Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Διευκόλυνση πρόσβασης

Αλλαγή της δόνησης του χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις δόνησης για το χειριστήριο Xbox One.
Λειτουργία συγκυβερνήτη (Copilot) στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συγκυβερνήτη (Copilot), ώστε να μπορέσετε να συνδέσετε μεταξύ τους δύο χειριστήρια Xbox One και να τα χρησιμοποιήσετε ως ένα χειριστήριο.
Ρυθμίσεις διευκόλυνσης πρόσβασης στην κονσόλα Xbox One
Ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμίσεις διευκόλυνσης πρόσβασης στην κονσόλα Xbox One, συμπεριλαμβανομένου του αφηγητή, του μεγεθυντικού φακού, της λειτουργίας κλειστής λεζάντας, της υψηλής αντίθεσης και της αντιστοίχισης κουμπιών.
Πλοήγηση στην κονσόλα Xbox One με συντομεύσεις χειριστηρίου για τον Αφηγητή
Χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές του χειριστηρίου Xbox One, για να πλοηγηθείτε στην κονσόλα με τον Αφηγητή.
Επισκόπηση ρύθμισης υψηλής αντίθεσης στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την υψηλή αντίθεση στην κονσόλα Xbox One.
Τρόπος προσαρμογής ενός Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One με την εφαρμογή Αξεσουάρ Xbox
Μάθετε πώς να προσαρμόσετε ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox One με την εφαρμογή Αξεσουάρ Xbox.
Αλλαγή των ρυθμίσεων για τις κλειστές λεζάντες στην κονσόλα Xbox One
Θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για τις κλειστές λεζάντες στην κονσόλα Xbox One; Μάθετε πώς.
Χρήση μεταγραφής παιχνιδιού στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να μεταγράφετε συνομιλίες εντός του παιχνιδιού σε κείμενο, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στην οθόνη της κονσόλας Xbox One.
Use Groove with Narrator on Xbox One
Learn how to use Groove with Narrator on your Xbox One console so you can play your favorite music.
Χρήση του Μεγεθυντικού φακού στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον Μεγεθυντικό φακό στην κονσόλα Xbox One.
Use the Movies & TV app with Narrator on Xbox One
Learn how to use the Movies & TV app with Narrator on Xbox One.
Watch live TV with Narrator on Xbox One
Learn how you can watch live TV with Narrator on Xbox One.
Μονοφωνική ακρόαση στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς η μονοφωνική έξοδος συνδυάζει όλα τα κανάλια σε ένα.

Πόροι υποστήριξης

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας