xbox 360
Τα προβλήματα στην κονσόλα Xbox 360 μπορούν ορισμένες φορές να λυθούν, αν βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις του τροφοδοτικού σας έχουν γίνει σωστά. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
Μη αυτόματη εξαγωγή συρταρωτής θήκης δίσκου κονσόλας Xbox 360
Αν η συρταρωτή θήκη δίσκου της κονσόλας Xbox 360 έχει κολλήσει και δεν ανοίγει, δείτε πώς μπορείτε να την ανοίξετε με μη αυτόματο τρόπο.
Λύση για Σκληρό δίσκο Xbox 360
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση ενός δίσκου από τη μονάδα δίσκου της κονσόλας Xbox 360 ή αν η μονάδα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει.
Αντιμετώπιση προβλημάτων με μια ενημέρωση της κονσόλας Xbox 360
Διορθώστε προβλήματα λογισμικού και μηνύματα σφάλματος της κονσόλας Xbox 360 που προκύπτουν όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της κονσόλας Xbox 360.
Η κονσόλα Xbox 360 απενεργοποιείται απροσδόκητα
Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της απροσδόκητης απενεργοποίησης της κονσόλας Xbox 360.
Τρόπος εκκαθάρισης του cache στην κονσόλα Xbox 360
Μάθετε πώς να εκκαθαρίζετε το cache συστήματος στην κονσόλα Xbox 360. Συνήθως, αυτό μπορεί να επιλύσει προβλήματα με την κονσόλα Xbox 360.
Λύση προβλήματος ενεργοποίησης της κονσόλας Xbox 360
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν η κονσόλα Xbox 360 δεν ενεργοποιείται.

Πόροι υποστήριξης