Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Αναζήτηση κωδικών σφαλμάτων και κατάστασης

Αν λάβατε κάποιον κωδικό σφάλματος ή κατάστασης, πληκτρολογήστε τον ακριβώς όπως εμφανίζεται.

Παραδείγματα: "E12" ή "0x87df2ee7".

Σημείωση Οι κωδικοί σφάλματος και κατάστασης ενδέχεται να δημιουργηθούν εξαιτίας διακοπής της υπηρεσίας. Για να εξοικονομήσετε χρόνο, ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live για ειδοποιήσεις προτού αναζητήσετε τον κωδικό σας.

Συμβουλές για να προσπαθήσετε ξανά:

  • Αν ο κωδικός σφάλματος ξεκινά από το γράμμα "E", αναζητήστε το πρώτο μέρος του κωδικού.
    Παράδειγμα Για τον κωδικό σφάλματος "E305 00000000 80000001", αναζητήστε τον κωδικό "E305".
  • Αν ο κωδικός σφάλματος αποτελείται από 24 ψηφία, αναζητήστε τα τελευταία 8 ψηφία.
    Παράδειγμα Για το "Σφάλμα 417f-xxxx-xxxx-xxxx-8007-2746" (όπου το γράμμα "x" μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός), αναζητήστε τον κωδικό "80072746".

Σε ποια συσκευή λαμβάνετε το σφάλμα;

Κωδικός σφάλματος:

Επιλογή συσκευής

Δημοσίευση στα φόρουμ
Ευχαριστούμε. Η δημοσίευσή σας είναι τώρα ορατή στα φόρουμ υποστήριξης του Xbox "εδώ"
Προέκυψε ένα σφάλμα. Προσπαθήστε να επαναλάβετε τη δημοσίευση ξανά αργότερα.
Επιλέξτε μια συσκευή και πληκτρολογήστε τον κωδικό σφάλματος προτού πατήσετε το κουμπί δημοσίευσης.
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας