Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το χώρο αποθήκευσης στο cloud για την κονσόλα Xbox 360

Σε αυτήν τη σελίδα περιγράφονται οδηγίες για την επίλυση σφαλμάτων που σχετίζονται με τα αποθηκευμένα παιχνίδια στο cloud της κονσόλας Xbox 360. Επίσης, περιλαμβάνονται πληροφορίες για την κατάσταση των αποθηκευμένων παιχνιδιών σας στο cloud.

Σημείωση Να θυμάστε ότι για την αποθήκευση παιχνιδιών στο cloud (στη συσκευή αποθήκευσης Cloud Saved Games), χρειάζεστε τα εξής:

 • Μια συνδρομή Xbox Live Gold
 • Μια κονσόλα συνδεδεμένη στο Xbox Live
 • 514 megabyte (MB) χώρου αποθήκευσης

Σε αυτήν τη σελίδα

Μηνύματα σφάλματος

Ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια χρήσης του χώρου αποθήκευσης στο cloud για τη διαχείριση των αποθηκευμένων παιχνιδιών και των δεδομένων σας.

 • Cloud storage is only available to Xbox Live Gold members (Ο χώρος αποθήκευσης στο cloud είναι διαθέσιμος μόνο για μέλη με συνδρομή Xbox Live Gold)

  Απαιτείται συνδρομή Xbox Live Gold για την αποθήκευση παιχνιδιών στο cloud μέσω της συσκευής αποθήκευσης Cloud Saved Games.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης περιεχομένου, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή αποθηκευμένων παιχνιδιών, προφίλ και αντικειμένων για avatar του Xbox.

 • Saved games are still uploading on another console. (Η αποστολή αποθηκευμένων παιχνιδιών σε μια άλλη κονσόλα είναι ακόμα σε εξέλιξη.) If you continue, you may lose progress. (Αν συνεχίσετε, μπορεί να χάσετε τη πρόοδό σας.)

  Αυτό σημαίνει ότι αποκτήθηκε πρόσβαση σε αυτό το αποθηκευμένο παιχνίδι από μια άλλη κονσόλα και υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να αποσταλούν στο cloud. Αν εν τω μεταξύ επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αποθηκευμένο παιχνίδι, ενδέχεται να χάσετε τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν σε αυτό.

 • Items in use on the other console (Υπάρχουν στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε μια άλλη κονσόλα)
 • Items on another console are pending uploaded for this game or app (Εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων σε μια άλλη κονσόλα για αυτό το παιχνίδι ή την εφαρμογή)

  Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται σε μια άλλη κονσόλα ή εκκρεμεί η αποστολή του σε μια άλλη κονσόλα. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να συνδεθείτε στην κονσόλα που προσπαθεί να ενημερώσει το αποθηκευμένο παιχνίδι, ώστε η αποθήκευση στο cloud να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Για να το κάνετε αυτό, κάντε τα εξής:

  1. Συνδεθείτε στο προφίλ Xbox Live.
  2. Μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
  3. Επιλέξτε Storage.
  4. Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης η οποία περιέχει το αποθηκευμένο παιχνίδι που θέλετε να μετακινήσετε στο cloud.
  5. Επιλέξτε Games.
  6. Επιλέξτε το παιχνίδι με το αποθηκευμένο σας παιχνίδι.
  7. Επιλέξτε το αποθηκευμένο σας παιχνίδι.
  8. Επιλέξτε Move.
  9. Επιλέξτε Cloud Saved Games.
 • Your cloud saved games are out of sync (Τα αποθηκευμένα παιχνίδια στο cloud δεν είναι συγχρονισμένα)
  Your cloud saved games and the saved game copies on your console are out of sync. (Τα αποθηκευμένα παιχνίδια στο cloud και τα αντίγραφα των αποθηκευμένων παιχνιδιών στην κονσόλα σας δεν είναι συγχρονισμένα.) Which do you want to use? (Ποια θέλετε να χρησιμοποιήσετε;)

  Αν λάβετε αυτό το μήνυμα, σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες δύο εκδοχές ενός αποθηκευμένου παιχνιδιού.

  • Αν παίξατε το παιχνίδι τελευταία φορά σε αυτήν την κονσόλα, θα πρέπει μάλλον να επιλέξετε το παιχνίδι που είναι αποθηκευμένο τοπικά.
  • Αν παίξατε το παιχνίδι τελευταία φορά σε μια άλλη κονσόλα με το χώρο αποθήκευσης στο cloud ενεργοποιημένο, θα πρέπει μάλλον να επιλέξετε το παιχνίδι που είναι αποθηκευμένο στο cloud.

 • Can't enable cloud storage just yet (Δεν είναι ακόμα δυνατή η ενεργοποίηση του χώρου αποθήκευσης στο cloud)

  Αν λάβετε αυτό το μήνυμα, δείτε τι πρέπει να κάνετε:

  1. Από το Xbox Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
  2. Επιλέξτε Storage και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κύρια συσκευή αποθήκευσής σας (για παράδειγμα, τον Σκληρό δίσκο).
  3. Επιλέξτε System Items.
  4. Επιλέξτε Cloud Storage Console Copy.
  5. Επιλέξτε Delete.

