Φωνή και ψηφιακοί βοηθοί

Ρύθμιση της Alexa ως ψηφιακής βοηθού για το Xbox One
Μάθετε πώς να ρυθμίσετε το Xbox Skill για την ψηφιακή βοηθό Alexa.
Τι μπορώ να πω χρησιμοποιώντας την Alexa και την Cortana ως ψηφιακές βοηθούς στο Xbox One;
Δείτε μια λίστα με τις φωνητικές δεξιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιείτε με την ψηφιακή βοηθό σας στο Xbox One.
Χρήση της ψηφιακής βοηθού Alexa με περισσότερες κονσόλες Xbox
Μάθετε πώς να συνδέσετε και να χρησιμοποιείτε την Alexa με περισσότερες από μία κονσόλες Xbox.
Χρήση της Alexa με πολλά προφίλ Xbox
Μάθετε πώς να διαμορφώσετε ένα Amazon Household στην κονσόλα Xbox One.
Ρύθμιση της Cortana ως ψηφιακής βοηθού για το Xbox One
Μάθετε πώς να ρυθμίσετε την Cortana ως ψηφιακή βοηθό στο Xbox One.

Πόροι υποστήριξης