Αντιμετώπιση προβλημάτων ροής παιχνιδιού της εφαρμογής Xbox Console Companion στα Windows 10

Σημείωση Προτού ξεκινήσετε να επιλύετε οποιαδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε ότι έχετε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Xbox Console Companion στα Windows 10.

Οι χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κορέα που χρησιμοποιούν Windows 10 N ή Windows 10 KN θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσουν το Πακέτο δυνατοτήτων πολυμέσων για τις εκδόσεις N και KN των Windows 10 προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα.

Λύσεις

Σε αυτήν τη σελίδα

Η κονσόλα μου Xbox One δεν είναι ορατή στην εφαρμογή Xbox Console Companion στα Windows 10

Ενεργοποιήστε την κονσόλα Xbox One και συνδέστε την στο ίδιο υποδίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής με Windows 10. Αν είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε τη διεύθυνση IP της κονσόλας Xbox One. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση IP της κονσόλας Xbox One πιέζοντας το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό, μεταβαίνοντας στην ενότητα System > Settings > Network > Network settings και κατόπιν επιλέγοντας Advanced settings.

Ανοίξτε την εφαρμογή Xbox Console Companion στον υπολογιστή. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Σύνδεση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της κονσόλας Xbox One στο πλαίσιο Δεν περιλαμβάνεται το Xbox One; Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της κονσόλας σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.

Ένα πλαίσιο κειμένου με τίτλο 'Δεν περιλαμβάνεται το Xbox One; Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της κονσόλας σας' επισημασμένο στην οθόνη 'Σύνδεση στο Xbox One'. Μια διεύθυνση IP έχει συμπληρωθεί στο πλαίσιο.

Αν δεν έχει αποτέλεσμα, η κονσόλα Xbox One πιθανώς δεν βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με τον υπολογιστή Windows 10. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

Σημαντικό Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε το ίδιο SSID (όνομα δικτύου) για το δίκτυο 2,4 GHz και το δίκτυο 5 GHz.

Ορισμένοι ασύρματοι δρομολογητές χρησιμοποιούν από προεπιλογή το ίδιο όνομα (SSID) τόσο για το δίκτυο 2,4 GHz όσο και για το δίκτυο 5 GHz, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν από προεπιλογή δύο ξεχωριστά ονόματα που σας βοηθούν να προσδιορίσετε τη ζώνη συχνοτήτων. Αν ο δρομολογητής σας χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα δικτύου και για τα δύο δίκτυα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του δρομολογητή ώστε να εκχωρεί διαφορετικά ονόματα σε κάθε δίκτυο. Δημιουργώντας ξεχωριστά ονόματα για το καθένα, μπορείτε να ρυθμίσετε ρητά τις παραμέτρους του υπολογιστή και της κονσόλας Xbox One, ώστε να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δίκτυο και μια συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων.

Τέλος, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και την κονσόλα Xbox One, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί ορισμένες φορές να επιλυθούν προβλήματα με τη σύνδεση.

Δεν μπορώ να συνδεθώ στην κονσόλα Xbox One από την εφαρμογή Xbox Console Companion στα Windows 10

Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα Xbox One επιτρέπει συνδέσεις μέσω της εφαρμογής Xbox Console Companion. Αυτό θα το ελέγξετε από την κονσόλα πιέζοντας το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό, μεταβαίνοντας στην ενότητα System > Settings, επιλέγοντας Preferences > Xbox app connectivity και, τέλος, Allow connections from any device.

Στην οθόνη 'Preferences', είναι επιλεγμένο το στοιχείο 'From any SmartGlass device', στην περιοχή 'SMARTGLASS CONNECTIONS'.

Αν συνεχίζετε να μην μπορείτε να συνδεθείτε, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή Windows 10 και την κονσόλα Xbox One.

Δεν μπορώ να ξεκινήσω τη ροή παιχνιδιών από τον υπολογιστή Windows 10

Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα Xbox One επιτρέπει τη ροή παιχνιδιών. Αυτό θα το ελέγξετε από την κονσόλα πιέζοντας το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό, μεταβαίνοντας στην ενότητα System > Settings, επιλέγοντας Preferences > Xbox app connectivity και, τέλος, Allow game streaming to other devices.

Στην οθόνη 'Preferences', είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου 'Allow game streaming to other devices (beta)', στην περιοχή 'SYSTEM & APP'.

Λαμβάνω το μήνυμα σφάλματος "To continue, sign in on your console using this account" (Για να συνεχίσετε, πραγματοποιήστε είσοδο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας αυτόν τον λογαριασμό)

Πρέπει να έχετε εισέλθει στην εφαρμογή Xbox Console Companion με την ίδια ετικέτα παίκτη με την οποία έχετε εισέλθει και στην κονσόλα Xbox One. Το προφίλ σας θα πρέπει να υπάρχει στην κονσόλα Xbox One. Δοκιμάστε να εισέλθετε απευθείας στην κονσόλα. (Συνήθως, το προφίλ σας θα συνδέεται αυτόματα όταν εισέρχεστε στην κονσόλα.)

Δεν μπορώ να εισέλθω στην εφαρμογή Xbox Console Companion στα Windows 10

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα εισόδου, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εισόδου στην εφαρμογή Xbox Console Companion στα Windows 10.

Κατά τη ροή ενός παιχνιδιού, υπάρχει υπερβολική καθυστέρηση ή λανθάνων χρόνος ή παρουσιάζεται συχνά πρόβλημα με τον ήχο/την εικόνα

Η ποιότητα του ασύρματου δικτύου επηρεάζει την εμπειρία ροής παιχνιδιών. Δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις με αυτήν τη σειρά:

 1. Αν είναι δυνατό, συνδέστε και την κονσόλα Xbox One και τον υπολογιστή σας μέσω ενσύρματης σύνδεσης Ethernet.
 2. Αν δεν είναι δυνατή η ενσύρματη σύνδεση, δοκιμάστε να μειώσετε το επίπεδο ποιότητας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της ποιότητας, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης της ροής παιχνιδιών στην εφαρμογή Xbox Console Companion στα Windows 10.
 3. Για να προσπαθήσετε να βελτιώσετε την εμπειρία ροής παιχνιδιού, ανατρέξτε στο θέμα Βελτίωση απόδοσης ροής παιχνιδιού της εφαρμογής Xbox Console Companion στα Windows 10.
 4. Τέλος, δοκιμάστε την επιλογή Δοκιμή ροής για πρόσθετες προτάσεις για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση του δικτύου σας:
  • Επιλέξτε Σύνδεση, επιλέξτε την κονσόλα Xbox One και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δοκιμή ροής. Η εφαρμογή Xbox Console Companion θα ελέγξει τη σύνδεση ροής και θα αναφέρει τα αποτελέσματα.
Η επιλογή 'Δοκιμή ροής' είναι επισημασμένη στην οθόνη 'Σύνδεση στο Xbox One'.

Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τηλεόραση ή άλλο περιεχόμενο προστατευμένου βίντεο

Δεν είναι δυνατή η ροή ορισμένων τύπων περιεχομένου στον υπολογιστή σας, όπως των προστατευμένων βίντεο ή των βίντεο με προστασία HDMI. Ωστόσο, μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το περιεχόμενο στην κονσόλα σας.

Δεν μπορώ να παίξω ένα παιχνίδι που απαιτεί Kinect

Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η ροή ενός παιχνιδιού που απαιτεί Kinect, ακόμα κι αν έχετε τον αισθητήρα Kinect για υπολογιστή Windows. Μπορείτε να παίξετε αυτά τα παιχνίδια στην κονσόλα σας.

Ο μοχλός πτήσης/το αγωνιστικό τιμόνι/το χειριστήριο arcade/το αξεσουάρ παιχνιδιού μου δεν λειτουργεί

Προς το παρόν, δεν υποστηρίζονται άλλα χειριστήρια εκτός των γνήσιων χειριστηρίων Xbox One και Xbox 360.

Εμφανίζεται συνέχεια η γραμμή παιχνιδιών όταν πιέζω το κουμπί Xbox στο χειριστήριό μου

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση της γραμμής παιχνιδιών όταν πιέζετε το κουμπί Xbox από τις Ρυθμίσεις των Windows. Πιέστε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Παιχνίδια > Γραμμή παιχνιδιών και κατόπιν καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ανοίξτε τη γραμμή παιχνιδιών χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί σε ένα χειριστήριο: .

Στην οθόνη 'Ρυθμίσεις για τη γραμμή παιχνιδιών', υπάρχει ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στην επιλογή 'Ανοίξτε τη γραμμή παιχνιδιών χρησιμοποιώντας το κουμπί Xbox Guide σε ένα χειριστήριο' που είναι επισημασμένη.

Δεν μπορώ να εγγράψω αποσπάσματα παιχνιδιού στην κονσόλα Xbox One ή να κάνω μετάδοση στο Twitch κατά τη ροή παιχνιδιών

Δεν υποστηρίζεται η χρήση της κονσόλας για τη μετάδοση στο Twitch ή την εγγραφή αποσπασμάτων παιχνιδιού ταυτόχρονα με τη ροή παιχνιδιών.

Το χειριστήριό μου σταμάτησε να λειτουργεί

Δοκιμάστε να σταματήσετε τη ροή παιχνιδιών και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το χειριστήριο.

Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, ελέγξτε τη Διαχείριση Συσκευών, για να βεβαιωθείτε ότι τα Windows αναγνωρίζουν ότι το χειριστήριό σας είναι συνδεδεμένο.

Το χειριστήριό μου δεν λειτουργεί αμέσως μόλις ξεκινήσει η ροή παιχνιδιών ή στην κονσόλα αμέσως μόλις σταματήσει η ροή παιχνιδιών

Ορισμένα παιχνίδια δεν μπορούν να χειριστούν τη μετάβαση του χειριστηρίου από τον υπολογιστή Windows 10 στην κονσόλα Xbox One και αντίστροφα. Αν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το παιχνίδι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα.

Δεν ακούγεται ήχος συνομιλίας κατά το παιχνίδι μου

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ήχου τόσο για την είσοδο (μικρόφωνο) όσο και για την έξοδο (ηχεία) έχει ρυθμιστεί σωστά στον υπολογιστή σας. Στην περιοχή Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Ήχος. Θα βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στις καρτέλες Αναπαραγωγή και Εγγραφή.

Αν δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο ή να δείτε το βίντεο, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου ή εικόνας στα Windows 10.

Η εικόνα εμφανίζεται πιο σκούρα/φωτεινή σε σχέση με την τηλεόρασή μου

Οι οθόνες υπολογιστών και οι τηλεοράσεις μπορούν να προβάλουν εικόνα σε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας. Συχνά, τα παιχνίδια προσφέρουν τη ρύθμιση "Φωτεινότητα" ή "Γάμμα", την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα του παιχνιδιού. Η οθόνη του υπολογιστή σας μπορεί να χρειάζεται διαφορετική ρύθμιση σε σχέση με την τηλεόρασή σας.

Ο ήχος και η εικόνα παγώνουν συχνά (κάθε 30 δευτερόλεπτα, 45 δευτερόλεπτα ή κάθε λεπτό)

Αν η σύνδεση δικτύου σας είναι κακή ή αν έχετε παλαιότερο πρόγραμμα οδήγησης ασύρματης κάρτας δικτύου, μπορεί να ξεκινούν σαρώσεις για ασύρματα δίκτυα στο παρασκήνιο. Ορισμένες, αλλά όχι όλες, οι ασύρματες κάρτες μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να μην πραγματοποιούν σάρωση τόσο συχνά.

Για συσκευές Wi-Fi της Intel:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη.
 2. Επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών.
 3. Επεκτείνετε την επιλογή Προσαρμογείς δικτύου.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Intel <όνομα ασύρματης κάρτας>.
 5. Επιλέξτε το στοιχείο Ιδιότητες από το μενού.
 6. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους.
 7. Επιλέξτε Επιθετικότητα περιαγωγής από τη λίστα ιδιοτήτων.
 8. Αλλαγή τιμής για να 1. Χαμηλότερο από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Αυτή η επιλογή θα θέσει το πρόγραμμα οδήγησης της Intel στη λειτουργία ελάχιστων σαρώσεων.

Για συσκευές Wi-Fi της Qualcomm (Atheros):

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη.
 2. Επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών.
 3. Επεκτείνετε την επιλογή Προσαρμογείς δικτύου.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Προσαρμογέας Wi-Fi.
 5. Επιλέξτε το στοιχείο Ιδιότητες από το μενού.
 6. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους.
 7. Αλλάξτε το Διάστημα έγκυρης σάρωσης σε 120. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 60.)

Με αυτήν τη ρύθμιση θα αυξηθεί το διάστημα περιαγωγής για το πρόγραμμα οδήγησης Wi-Fi στα 120 δευτερόλεπτα.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων ροής παιχνιδιού της εφαρμογής Xbox Console Companion στα Windows 10" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;