Κωδικοί σφάλματος

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 8c230002 κατά την προσπάθεια παρακολούθησης ή αγοράς περιεχομένου από την κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 80004004 κατά την προσπάθεια πρόσβασης σε ένα αρχείο παιχνιδιού που είναι αποθηκευμένο στο χώρο αποθήκευσης στο cloud του Xbox Live από μια κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε πώς να επιλύσετε το σφάλμα 807B01F4 ώστε να μπορέσετε να κατεβάσετε περιεχόμενο από το Xbox Live.
Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος 80070570, ώστε να μπορέσετε να κατεβάσετε περιεχόμενο από το Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 800700E8 κατά την προσπάθεια λήψης περιεχομένου από το Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 19-04-80004005 κατά την προσπάθεια ροής μουσικής στην κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 80072EF3 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε το σφάλμα 8015190B κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live από την κονσόλα Xbox 360.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν λάβετε το σφάλμα 80072741 κατά τη χρήση του Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360.

Πόροι υποστήριξης