Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου ή εικόνας παιχνιδιών στα Windows 10

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες αυτής της σελίδας, για να αντιμετωπίσετε προβλήματα ήχου ή εικόνας που παρουσιάζονται κατά το παιχνίδι στη συσκευή με Windows 10.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου

Αν αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα ήχου ενώ παίζετε ένα παιχνίδι στη συσκευή με Windows 10, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος δεν έχει ρυθμιστεί σε σίγαση

Ορισμένα παιχνίδια εκτελούνται στη λειτουργία πλήρους οθόνης, επομένως δεν μπορείτε να δείτε τη γραμμή εργασιών. Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε αν ο ήχος σας έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή ένταση ή σε σίγαση:

 1. Πιέστε το κουμπί των Windows στη συσκευή με Windows 10 ή το πληκτρολόγιό σας ή επιλέξτε το εικονίδιο των Windows στην κάτω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης.
 2. Στη γραμμή εργασιών, πιέστε το εικονίδιο της έντασης και βεβαιωθείτε ότι η ένταση έχει ρυθμιστεί σε τιμή άνω του 0 και ότι ο ήχος δεν έχει ρυθμιστεί σε σίγαση.

Λύση 2: Ελέγξτε τη σύνδεσή σας

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, ηχεία ή άλλο αξεσουάρ ήχου και ακούτε κροταλίσματα ή παραμορφωμένο ήχο, το αξεσουάρ μπορεί να μην έχει συνδεθεί σωστά. Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το αξεσουάρ στη συσκευή με Windows 10, για να ελέγξετε αν έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Αν ο παραμορφωμένος ήχος ακούγεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένο αυτό το ακουστικό, τότε μπορεί να είναι ελαττωματικό και να πρέπει να αντικατασταθεί.

Λύση 3: Ελέγξτε και αποσυνδέστε αξεσουάρ ήχου

Αν είναι συνδεδεμένο κάποιο άλλο αξεσουάρ ήχου στη συσκευή σας το οποίο δεν χρησιμοποιείτε, ο ήχος μπορεί να εκτρέπεται σε αυτό το αξεσουάρ. Ελέγξτε αυτό το αξεσουάρ, για να διαπιστώσετε αν ακούγεται κάποιος ήχος από αυτό. Αποσυνδέστε αυτό το αξεσουάρ και, στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά αν ακούγεται κάποιος ήχος από τα ηχεία της κύριας συσκευής.

Λύση 4: Εκτελέστε τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων ήχου των Windows

 1. Στη γραμμή εργασιών, πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο έντασης.
  Σημείωση Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο εικονίδιο έντασης.
 2. Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.

Λύση 5: Ελέγξτε για ενημερώσεις των Windows

Ένα πρόβλημα ήχου μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχετε εγκαταστήσει τις τελευταίες ενημερώσεις για τον ήχο. Για να ελέγξετε για διαθέσιμες ενημερώσεις, ανατρέξτε στο θέμα Διαδικασία λήψης ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού για τα Windows 10.

Λύση 6: Ελέγξτε για γνωστά προβλήματα και για ενημερώσεις από τον κατασκευαστή

Η συσκευή με Windows 10 βασίζεται στο υλικό ήχου σας. Προκειμένου να λειτουργεί, το υλικό αυτό εξαρτάται από λογισμικό, τα γνωστά προγράμματα οδήγησης. Τα προγράμματα οδήγησης ενημερώνονται συχνά, επομένως, ακόμα κι αν το υλικό σας είναι ολοκαίνουργιο, είναι καλό να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις. Δείτε πώς:

 1. Πιέστε το κουμπί των Windows στη συσκευή με Windows 10 ή το πληκτρολόγιό σας ή επιλέξτε το εικονίδιο των Windows στην κάτω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης.
 2. Μεταβείτε στην Αναζήτηση, πληκτρολογήστε "dxdiag.exe" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εντολή εκτέλεσης dxdiag από τη λίστα αποτελεσμάτων ή πιέστε το Enter.
 3. Σημείωση Όταν ανοίξει το Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX, θα εμφανιστεί μια γραμμή προόδου στην κάτω πλευρά του παραθύρου, η οποία σας ενημερώνει για την πρόοδο φόρτωσης των πληροφοριών.

 4. Στην καρτέλα Ήχος, αναζητήστε τον πάροχο ή τον κατασκευαστή της συσκευής ήχου και, στη συνέχεια, σημειώστε το όνομα, το μοντέλο και τον αριθμό έκδοσης του προγράμματος οδήγησης ήχου.
 5. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και αναζητήστε την τοποθεσία web του κατασκευαστή.
 6. Ακολουθήστε τα βήματα για να αναζητήσετε τη δική σας συσκευή ήχου και κατόπιν ελέγξτε αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις προς εγκατάσταση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εικόνας ή οθόνης

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα εικόνας ή οθόνης ενώ παίζετε ένα παιχνίδι στη συσκευή με Windows 10, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Ελέγξτε τις συνδέσεις της εξωτερικής οθόνης

Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική οθόνη, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά. Μια χαλαρή σύνδεση μπορεί να προξενήσει προβλήματα.

Λύση 2: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις οθόνης

Χρησιμοποιήστε τις συνιστώμενες ρυθμίσεις οθόνης στη συσκευή με Windows 10. Δείτε πώς να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας:

 1. Πιέστε το κουμπί των Windows στη συσκευή με Windows 10 ή το πληκτρολόγιό σας ή επιλέξτε το εικονίδιο των Windows στην κάτω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύστημα.
 3. Στην καρτέλα Οθόνη, κυλήστε προς τα κάτω και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση που εμφανίζεται δίπλα στην Ανάλυση είναι η βέλτιστη για τη συσκευή σας με Windows 10.
  Σημείωση Θα εμφανίζεται η ένδειξη "Συνιστώμενη" δίπλα στη βέλτιστη ρύθμιση οθόνης.

Λύση 3: Ελέγξτε για ενημερώσεις των Windows

Τα προβλήματα εικόνας ή οθόνης μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι δεν έχετε εγκαταστήσει τις τελευταίες ενημερώσεις για τα Windows. Ανατρέξτε στο θέμα Διαδικασία λήψης ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού για τα Windows 10.

Λύση 4: Ελέγξτε για γνωστά προβλήματα και για ενημερώσεις από τον κατασκευαστή της οθόνης

Η συσκευή με Windows 10 βασίζεται στο υλικό εικόνας σας. Προκειμένου να λειτουργεί, το υλικό αυτό εξαρτάται από λογισμικό, τα γνωστά προγράμματα οδήγησης. Τα προγράμματα οδήγησης ενημερώνονται συχνά, επομένως, ακόμα κι αν το υλικό σας είναι ολοκαίνουργιο, είναι καλό να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις. Δείτε πώς:

 1. Πιέστε το κουμπί των Windows στη συσκευή με Windows 10 ή το πληκτρολόγιό σας ή επιλέξτε το εικονίδιο των Windows στην κάτω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης.
 2. Μεταβείτε στην Αναζήτηση, πληκτρολογήστε dxdiag.exe και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εντολή εκτέλεσης dxdiag από τη λίστα αποτελεσμάτων ή πιέστε το Enter.
 3. Σημείωση Όταν ανοίξει το Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX, θα εμφανιστεί μια γραμμή προόδου στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου, η οποία σας ενημερώνει για την πρόοδο φόρτωσης των πληροφοριών.

 4. Στην καρτέλα Οθόνη, αναζητήστε τον πάροχο ή τον κατασκευαστή της οθόνης και, στη συνέχεια, σημειώστε το όνομα, το μοντέλο και τον αριθμό έκδοσης του προγράμματος οδήγησης οθόνης.
 5. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και αναζητήστε την τοποθεσία web του συγκεκριμένου κατασκευαστή.
 6. Ακολουθήστε τα βήματα για να αναζητήσετε τη δική σας οθόνη και κατόπιν ελέγξτε αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα ήχου ή εικόνας, αναζητήστε βοήθεια στο Φόρουμ της κοινότητας Windows 10.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου ή εικόνας παιχνιδιών στα Windows 10" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;