Φωνή και ψηφιακοί βοηθοί

Πού βρίσκεται η Cortana;
Η Cortana δεν είναι πλέον διαθέσιμη στις κονσόλες Xbox One. Μάθετε ποιες επιλογές φωνητικής αλληλεπίδρασης είναι διαθέσιμες.
Ρύθμιση της Alexa με την κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να ρυθμίσετε το Xbox Skill για την ψηφιακή βοηθό Alexa.
Ρύθμιση του Βοηθού Google με την κονσόλα Xbox One
Ελέγξτε την κονσόλα Xbox One χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή που υποστηρίζει τον Βοηθό Google ή το Google Home.
Χρήση της Alexa με πολλές κονσόλες Xbox
Μάθετε πώς να συνδέσετε και να χρησιμοποιείτε την Alexa με περισσότερες από μία κονσόλες Xbox.
Τι μπορώ να πω χρησιμοποιώντας ψηφιακούς βοηθούς στο Xbox One;
Δείτε μια λίστα με τις φωνητικές δεξιότητες και τις φωνητικές εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με έναν ψηφιακό βοηθό στο Xbox One.
Χρήση της Alexa με πολλά προφίλ Xbox
Μάθετε πώς να διαμορφώσετε ένα Amazon Household στην κονσόλα Xbox One.
Ρύθμιση της Cortana με την κονσόλα Xbox One
Μάθετε πώς να ρυθμίσετε την Cortana ως ψηφιακή βοηθό στο Xbox One.

Πόροι υποστήριξης