Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Κονσόλα

Διαδικασία λήψης μιας νέας ενημέρωσης της κονσόλας Xbox 360
Το λογισμικό της κονσόλας Xbox 360 ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με νέες δυνατότητες. Βρείτε συμβουλές και προτάσεις για την ενημέρωση του λογισμικού της κονσόλας σας μέσω του Xbox Live, ενός δίσκου παιχνιδιού ή ακόμα και μιας μονάδας flash USB.
Τρόπος σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 S ή της αρχικής κονσόλας Xbox 360 με μια τηλεόραση
Ένας βήμα-βήμα οδηγός που επεξηγεί τον τρόπο σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 S ή της αρχικής κονσόλας Xbox 360 με την τηλεόραση ή την οθόνη ενός υπολογιστή.
Το κουμπί τροφοδοσίας ρεύματος της κονσόλας Xbox 360 αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
Αν υπάρχει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει στο κουμπί τροφοδοσίας ρεύματος της κονσόλας Xbox 360, η κονσόλα σας έχει υπερθερμανθεί.
Λύση για Σκληρό δίσκο Xbox 360
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση ενός δίσκου από τη μονάδα δίσκου της κονσόλας Xbox 360 ή αν η μονάδα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει.
Αντιμετώπιση προβλημάτων με μια ενημέρωση της κονσόλας Xbox 360
Διορθώστε προβλήματα λογισμικού και μηνύματα σφάλματος της κονσόλας Xbox 360 που προκύπτουν όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της κονσόλας Xbox 360.
Μη αυτόματη εξαγωγή συρταρωτής θήκης δίσκου κονσόλας Xbox 360
Αν η συρταρωτή θήκη δίσκου της κονσόλας Xbox 360 έχει κολλήσει και δεν ανοίγει, δείτε πώς μπορείτε να την ανοίξετε με μη αυτόματο τρόπο.
Έλεγχος του τροφοδοτικού του Xbox 360
Τα προβλήματα στην κονσόλα Xbox 360 μπορούν ορισμένες φορές να λυθούν, αν βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις του τροφοδοτικού σας έχουν γίνει σωστά. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και ενημερώσεις συστήματος της κονσόλας Xbox 360
Ενημερωθείτε σχετικά με την πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος για το λειτουργικό σύστημα της κονσόλας Xbox 360 και μάθετε τι έχει ενημερωθεί ή προστεθεί.
Ροή πολυμέσων με χρήση του Groove, της εφαρμογής Ταινίες και τηλεόραση ή του Windows Media Player με την κονσόλα Xbox 360
Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε ροή μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο στην κονσόλα Xbox 360 χρησιμοποιώντας το Windows Media Player, το Groove ή την εφαρμογή Ταινίες και τηλεόραση.

Πόροι υποστήριξης

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας