Οικογένεια

Πλεονεκτήματα από τη δημιουργία μιας οικογένειας στην κονσόλα Xbox One
Ενημερωθείτε σχετικά με τα πλεονεκτήματα που θα έχετε αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Microsoft για κάθε μέλος της οικογένειάς σας, ώστε να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν την εμπειρία Xbox.
Δημιουργία λογαριασμού παιδιού και προσθήκη μελών της οικογένειας στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να προσθέτετε ένα μέλος στην οικογένειά σας, είτε παιδί είτε άλλον ενήλικα, από την κονσόλα Xbox One.
Αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αγορών από την κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να αποτρέπετε τις μη εγκεκριμένες χρεώσεις από την κονσόλα Xbox One δημιουργώντας ξεχωριστούς λογαριασμούς Microsoft για κάθε άτομο που χρησιμοποιεί την κονσόλα.
Εξαίρεση του παιδιού σας από τον περιορισμό περιεχομένου στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς μπορείτε να εξαιρέσετε το παιδί σας από τον περιορισμό περιεχομένου στην κονσόλα Xbox One.
Ορισμός ενός ορίου ηλικίας για το περιεχόμενο στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να αποκλείετε περιεχόμενο στην κονσόλα Xbox One επιλέγοντας προκαθορισμένες προτάσεις με βάση την ηλικία.
Ρύθμιση χρονικών ορίων οθόνης για την οικογένειά σας
Μάθετε πώς να ρυθμίσετε όρια οθόνης για το παιδί σας στο Xbox One και τον υπολογιστή Windows.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε κάποιον στην οικογένειά σας στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δεν μπορείτε να προσθέσετε κάποιον στην οικογένειά σας στην κονσόλα Xbox One.
Ένα παιδί δεν εμφανίζεται πλέον στην οικογένεια Xbox στο Xbox One
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν κάποιο παιδί λείπει από την οικογένεια Xbox στο Xbox One.
Κατάργηση ενός μέλους οικογένειας από την οικογένεια στο Xbox One
Μάθετε πώς να καταργείτε ένα μέλος οικογένειας από την οικογένεια Xbox One.
Αλλαγή των προτιμήσεων σύνδεσης στην κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις σύνδεσης στην κονσόλα Xbox One.
Τρόπος προσθήκης ή κατάργησης ενός λογαριασμού Microsoft στην/από την κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να προσθέτετε ή να καταργείτε έναν λογαριασμό Microsoft σε/από οποιαδήποτε κονσόλα Xbox One.
Δεν μπορείτε να παραχωρήσετε γονική συγκατάθεση κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού παιδιού στο Xbox
Αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την προσπάθεια δημιουργίας ενός λογαριασμού παιδιού; Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δεν μπορείτε να παραχωρήσετε γονική συγκατάθεση.
Προσθήκη πληροφοριών ασφάλειας στον λογαριασμό Microsoft
Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες ασφάλειας, για να αυξήσετε την προστασία του λογαριασμού Microsoft.
Πώς μπορώ να καταργήσω τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού μου Microsoft από την αρχική οθόνη της κονσόλας Xbox One;
Μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να καταργήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την αρχική οθόνη της κονσόλας σας Xbox One.

Πόροι υποστήριξης