Προβλήματα σύνδεσης στην κονσόλα Xbox 360 ενώ παίζετε το Rare Replay στην κονσόλα Xbox One

Εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια σύνδεσης με το προφίλ Xbox 360 στην κονσόλα Xbox One, για να παίξετε το Rare Replay:

    • Sorry, Xbox Live profiles can't be downloaded right now. (Λυπούμαστε, δεν είναι δυνατή η λήψη των προφίλ Xbox Live αυτήν τη στιγμή.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.)
      Status Code: (Κωδικός κατάστασης:) 800704DC
    • You do not have an active gamer profile. (Δεν έχετε ενεργό προφίλ παίκτη.) To create or load a profile, please press the Xbox Guide button now. (Για να δημιουργήσετε ή να φορτώσετε ένα προφίλ, πιέστε τώρα το κουμπί Xbox Guide.)

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το λογαριασμό χρέωσης Xbox Live. Θα πρέπει επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, προκειμένου να μπορέσετε να κατεβάσετε το προφίλ Xbox 360 στην κονσόλα Xbox One.

Λύση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα Εμφανίζεται το σφάλμα 800704DC κατά τη λήψη του προφίλ Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Προβλήματα σύνδεσης στην κονσόλα Xbox 360 ενώ παίζετε το Rare Replay στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;