Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Αξεσουάρ

Παρακολούθηση βίντεο για τα αξεσουάρ από την Κοινότητα του Xbox
Δείτε τι κάνουν άλλοι παίκτες για να επιλύσουν τα πιο συνηθισμένα προβλήματα με το Xbox και επιστρέψτε στο παιχνίδι!
Σύνδεση ενός Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One στην κονσόλα σας
Μάθετε πώς να συγχρονίζετε ένα ασύρματο χειριστήριο με την κονσόλα Xbox One.
Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One αποσυνδέεται ή αν δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε.
Σύνδεση συμβατών ακουστικών στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να συνδέετε συμβατά ακουστικά στην κονσόλα Xbox One.
Ρύθμιση και αντιμετώπιση προβλημάτων των Στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One
Μάθετε πώς να εγκαθιστάτε και να επιλύετε προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One. Μάθετε πώς να προσαρμόζετε τον ήχο και το μικρόφωνο αλλά και να ενημερώνετε το χειριστήριο, ώστε να λειτουργεί με τα ακουστικά σας.
Αντιμετώπιση προβλημάτων Ακουστικών συνομιλίας Xbox One
Δεν ακούγεται ήχος από τα Ενσύρματα ακουστικά Xbox One; Βρείτε ποιες λύσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να επιλύσετε το πρόβλημα.
Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν λειτουργεί ή έχει χαλάσει
Μάθετε πώς να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, όταν το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν λειτουργεί σωστά, δεν λειτουργεί καθόλου ή κάποιο εξάρτημά του έχει υποστεί βλάβη.
Γνωρίστε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One
Ενημερωθείτε σχετικά με το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One.
Πληροφορίες για το τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox One
Μάθετε πώς να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox One.
Χρήση του πακέτου μπαταρίας του Κιτ φόρτισης κατά το παιχνίδι
Μάθετε πώς να τοποθετείτε και να φορτίζετε το πακέτο μπαταρίας του Κιτ φόρτισης κατά το παιχνίδι και βρείτε μερικές συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πόροι υποστήριξης

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας