Συνήθεις ερωτήσεις για παιχνίδια Microsoft Casual Games

Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για τίτλους Microsoft Casual Games στα Windows 10 ή τα Windows 8.1. Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τους ακόλουθους τίτλους παιχνιδιών:

 • Microsoft Solitaire Collection
 • Microsoft Bingo
 • Microsoft Jigsaw
 • Microsoft Mahjong
 • Microsoft Minesweeper
 • Microsoft Sudoku
 • Ultimate Word Games
 • Wordament

Συνήθεις ερωτήσεις

Μου ζητείται να αλλάξω σε έναν λογαριασμό Microsoft ή να ενημερώσω τις πληροφορίες μου για το Xbox Live. Τι συμβαίνει;

Χρειάζεστε έναν λογαριασμό Microsoft, ώστε το παιχνίδι να μπορεί να αποθηκεύει τα δεδομένα προόδου σας στο cloud. Ο λογαριασμός Microsoft σάς παρέχει αυτόματα έναν λογαριασμό Xbox, στον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα του παιχνιδιού.

Δεν μπορώ να παίξω ένα παιχνίδι. Πώς μπορώ να επιλύσω αυτό το πρόβλημα;

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live

Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και προσπαθήστε ξανά.

Βασικές υπηρεσίες Xbox Live: σε λειτουργία
2019-08-22T22:46:06.4277888+00:00

Λύση 2: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή το tablet

Σημείωση Πριν από την επανεκκίνηση, αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε τυχόν ανοικτές εφαρμογές.

Αν υπάρχει ένα εικονίδιο Παροχής ενέργειας στην οθόνη Έναρξης, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επανεκκίνηση. Διαφορετικά, κάντε τα εξής:

 1. Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα πάνω και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.)
 2. Επιλέξτε Παροχή ενέργειας και, στη συνέχεια, Επανεκκίνηση.

Λύση 3: Ελέγξτε για ενημερώσεις συσκευών

Windows 10

Αν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη ενημέρωση, δεν χρειάζεται να ελέγχετε για σημαντικές και συνιστώμενες ενημερώσεις. Το Windows Update ελέγχει για αυτές τις ενημερώσεις και τις εγκαθιστά όταν είναι έτοιμες.

Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη ενημέρωση, θα πρέπει να ελέγχετε οι ίδιοι για ενημερώσεις τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Συνήθως εκδίδουμε σημαντικές ενημερώσεις μία φορά το μήνα. Ωστόσο, ενημερώσεις μπορούν να κυκλοφορήσουν οποιαδήποτε στιγμή.

Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει, ορισμένες ενημερώσεις δεν εγκαθίστανται αυτόματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προαιρετικές ενημερώσεις, για τις οποίες πρέπει να αποδεχτείτε νέους Όρους χρήσης. Όταν θα είναι διαθέσιμες τέτοιες ενημερώσεις, το Windows Update θα σας ενημερώνει ότι είναι έτοιμες για εγκατάσταση.

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε Ενημέρωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Windows Update από τη λίστα αποτελεσμάτων.
 2. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις και περιμένετε όσο τα Windows πραγματοποιούν αναζήτηση για τις τελευταίες ενημερώσεις για τον υπολογιστή σας.
 3. Αν βρεθούν ενημερώσεις, επιλέξτε Εγκατάσταση ενημερώσεων.

  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ορισμένων ενημερώσεων. Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα αρχεία και τις εφαρμογές πριν από την επανεκκίνηση, ώστε να μην χαθεί τίποτα.

Windows 8.1

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Ανοίξτε το Windows Update πραγματοποιώντας σάρωση προς τα μέσα από τη δεξιά πλευρά της οθόνης (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, καταδεικνύοντας την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού προς τα πάνω) και επιλέξτε Ρυθμίσεις, Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή και, τέλος, Ενημέρωση και αποκατάσταση.
 2. Επιλέξτε Έλεγχος τώρα και περιμένετε όσο τα Windows πραγματοποιούν αναζήτηση για τις τελευταίες ενημερώσεις για τη συσκευή σας.
 3. Αν βρεθούν ενημερώσεις, επιλέξτε Εγκατάσταση ενημερώσεων.
 4. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και κατόπιν επιλέξτε Τέλος, αν είναι απαραίτητο.

  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ορισμένων ενημερώσεων. Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα αρχεία και τις εφαρμογές πριν από την επανεκκίνηση, ώστε να μην χαθεί τίποτα.

Αν με την ενημέρωση των Windows δεν επιλυθεί το πρόβλημα, ελέγξτε για ενημερώσεις του παιχνιδιού.

Λύση 4: Ελέγξτε για ενημερώσεις του παιχνιδιού

Δείτε πώς μπορείτε να διαπιστώσετε αν χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του παιχνιδιού.

Windows 10

 1. Ανοίξτε το Microsoft Store και συνδεθείτε με το λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για να παίζετε το παιχνίδι.
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε το όνομα του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Microsoft Solitaire Collection στο πλαίσιο αναζήτησης.
 3. Στη σελίδα λεπτομερειών του παιχνιδιού, το κουμπί θα εμφανίζεται ως Άνοιγμα, αν έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση. Αν εμφανίζεται ως Ενημέρωση, επιλέξτε το για να ενημερώσετε το παιχνίδι.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο του λογαριασμού σας στο Microsoft Store (στα αριστερά του πλαισίου αναζήτησης) και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Στοιχεία λήψης και ενημερώσεις, για να ελέγξετε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση για το παιχνίδι.

Windows 8.1

 1. Ανοίξτε το Microsoft Store και συνδεθείτε με το λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για να παίζετε το παιχνίδι.
 2. Μετακινήστε το ποντίκι τέρμα δεξιά στην οθόνη ή σαρώστε προς τα μέσα από τα δεξιά, για να εμφανιστεί το μενού συμβόλων.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 1. Επιλέξτε Ενημερώσεις εφαρμογών.
 1. Στην οθόνη ενημερώσεων εφαρμογών, επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Αν με την ενημέρωση του παιχνιδιού δεν επιλυθεί το πρόβλημα, απεγκαταστήστε και κατόπιν επανεγκαταστήστε το παιχνίδι στη συσκευή σας.

Λύση 5: Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το παιχνίδι

Σημείωση Αν συνήθως δεν είστε συνδεδεμένοι ενώ παίζετε, με την απεγκατάσταση της εφαρμογής θα διαγραφούν όλα τα παιχνίδια και η πρόοδός σας. Ωστόσο, αν συνδεθείτε στο παιχνίδι πριν από την απεγκατάσταση, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στο cloud και τα αποθηκευμένα παιχνίδια δεν θα χαθούν, όταν απεγκαταστήσετε και επανεγκαταστήσετε το παιχνίδι. Θα μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε σε όποιο παιχνίδι κι αν παίζετε.

 1. Από την οθόνη Έναρξης, σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά πλευρά (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, καταδείξτε την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα πάνω), επιλέξτε Αναζήτηση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον τίτλο του παιχνιδιού στο πλαίσιο αναζήτησης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Microsoft Solitaire Collection στο πλαίσιο αναζήτησης.
 2. Πιέστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ στο πλακίδιο της εφαρμογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.
 3. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.
 4. Πιέστε τη συντόμευση Πλήκτρο Windows + R.
 5. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε την εντολή wsreset.exe και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter. Θα ανοίξει το Microsoft Store, ώστε να απεγκαταστήσετε το παιχνίδι.

Λύση 6: Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας/το λογισμικό προστασίας από ιούς δεν αποκλείει την εφαρμογή

Για το Τείχος προστασίας των Windows στα Windows 10 ή τα Windows 8.1, ανατρέξτε στο άρθρο Προστασία του υπολογιστή μου από ιούς.

Τα βήματα για την άρση του αποκλεισμού του παιχνιδιού (ή οποιασδήποτε εφαρμογής που απαιτεί πρόσβαση στο Xbox Live) θα διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό προστασίας από ιούς ή το τείχος προστασίας που χρησιμοποιείτε. Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση για το λογισμικό προστασίας από ιούς ή το τείχος προστασίας σας, για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις και να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό δεν αποκλείει την εφαρμογή. Αν το λογισμικό προστασίας από ιούς ή το τείχος προστασίας έχει "λίστα εγκεκριμένων" εφαρμογών, βεβαιωθείτε ότι τα παιχνίδια με δυνατότητα Xbox Live περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα.

Εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν χρειαστείτε περισσότερη βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με έναν τίτλο Microsoft Casual Games, ανατρέξτε στο θέμα Εκτέλεση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων για εφαρμογές των Windows.

Τι πρέπει να κάνω, αν αντιμετωπίσω πρόβλημα με ένα Daily Challenge;

Όλα τα Daily Challenges έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιώνεται ότι μπορούν να λυθούν, αλλά ορισμένες φορές ακόμα και οι καλύτεροι παίκτες μπορεί να κολλήσουν. Μεταβείτε στην ενότητα Πού μπορώ να βρω την κοινότητα των Casual Games; παρακάτω, για να μάθετε πώς θα βρείτε την κοινότητα για το παιχνίδι σας.

Όταν ξεκινάω το παιχνίδι, δεν μπορώ να συνδεθώ στο Xbox Live. Έχει σημασία;

Ναι. Αν συμβαίνει αυτό, δεν θα έχετε πρόσβαση στα επιτεύγματα, την πρόοδο και άλλα δεδομένα του παιχνιδιού. Όλα αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στο cloud στο λογαριασμό Xbox και, αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Xbox μέσω του παιχνιδιού, δεν θα μπορείτε να αποθηκεύσετε τα επιτεύγματα και την πρόοδο του παιχνιδιού. Ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση στο Xbox Live από έναν υπολογιστή για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρέπει να είμαι συνδεδεμένος/η στο Internet για να παίξω;

Αν πρόκειται να βρεθείτε σε μια περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου, π.χ. μια αεροπορική πτήση μεγάλης διάρκειας ή μια εκδρομή με ιστιοπλοϊκό, μπορείτε να προετοιμάσετε τη συσκευή Windows 10 έτσι ώστε να μπορείτε να παίξετε χωρίς σύνδεση.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής Windows 10 για παιχνίδι χωρίς σύνδεση, επισκεφτείτε το θέμα Παιχνίδι χωρίς σύνδεση στα Windows 10 με χρήση της λειτουργίας χωρίς σύνδεση.

Σημείωση Για το Microsoft Bingo απαιτείται σύνδεση στο Internet: Δεν μπορείτε να παίξετε αυτό το παιχνίδι χωρίς σύνδεση.

Όταν παίζετε χωρίς σύνδεση, ορισμένες δυνατότητες, όπως η δυνατότητα αγοράς πρόσθετων στοιχείων από το Microsoft Store, δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον, οι πίνακες κορυφαίων παικτών δεν θα είναι διαθέσιμοι όσο είστε εκτός σύνδεσης.

Αν κερδίσετε κάποιο επίτευγμα ενώ παίζετε χωρίς σύνδεση, αυτό θα συγχρονιστεί με το λογαριασμό σας την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο Xbox Live από τη συσκευή σας. Η πρόοδος στο αποθηκευμένο παιχνίδι θα συγχρονιστεί επίσης όταν θα συνδεθείτε στο Xbox Live.

Αντιμετωπίζω προβλήματα αγοράς περιεχομένου από το Microsoft Store. Τι πρέπει να κάνω;

Μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης Εφαρμογές και Microsoft Store. Σε αυτήν τη σελίδα παρέχεται βοήθεια για συνηθισμένα προβλήματα του Microsoft Store και περιλαμβάνονται επιλογές για να ζητήσετε βοήθεια.

Πού μπορώ να βρω την κοινότητα των Casual Games;

Αν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα με το παιχνίδι, επισκεφτείτε τη σελίδα της κοινότητας του παιχνιδιού για να υποβάλετε ερωτήσεις και να λάβετε πρόσθετη υποστήριξη από την ομάδα του Microsoft Casual Games. Βρείτε τη σελίδα του παιχνιδιού παρακάτω:

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Συνήθεις ερωτήσεις για παιχνίδια Microsoft Casual Games" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;