Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Games for Windows Live

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πληροφορίες που σας υποδεικνύουν πώς να μειώσετε την αυστηρότητα των ρυθμίσεων ασφαλείας ή να απενεργοποιήσετε δυνατότητες ασφαλείας σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές σε μια προσπάθεια να επιλύσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Προτού τις κάνετε, όμως, σας συνιστούμε να λάβετε υπόψη σας τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της λύσης στο εκάστοτε περιβάλλον. Αν εφαρμόσετε αυτήν τη λύση, λάβετε όλα τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας.

Σε αυτήν τη σελίδα

Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live

Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και προσπαθήστε ξανά.

Κοινωνική δικτύωση και παιχνίδι: σε λειτουργία
2019-08-25T06:05:37.4563689+00:00

Σημείωση Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην τοποθεσία web κατάστασης της υπηρεσίας Xbox Live, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet για βοήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε μια περιοχή που υποστηρίζει το Games for Windows Live.

Για να συνδεθείτε στο Games for Windows Live, πρέπει να βρίσκεστε σε μια γεωγραφική περιοχή που υποστηρίζεται από το Games for Windows Live. Το Games for Windows Live δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χώρες και περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμο το Xbox Live.

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό Games for Windows Live

Για να συνδεθείτε στο Games for Windows Live, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη ενημέρωση του προγράμματος. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, κατεβάστε και εγκαταστήστε τα πιο πρόσφατα αρχεία εγκατάστασης του Games for Windows Live.

Σημείωση Η Microsoft έχει σαρώσει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό ανίχνευσης ιών που ήταν διαθέσιμο την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που αποτρέπουν τις μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο αρχείο.

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα UPnP

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα UPnP, προκειμένου να συνδεθείτε στο Xbox Live. Οι περισσότεροι διαθέσιμοι δρομολογητές και τα τείχη προστασίας υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα UPnP IGD (Internet Gateway Device). Ωστόσο, από προεπιλογή, αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα είναι ενεργοποιημένες στο δρομολογητή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή τα αρχεία βοήθειας του δρομολογητή σας για βοήθεια ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου.

Τα εμπορικά τείχη προστασίας, όπως αυτά που υπάρχουν στα πανεπιστήμια, τις βιβλιοθήκες και τις μεγάλες εταιρείες, συνήθως δεν υποστηρίζουν τις προδιαγραφές UPnP IGD. Οι παίκτες που προσπαθούν να παίξουν από το σχολείο/τη σχολή ή από το δωμάτιο της εστίας τους, ενδέχεται να μην μπορούν να συνδεθούν στο Xbox Live. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με το γραφείο Διαχείρισης IT, για να μάθετε αν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του Xbox Live για το δίκτυο.

Εκκαθαρίστε το cache του Internet

Βεβαιωθείτε ότι προβάλλετε την πιο πρόσφατη έκδοση, εκκαθαρίζοντας το cache του Internet. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό σε έναν υπολογιστή με Windows 7:

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα του προγράμματος περιήγησης στο Internet.
 2. Επιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου. Αν το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου είναι κενό, επιλέξτε Προβολή όλων των επιλογών του Πίνακα Ελέγχου στο τμήμα περιήγησης του παραθύρου, για να εμφανίσετε όλα τα εικονίδια.
 3. Επιλέξτε Δίκτυο και Internet και, στη συνέχεια, Επιλογές Internet.
 4. Στην ενότητα Ιστορικό περιήγησης της καρτέλας Γενικά, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
 5. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Προσωρινά αρχεία Internet και Cookies και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

Ανοίξτε τις θύρες για το Games for Windows Live

Προειδοποίηση Αυτή η λύση ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο περισσότερο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή κακόβουλο λογισμικό, όπως ιούς. Δεν τη συνιστούμε, ωστόσο παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες και είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να εφαρμόσετε αυτήν τη λύση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λύση με δική σας ευθύνη.

Θα πρέπει να ανοίξετε τις ακόλουθες θύρες για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες συνδέσεις, ώστε να χρησιμοποιήσετε το Games for Windows Live:

 • Θύρα TCP 3074
 • Θύρα UDP 88
 • Θύρα UDP 3074

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων των θυρών σε ένα τείχος προστασίας, ένα δρομολογητή ή μια πύλη, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με τη συσκευή ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το τοπικό γραφείο τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ενός τείχους προστασίας έτσι ώστε να λειτουργεί με έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το Games for Windows Live, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση επέκτασης του Windows Media Center.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης στο Windows Live, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του δρομολογητή ή της πύλης σας, ώστε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα UPnP ή την προώθηση θυρών. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα UPnP, αν ο δρομολογητής σας την υποστηρίζει. Χειρίζεται Μεταφράσεις δικτύου, ώστε να μην είναι απαραίτητη η προώθηση θυρών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαλήθευσης των συμβατών οικιακών συσκευών σύνδεσης σε δίκτυο, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή ή ρύθμιση παραμέτρων μιας νέας συσκευής δικτύωσης.

Σημειώσεις

 • Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες για μια λίστα με τους δρομολογητές που υποστηρίζονται από το Xbox Live και που διαθέτουν τη δυνατότητα UPnP. Δυστυχώς, δεν υποστηρίζουν όλοι οι δρομολογητές τη δυνατότητα UPnP. Αν ο δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα UPnP, θα πρέπει να ανοίξετε αυτές τις θύρες και να τις αντιστοιχίσετε με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που εκτελεί το Games for Windows Live.
 • Αν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας UPnP ή τον τρόπο προώθησης θυρών στο δρομολογητή ή την πύλη σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για βοήθεια.
 • Αν το δίκτυό σας έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IPv6, συμβουλευτείτε τις συστάσεις για μια δυνατότητα IPv6 που έχει ρυθμιστεί για οικιακούς δρομολογητές, οι οποίοι είναι συμβατοί με την οικογένεια λειτουργικών προγραμμάτων Microsoft Windows.

Για να δείτε τις συστάσεις, επισκεφτείτε την τοποθεσία Network and Access Technologies: TCP/IP v4 and v6.

Επιτρέψτε τη λειτουργία του Games for Windows Live μέσω ενός τείχους προστασίας

Προειδοποίηση Αυτή η λύση ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο περισσότερο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή κακόβουλο λογισμικό, όπως ιούς. Δεν τη συνιστούμε, ωστόσο παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες και είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να εφαρμόσετε αυτήν τη λύση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λύση με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Μην ανοίξετε κάποια θύρα για ένα πρόγραμμα που δεν αναγνωρίζετε.

Για να επιτρέψετε τη λειτουργία του λογισμικού Games for Windows Live (GFWLClient.exe), ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε μια εξαίρεση στο τείχος προστασίας, το διακομιστή μεσολάβησης ή το λογισμικό ασφαλείας Internet που χρησιμοποιείτε. Από προεπιλογή, αυτό το αρχείο βρίσκεται στην ακόλουθη θέση:

C:\Program Files\Microsoft Games for Windows Live\Client

Αν χρησιμοποιείτε το Τείχος προστασίας των Windows, η εγκατάσταση της πιο πρόσφατης ενημέρωσης του Games for Windows Live θα σας δώσει τη δυνατότητα να προσθέσετε το λογισμικό στη λίστα εξαιρέσεών σας. Διαφορετικά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με το τείχος προστασίας σας ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το τοπικό γραφείο τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Θύρες δικτύου Xbox 360 και ρυθμίσεις παραμέτρων δρομολογητή για το Xbox Live.

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο service pack των Windows

Για το Games for Windows Live, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack των Windows στον υπολογιστή σας. Για να λάβετε το πιο πρόσφατο service pack, επισκεφτείτε το Κέντρο Service Pack και ενημερώσεων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη σύνδεση στο Internet

Ο υπολογιστής σας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα σύνδεσης στο Internet. Για να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα, μεταβείτε στο θέμα Επιδιόρθωση ζητημάτων σύνδεσης δικτύου.

Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows 7, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Internet.

Επιπλέον, η υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service (BITS) ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη ή ενδέχεται να μην έχετε δικαιώματα στο προφίλ χρήστη σας για χρήση της υπηρεσίας. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να επιλύσετε το πρόβλημα:

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής.
 2. Ανοίξτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Υπηρεσίες" της κονσόλας διαχείρισης της Microsoft.

  Στα Windows 8 και τα Windows RT:

  1. Τοποθετήστε το δείκτη στη κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση.
  2. Πληκτρολογήστε services.msc και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης.

  Στα Windows 7 και τα Windows Vista:

  1. Επιλέξτε Έναρξη.
  2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε υπηρεσίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υπηρεσίες όταν εμφανιστεί.
 3. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο "Υπηρεσίες", κάντε δεξιό κλικ στην Υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service στην περιοχή Υπηρεσίες (τοπικές).
 4. Επιλέξτε Ιδιότητες.
 5. Στην καρτέλα Γενικά, ορίστε το στοιχείο Τύπος εκκίνησης στην επιλογή Αυτόματα.
 6. Αν η υπηρεσία δεν λειτουργεί, επιλέξτε Εκκίνηση για να ξεκινήσει η υπηρεσία.
 7. Επιλέξτε το OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες.

Αν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, προσδιορίστε αν οι παράμετροι των υπηρεσιών BITS έχουν ρυθμιστεί σωστά. Δείτε πώς:

 1. Ανοίξτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Υπηρεσίες" της κονσόλας διαχείρισης της Microsoft.

  Στα Windows 8 και τα Windows RT:

  1. Τοποθετήστε το δείκτη στη κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση.
  2. Πληκτρολογήστε services.msc και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Υπηρεσίες" στα αποτελέσματα αναζήτησης.

  Στα Windows 7 και τα Windows Vista:

  1. Επιλέξτε Έναρξη.
  2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε υπηρεσίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υπηρεσίες όταν εμφανιστεί.
 2. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο "Υπηρεσίες", κάντε δεξιό κλικ στην Υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service στην περιοχή Υπηρεσίες (τοπικές).
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Σύνδεση.
 4. Στην περιοχή Σύνδεση ως, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Λογαριασμός τοπικού συστήματος.
 5. Στη λίστα Προφίλ υλικού, ελέγξτε όλα τα προφίλ που περιλαμβάνονται, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί στην επιλογή "Ενεργοποίηση". Αν κάποιο προφίλ έχει οριστεί στην επιλογή "Ανενεργός", επιλέξτε το προφίλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet

Αν με τα προηγούμενα βήματα δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet για περισσότερη βοήθεια.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Games for Windows Live" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;