  Τώρα, ελέγξτε αν διορθώθηκε το πρόβλημα.

 • Can't disable cloud storage because console copies of some items still exist (Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του χώρου αποθήκευσης στο cloud, επειδή υπάρχουν ακόμα αντίγραφα μερικών στοιχείων στην κονσόλα)

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης της αποθήκευσης στο cloud, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση των αποθηκευμένων παιχνιδιών στο cloud

 • Sorry, only saved games can be uploaded to cloud storage (Λυπούμαστε, μόνο αποθηκευμένα παιχνίδια μπορούν να αποσταλούν στο χώρο αποθήκευσης στο cloud)

  Μπορείτε να αποστείλετε μόνο αποθηκευμένα παιχνίδια στο χώρο αποθήκευσης στο cloud. Μετακινήστε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τα παιχνίδια, όπως τα επιτεύγματα και το περιεχόμενο DLC, σε μια τοπική συσκευή αποθήκευσης ή διαγράψτε τα.

 • Your cloud storage isn't synced. (Ο χώρος αποθήκευσης στο cloud δεν είναι συγχρονισμένος.) Try signing out and back in again. (Δοκιμάστε να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά.)

  Αποσυνδεθείτε από το προφίλ Xbox Live που διαθέτετε και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ξανά. Κατόπιν, ελέγξτε αν διορθώθηκε το πρόβλημα.

 • Can't download your saved games because cloud storage isn't set up on this console. (Δεν είναι δυνατή η λήψη των αποθηκευμένων παιχνιδιών σας, επειδή ο χώρος αποθήκευσης στο cloud δεν έχει ρυθμιστεί σε αυτήν την κονσόλα.)

  Υπάρχει ένα αποθηκευμένο παιχνίδι στο cloud, αλλά ο χώρος αποθήκευσης στο cloud δεν είναι ενεργός σε αυτήν την κονσόλα. Για να ενεργοποιήσετε το χώρο αποθήκευσης στο cloud σε αυτήν την κονσόλα:

  1. Από το Xbox Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
  2. Επιλέξτε Storage και, στη συνέχεια, επιλέξτε Cloud Saved Games.
  3. Επιλέξτε Enable Cloud Saved Games.
 • Game not supported (Το παιχνίδι δεν υποστηρίζεται)

  Αυτήν τη στιγμή, ένας μικρός αριθμός παιχνιδιών Xbox 360 δεν υποστηρίζει αποθηκευμένα παιχνίδια στο cloud. Συνεργαζόμαστε διαρκώς με τους προγραμματιστές για να υποστηρίξουμε αυτήν τη δυνατότητα. Μέχρι να εκδοθεί μια ενημέρωση συμβατότητας με αποθηκευμένα παιχνίδια στο cloud για τον τίτλο παιχνιδιού, χρησιμοποιήστε μια τοπική συσκευή αποθήκευσης (για παράδειγμα, έναν σκληρό δίσκο ή μια μονάδα flash USB).

 • 514 megabytes (MB) of storage space is required (Απαιτούνται 514 megabyte (MB) χώρου αποθήκευσης)

  Η αποθήκευση παιχνιδιών στο cloud απαιτεί 514 megabyte (MB) τοπικού χώρου αποθήκευσης για την αποθήκευση των παιχνιδιών πριν από την αποστολή τους στο cloud. Θα πρέπει να απελευθερώσετε έως και 514 MB χώρου στον Σκληρό δίσκο Xbox 360 ή στη συσκευή αποθήκευσης USB. Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή αποθηκευμένων παιχνιδιών, προφίλ και αντικειμένων για avatar του Xbox.

 • Lost connection to Xbox Live or need a connection to Xbox Live (Έχει χαθεί η σύνδεση με το Xbox Live ή απαιτείται σύνδεση στο Xbox Live)

  Η κονσόλα σας έχασε τη σύνδεση με το Xbox Live. Ελέγξτε αν υπάρχουν ειδοποιήσεις από την υπηρεσία στη σελίδα Κατάστασης του Xbox Live ή αν εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση της υπηρεσίας Xbox Live στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις από την υπηρεσία, περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

  Αν δεν λειτουργεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή εφαρμογή, μπορείτε να ζητήσετε από τη Microsoft να σας ενημερώσει όταν θα αποκατασταθεί η λειτουργία. Κάτω από το όνομα της εφαρμογής ή της υπηρεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Να ειδοποιηθώ όταν θα αποκατασταθεί η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας ή της εφαρμογής.

  Σημείωση Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Για να ρυθμίσετε ή να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αποθηκευμένων παιχνιδιών στο cloud, πρέπει να συνδέσετε την κονσόλα Xbox 360 στο Xbox Live. Αν δεν μπορείτε να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο Xbox Live, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 στο Xbox Live ή δοκιμάστε τη Λύση σφάλματος σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360.

 • Can't Retrieve Information from Xbox Live, Status Code 80072746 (Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων από το Xbox Live, Κωδικός κατάστασης 80072746)

  Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά τη μεταφορά του αρχείου στην κονσόλα σας, επειδή έληξε το χρονικό όριο δικτύου. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει διακοπή της υπηρεσίας που αποτρέπει την πρόσβαση στο cloud ή όταν προσπαθείτε να αποστείλετε ένα πολύ μεγάλο αρχείο παιχνιδιού στο cloud. Αυτό διακόπτει όλες τις άλλες μεταφορές παιχνιδιών στο cloud που εκκρεμούν.

  Ελέγξτε αν υπάρχουν ειδοποιήσεις από την υπηρεσία στη σελίδα Κατάστασης του Xbox Live ή αν εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση της υπηρεσίας Xbox Live στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις από την υπηρεσία, περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

  Αν δεν λειτουργεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή εφαρμογή, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Microsoft, ώστε να σας ενημερώσει όταν θα αποκατασταθεί η λειτουργία. Κάτω από το όνομα της εφαρμογής ή της υπηρεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Να ειδοποιηθώ όταν θα αποκατασταθεί η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας ή της εφαρμογής.

  Σημείωση Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, δοκιμάστε τα εξής:

  • Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά το συγχρονισμό αργότερα, όταν ο φόρτος του δικτύου μπορεί να είναι μικρότερος.
  • Μετακινήστε μεγάλα αρχεία εκτός της Αποθήκευσης παιχνιδιών στο cloud. Ορισμένα μεγαλύτερα αρχεία που δεν χρειάζονται για την εμπειρία παιχνιδιού σας μπορούν να αποθηκευτούν σε μια τοπική συσκευή αποθήκευσης ή να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή αποθηκευμένων παιχνιδιών, προφίλ και αντικειμένων για avatar του Xbox.
   Σημείωση Η διαγραφή από το χώρο αποθήκευσης στο cloud του Xbox Live είναι οριστική. Μην διαγράψετε αρχεία που χρειάζεστε για τα αποθηκευμένα παιχνίδια ή άλλα στοιχεία.
  • Χρησιμοποιήστε ένα τοπικά αποθηκευμένο αντίγραφο του αποθηκευμένου παιχνιδιού, αν έχετε ένα.

  Στη Microsoft έχουμε λάβει γνώση του προβλήματος και επιχειρούμε να βρούμε πρόσθετες λύσεις.

Κατάσταση των αποθηκευμένων παιχνιδιών στο cloud

Όταν βλέπετε το περιεχόμενο στη συσκευή αποθήκευσής σας Cloud Saved Games, μπορείτε να βλέπετε την κατάσταση κάθε αποθηκευμένου παιχνιδιού.

Κατάσταση

Τι σημαίνει αυτό

Pending Upload (Εκκρεμεί αποστολή)

Στην κονσόλα σας εκκρεμεί μια αποστολή στα Αποθηκευμένα παιχνίδια στο cloud. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση μιας αποστολής στις ενεργές λήψεις σας.

Cloud Only (Μόνο cloud)

Αυτή η αποθήκευση παιχνιδιού είναι διαθέσιμη μόνο σε χώρο αποθήκευσης στο cloud. Ξεκινήστε τον τίτλο παιχνιδιού, για να συγχρονίσετε το αποθηκευμένο παιχνίδι με την κονσόλα σας.

Out of Sync (Εκτός συγχρονισμού)

Υπάρχει μια διένεξη ανάμεσα σε μια εκδοχή του παιχνιδιού που είναι αποθηκευμένη τοπικά και μια εκδοχή που είναι αποθηκευμένη στο cloud. Την επόμενη φορά που θα παίξετε αυτό το παιχνίδι, θα μπορέσετε να επιλέξετε ποια εκδοχή του αποθηκευμένου παιχνιδιού θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Not Cloud Supported (Δεν υποστηρίζεται από το cloud)

Το cloud υποστηρίζει μόνο αποθήκευση παιχνιδιών από αποθηκευμένα παιχνίδια στο cloud. Μπορείτε να αποθηκεύσετε άλλο περιεχόμενο Xbox 360 σε μια τοπική συσκευή αποθήκευσης.

In Sync (Συγχρονισμένο)

Αυτό το αποθηκευμένο παιχνίδι είναι αποθηκευμένο τοπικά και στο χώρο αποθήκευσης στο cloud. Τα αποθηκευμένα παιχνίδια είναι συγχρονισμένα και έτοιμα για χρήση.

Offline (Εκτός σύνδεσης)

Ο κάτοχος αυτού του αποθηκευμένου παιχνιδιού δεν είναι συνδεδεμένος στο Xbox Live. Για να δείτε την κατάσταση αυτού του αποθηκευμένου παιχνιδιού, συνδεθείτε με το προφίλ Xbox Live που δημιούργησε το αρχείο αποθήκευσης.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το χώρο αποθήκευσης στο cloud για την κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;