Αντιμετώπιση προβλημάτων του Halo 5: Forge στα Windows 10

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα ενώ παίζετε το Halo 5: Forge στα Windows 10, ακολουθούν μερικές προτάσεις επίλυσης για τα πιο πιθανά σφάλματα. Αν το πρόβλημά σας δεν αναφέρεται εδώ, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για το Halo 5: Forge στα Windows 10 για απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

Η CPU δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές

Όταν ξεκινάτε το Halo 5: Forge, εμφανίζεται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς σφάλματος:

0x80000001
 • Αυτό σημαίνει ότι η CPU δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτέλεση του Halo 5: Forge και μπορεί να παρατηρήσετε κακή απόδοση ή μειωμένη σταθερότητα κατά την εκτέλεση αυτού του τίτλου.
 • Βεβαιωθείτε ότι η CPU υποστηρίζει SSE 4.1. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή της CPU ή επικοινωνήστε με το αντίστοιχο τμήμα υποστήριξης.
0x80000002
 • Αυτό σημαίνει ότι η CPU δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτέλεση του Halo 5: Forge και μπορεί να παρατηρήσετε κακή απόδοση ή μειωμένη σταθερότητα κατά την εκτέλεση αυτού του τίτλου.
 • Βεβαιωθείτε ότι η CPU είναι τουλάχιστον μια Intel Core i5 στα 2,3 Ghz ή αντίστοιχη AMD.

Λύση

Για να βεβαιωθείτε ότι η CPU υποστηρίζει SSE 4.1, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε στην Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύστημα.
 2. Επιλέξτε Πληροφορίες.
 3. Κυλήστε προς τα κάτω στη λίστα με τις προδιαγραφές στην περιοχή Επεξεργαστής και προσδιορίστε τη CPU του υπολογιστή.
 4. Συγκρίνετε την τιμή με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτέλεση του Halo 5: Forge και βεβαιωθείτε ότι πληροί ή υπερβαίνει αυτές τις απαιτήσεις.

Ο αριθμός πυρήνων της CPU δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες προδιαγραφές

Όταν ξεκινάτε το Halo 5: Forge, εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος:

0x80000003
 • Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός πυρήνων της CPU δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτέλεση του Halo 5: Forge και μπορεί να παρατηρήσετε κακή απόδοση ή μειωμένη σταθερότητα κατά την εκτέλεση αυτού του τίτλου.
 • Βεβαιωθείτε ότι η CPU περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 φυσικούς πυρήνες.

Λύση

Για να βεβαιωθείτε ότι η CPU υπερβαίνει τις ελάχιστες προδιαγραφές για το Halo 5: Forge, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+ Shift+ Esc και ανοίξτε τη Διαχείριση Εργασιών.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Επιδόσεις.
 3. Προσδιορίστε τον αριθμό των φυσικών πυρήνων στην περιοχή Πυρήνες.
 4. Συγκρίνετε την τιμή με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτέλεση του Halo 5: Forge και βεβαιωθείτε ότι πληροί ή υπερβαίνει αυτές τις απαιτήσεις.

Η VRAM δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές

Όταν ξεκινάτε το Halo 5: Forge, εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος:

0x80000011
 • Αυτό σημαίνει ότι η μνήμη Video RAM (VRAM) που είναι διαθέσιμη στην GPU του υπολογιστή σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις.
 • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών (GPU) διαθέτει τουλάχιστον 2 GB Video RAM.

Λύση

Για να δείτε πόση Video RAM διαθέτει η GPU, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε στην Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύστημα.
 2. Στην καρτέλα Οθόνη, κυλήστε προς τα κάτω και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους.
 3. Κυλήστε στο κάτω μέρος και επιλέξτε Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης. Η καρτέλα Προσαρμογέας εμφανίζει τη διαθέσιμη VRAM ως Αποκλειστική μνήμη βίντεο.
 4. Συγκρίνετε την τιμή με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτέλεση του Halo 5: Forge και βεβαιωθείτε ότι πληροί ή υπερβαίνει αυτές τις απαιτήσεις.

Το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών δεν είναι συμβατό

Όταν ξεκινάτε το Halo 5: Forge, εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος:

0x80000012
 • Αυτό σημαίνει ότι εντοπίστηκε μη συμβατό πρόγραμμα οδήγησης κάρτας γραφικών και μπορεί να υπάρχουν γνωστά ζητήματα που σχετίζονται με την τρέχουσα έκδοση προγράμματος οδήγησης του κατασκευαστή της GPU.
 • Επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή, για να βεβαιωθείτε ότι η έκδοση του προγράμματος οδήγησης είναι ενημερωμένη:

Λύση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα οδήγησης της GPU μεταβαίνοντας στην τοποθεσία web του κατασκευαστή της GPU και πραγματοποιώντας ενημέρωση στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης. Για να ελέγξετε τι είδους GPU έχετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε στην Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύστημα.
 2. Στην καρτέλα Οθόνη, κυλήστε προς τα κάτω και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους.
 3. Κυλήστε στο κάτω μέρος και επιλέξτε Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης. Στην καρτέλα Προσαρμογέας θα εμφανίζεται το όνομα της GPU και στην καρτέλα Αποκλειστική μνήμη θα εμφανίζεται ο Τύπος προσαρμογέα.
 4. Όταν βρείτε τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών, επισκεφτείτε την τοποθεσία του στο web για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής.

Η GPU δεν είναι συμβατή

Όταν ξεκινάτε το Halo 5: Forge, εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος:

0x0000013
 • Αυτό σημαίνει ότι έχει εντοπιστεί μη συμβατή GPU.
 • Βεβαιωθείτε ότι η GPU υποστηρίζει Direct X12 και δεν χρησιμοποιεί SLI ή Crossfire.

Λύση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να αναβαθμίσετε την GPU ή να ρυθμίσετε εκ νέου τις παραμέτρους της. Για να ελέγξετε τι είδους GPU έχετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε στην Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύστημα.
 2. Στην καρτέλα Οθόνη, κυλήστε προς τα κάτω και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους.
 3. Κυλήστε στο κάτω μέρος και επιλέξτε Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης. Στην καρτέλα Προσαρμογέας θα εμφανίζεται το όνομα της GPU και στην καρτέλα Αποκλειστική μνήμη θα εμφανίζεται ο Τύπος προσαρμογέα.
 4. Αφού προσδιορίσετε τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών, επισκεφτείτε την τοποθεσία του στο web, για να ελέγξετε αν η συγκεκριμένη GPU υποστηρίζει Direct X12.

Η συσκευή σας δεν διαθέτει αρκετή RAM

Όταν ξεκινάτε το Halo 5: Forge, εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος:

0x80000021
 • Αυτό σημαίνει ότι η RAM συστήματος του υπολογιστή δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές εκτέλεσης και μπορεί να παρατηρήσετε κακή απόδοση ή μειωμένη σταθερότητα κατά την εκτέλεση αυτού του τίτλου.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει τουλάχιστον 8 GB RAM.

Λύση

Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε στην Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύστημα.
 2. Επιλέξτε Πληροφορίες.
 3. Κυλήστε προς τα κάτω στη λίστα με τις προδιαγραφές στην περιοχή Εγκατεστημένη RAM και προσδιορίστε τη RAM του υπολογιστή.
 4. Συγκρίνετε την τιμή με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτέλεση του Halo 5: Forge και βεβαιωθείτε ότι πληροί ή υπερβαίνει αυτές τις απαιτήσεις.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων του Halo 5: Forge στα Windows 10" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;