Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια

Ανάκτηση και επαναφορά του χαμένου κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft
Μάθετε πώς να επαναφέρετε τον ξεχασμένο κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft.
Τρόπος προσθήκης ή κατάργησης ενός λογαριασμού Microsoft στην/από την κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να προσθέτετε ή να καταργείτε ένα λογαριασμό Microsoft σε/από οποιαδήποτε κονσόλα Xbox One.
Ρυθμίσεις ασφάλειας στο Internet και προστασίας προσωπικών δεδομένων της κονσόλας Xbox One για γονείς και παιδιά
Μάθετε ποιους ελέγχους ανάλογα με την ηλικία και ποιες ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων της οικογένειας μπορείτε να προσαρμόζετε από την τοποθεσία Xbox.com και την κονσόλα Xbox One.
Επαναφορά του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft
Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft, αυτή η σελίδα θα σας βοηθήσει να τον επαναφέρετε.
Τρόπος δημιουργίας ενός κλειδιού πρόσβασης Xbox One
Μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα κλειδί πρόσβασης Xbox One, ώστε να διατηρήσετε το λογαριασμό σας ασφαλή.
Διαχείριση ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμογών από την κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων για τις εφαρμογές σας από την κονσόλα Xbox One.
"Πιστεύω ότι ο λογαριασμός μου έχει παραβιαστεί"
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν υποπτεύεστε ότι ο λογαριασμός Microsoft έχει παραβιαστεί ή αν θέλετε να ελέγξετε αν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στο λογαριασμό σας.
Απαίτηση κλειδιού πρόσβασης για αγορές στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να ορίσετε να απαιτείται ένα κλειδί πρόσβασης για την πραγματοποίηση αγορών από την κονσόλα Xbox One.
Σας ζητείται επανειλημμένα να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην κονσόλα Xbox One.
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν σας ζητείται επανειλημμένα να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στην κονσόλα Xbox One.
Ξεχάσατε το κλειδί πρόσβασης της κονσόλας Xbox One
Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα κλειδί πρόσβασης Xbox One. Το κλειδί πρόσβασης θα συμβάλει στη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας.
Επαλήθευση των πληροφοριών ασφαλείας για το λογαριασμό Microsoft
Μάθετε πώς να επαληθεύσετε τις πληροφορίες ασφαλείας για το λογαριασμό Microsoft, ώστε να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε για να αποδείξετε την ταυτότητά σας, αν χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στο λογαριασμό σας.
Τι να κάνετε σε περίπτωση κλοπής της κονσόλας Xbox
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση κλοπής της κονσόλας Xbox, καθώς και πώς να ασφαλίσετε το λογαριασμό σας.

Πόροι υποστήριξης

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας