Δεν ακούγεται ήχος ενώ παίζετε παιχνίδια Rare Replay στην κονσόλα Xbox One

Αν δεν ακούγεται ήχος ενώ παίζετε παιχνίδια Rare Replay στην κονσόλα Xbox One, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί Xbox στο χειριστήριό σας.
  2. Κυλήστε αριστερά στο μενού, επιλέξτε Settings και, στη συνέχεια, All settings.
  3. Κυλήστε προς τα κάτω στην περιοχή Display & sound, επιλέξτε Volume και, στη συνέχεια, Chat mixer.
  4. Ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Mute all other sounds. Αν είναι, επιλέξτε μια άλλη ρύθμιση (όπως Reduce the volume of other sounds by 50%).

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ήχο, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου στην κονσόλα Xbox One.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Δεν ακούγεται ήχος ενώ παίζετε παιχνίδια Rare Replay στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;