Κοινωνική δικτύωση

Σύνδεση λογαριασμών στο Xbox
Παραμείνετε συνδεδεμένοι με τους φίλους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ παίζετε στα Windows 10.
Τρόπος διαχείρισης φίλων, ακολούθων και αγαπημένων ατόμων στην εφαρμογή Xbox Console Companion
Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τη λίστα φίλων σας με χρήση της εφαρμογής Xbox Console Companion.
Τρόπος προβολής της τροφοδοσίας δραστηριότητας των φίλων σας στην εφαρμογή Xbox Console Companion στα Windows 10
Μάθετε πώς να βλέπετε, να μοιράζεστε, να δηλώνετε ότι σας αρέσουν και να σχολιάζετε τις δραστηριότητες των φίλων σας στην εφαρμογή Xbox Console Companion στα Windows 10.
Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου σε ομαδικές συνομιλίες και προβλημάτων σε παιχνίδια με πολλούς παίκτες στα Windows 10
Μάθετε πώς να ελέγχετε τον τύπο NAT και πώς να επιλύετε προβλήματα που αντιμετωπίζετε με την ακρόαση φίλων στις ομαδικές συνομιλίες του Xbox Live και τη συμμετοχή ή τη διοργάνωση παιχνιδιών με πολλούς παίκτες στην εφαρμογή Xbox στα Windows 10.
Ο τύπος NAT στα Windows 10 εμφανίζει το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η έγκριση του Teredo"
Μάθετε τι να κάνετε, όταν ο τύπος NAT στα Windows 10 εμφανίζει το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η έγκριση του Teredo"
Τρόπος σίγασης ή αποκλεισμού άλλων παικτών στην εφαρμογή Xbox Console Companion στα Windows 10
Μάθετε πώς να θέτετε σε σίγαση ή να αποκλείετε άλλους παίκτες στην εφαρμογή Xbox Console Companion στα Windows 10.

Πόροι υποστήριξης