Ασφάλεια

Πώς μπορεί ένας γονιός να αλλάξει τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας στο Internet για έναν παιδικό λογαριασμό
Μάθετε πώς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας στο Internet του παιδιού σας.
Γονικοί έλεγχοι στην κονσόλα Xbox
Αν έχετε παιδιά, υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι για να ελέγχετε τα παιχνίδια που παίζουν και τις επιλογές ψυχαγωγίας που παρακολουθούν. Μάθετε να χρησιμοποιείτε ένα δυναμικό σύνολο εργαλείων, για να ελέγχετε το περιεχόμενο που χρησιμοποιούν και αγοράζουν.
Ορισμός γονικών ελέγχων για την κονσόλα Xbox 360
Ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες του γονικού ελέγχου για την κονσόλα Xbox 360.
Γονική προστασία για το Xbox Live και την κονσόλα Xbox 360
Μάθετε τα βασικά για τη ρύθμιση και την ασφάλεια της κονσόλας Xbox 360 και του Xbox Live.
Συστήματα χαρακτηρισμού παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται από την κονσόλα Xbox 360
Μάθετε περισσότερα για τα διάφορα συστήματα χαρακτηρισμού παιχνιδιών και τους γονικούς ελέγχους που χρησιμοποιούνται από την κονσόλα Xbox 360.
Διαδικασία ρύθμισης του Οικογενειακού χρονοδιακόπτη στην κονσόλα Xbox 360
Μάθετε πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τον Οικογενειακό χρονοδιακόπτη, ώστε να μπορέσετε να περιορίσετε το χρονικό διάστημα που θα αφιερώνει η οικογένειά σας στην κονσόλα Xbox 360.

Πόροι υποστήριξης