Δικτύωση: Γενικές πληροφορίες

Ενεργοποίηση δικτυακής μεταφοράς παιχνιδιών
Μάθετε πώς θα ενεργοποιήσετε τη δικτυακή μεταφορά παιχνιδιών, για να αντιγράφετε παιχνίδια και εφαρμογές από μια κονσόλα Xbox One σε μια άλλη.
Χρήση της κονσόλας Xbox One εκτός σύνδεσης
Χρήση της κονσόλας Xbox One εκτός σύνδεσης: Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε, όταν η κονσόλα σας είναι εκτός σύνδεσης, καθώς και πώς μπορείτε να τη ρυθμίσετε στη λειτουργία χωρίς σύνδεση, ώστε να μην συνδέεται αυτόματα στο Internet.
Θύρες δικτύου που χρησιμοποιούνται από το Xbox Live στην κονσόλα Xbox One
Αν έχετε ένα τείχος προστασίας ή έναν δρομολογητή, μπορεί να είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων για την κονσόλα Xbox One, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία της κονσόλας με το Xbox Live. Μάθετε εδώ ποιες θύρες πρέπει να έχετε ανοιχτές.
Σύνδεση της κονσόλας Xbox One στο Xbox Live με χρήση ενός υπολογιστή με Windows αντί δρομολογητή
Μάθετε πώς να συνδέετε την κονσόλα Xbox One στο Xbox Live χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας αντί για ένα δρομολογητή.
Σύνδεση της κονσόλας Xbox One στο Xbox Live με χρήση ενός υπολογιστή Mac
Μάθετε πώς να συνδέετε την κονσόλα Xbox One στο Xbox Live χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή Mac αντί για ένα δρομολογητή.
Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις επιθέσεις DoS και DDoS στην κονσόλα Xbox One
Βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με επιθέσεις που αφορούν άρνηση υπηρεσίας (denial of service DoS) και κατανεμημένη άρνηση υπηρεσίας (distributed denial of service - DDoS) όταν χρησιμοποιείτε το Xbox Live.
Τρόπος εύρεσης του κωδικού πρόσβασης του ασύρματου δικτύου σας
Μάθετε πώς να βρίσκετε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου σας, ώστε να μπορείτε να συνδέεστε στο Xbox Live χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυό σας.
IPv6 στο Xbox One
Μάθετε τα πάντα για το πρωτόκολλο IPv6 και πώς θα βελτιώσει την εμπειρία Xbox One.
Εντοπισμός διπλού NAT στις ρυθμίσεις δικτύου σας
Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Double NAT detected" (Εντοπίστηκε διπλό NAT) στις ρυθμίσεις δικτύου της κονσόλας Xbox One, δοκιμάστε αυτά τα βήματα, για να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη ρύθμιση.
Μήνυμα "UPnP not successful" (Αποτυχία UPnP) στις ρυθμίσεις δικτύου
Αν λάβετε το σφάλμα "UPnP not successful" (Αποτυχία UPnP) στις ρυθμίσεις δικτύου της κονσόλας Xbox One, βρείτε εδώ μια λύση.
Μήνυμα "NAT Type: Unavailable" (Τύπος NAT: Μη διαθέσιμος) στις ρυθμίσεις δικτύου
Μάθετε τι να κάνετε, αν λάβετε το μήνυμα σφάλματος "NAT Type: Unavailable" (Τύπος NAT: Μη διαθέσιμος) στις ρυθμίσεις δικτύου της κονσόλας Xbox One.

Πόροι υποστήριξης