Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Οικογένεια

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την αλλαγή των ρυθμίσεων ασφάλειας στο Internet ή προστασίας προσωπικών δεδομένων στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε όταν δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Προσθήκη νέου μέλους στην οικογένειά σας από την κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να προσθέτετε ένα μέλος στην οικογένειά σας, είτε παιδί είτε άλλον ενήλικα, από την κονσόλα Xbox One.
Πληροφορίες για τις βασικές δυνατότητες οικογενειακής ασφάλειας της κονσόλας Xbox One
Μάθετε για τις δυνατότητες οικογενειακής ασφάλειας της κονσόλας Xbox One και πώς να τις χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο η οικογένειά σας αλληλεπιδρά με την κονσόλα.
Εξαίρεση του παιδιού σας από τον περιορισμό περιεχομένου στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς μπορείτε να εξαιρέσετε το παιδί σας από τον περιορισμό περιεχομένου στην κονσόλα Xbox One.
Περιορισμοί περιεχομένου όταν στην κονσόλα Xbox One συνδέονται ταυτόχρονα ένας ενήλικας και ένα παιδί
Ενημερωθείτε σχετικά με τους περιορισμούς περιεχομένου που ισχύουν, όταν συνδέονται ταυτόχρονα ένας ενήλικας και ένα παιδί σε μια κονσόλα Xbox One.
Κατάργηση ενός μέλους από την οικογένειά σας
Μάθετε πώς να καταργείτε ένα μέλος από την οικογένειά σας.
Αποτροπή μη εγκεκριμένων αγορών από παιδιά μέσω της κονσόλας Xbox One
Μάθετε πώς να αποτρέπετε τις μη εγκεκριμένες χρεώσεις από την κονσόλα Xbox One δημιουργώντας ξεχωριστούς λογαριασμούς Microsoft για κάθε άτομο που χρησιμοποιεί την κονσόλα.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε κάποιον στην οικογένειά σας στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δεν μπορείτε να προσθέσετε κάποιον στην οικογένειά σας στην κονσόλα Xbox One.
Χρήση περιορισμών περιεχομένου σε μια κονσόλα Xbox One όταν δεν είναι συνδεδεμένος κανείς
Μάθετε πώς να ορίζετε περιορισμούς περιεχομένου για τους λογαριασμούς φιλοξενούμενων στην κονσόλα Xbox One.
Ορισμός ενός ορίου ηλικίας για το περιεχόμενο στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να αποκλείετε περιεχόμενο στην κονσόλα Xbox One επιλέγοντας προκαθορισμένες προτάσεις με βάση την ηλικία.

Πόροι υποστήριξης

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας