Σας ζητείται να εγκαταστήσετε μια απαιτούμενη ενημέρωση για ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή στην κονσόλα Xbox 360

Σημείωση Αν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος κατά την εκκίνηση ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής, αναζητήστε τον κωδικό με το εργαλείο Αναζήτηση κωδικών σφαλμάτων και κατάστασης. Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την προσπάθεια ενημέρωσης της κονσόλας Xbox 360, επισκεφτείτε τη σελίδα Αντιμετώπιση προβλημάτων με μια ενημέρωση της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα κατά την εκκίνηση ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής:

Update Required (Απαιτείται ενημέρωση)

An update is available for this game from Xbox Live. (Είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση για αυτό το παιχνίδι από το Xbox Live.)

Do you want to apply this update now? (Θέλετε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση τώρα;)

Οι ενημερώσεις των παιχνιδιών και των εφαρμογών Xbox λαμβάνονται στην κονσόλα Xbox. Γενικά, οι ενημερώσεις επιδιορθώνουν προβλήματα, προσθέτουν δυνατότητες ή προετοιμάζουν για νέο περιεχόμενο του Xbox Live.

Θα σας ζητείται να εγκαταστήσετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις κατά την εκκίνηση ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής. Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Xbox Live προκειμένου να ενημερώσετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή. Οι περισσότερες ενημερώσεις είναι σχετικά μικρές και εγκαθίστανται αυτόματα μέσα σε μερικά λεπτά.

Λύσεις

Λύση 1: Ελέγξτε την κατάσταση του Xbox Live

Ελέγξτε αν υπάρχουν ειδοποιήσεις από την υπηρεσία στη σελίδα Κατάστασης του Xbox Live ή αν εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση της υπηρεσίας Xbox Live στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις από την υπηρεσία, περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνδεθείτε στο Xbox Live

 1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας, μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
 2. Επιλέξτε Network Settings.
 3. Επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας, αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο.
 4. Επιλέξτε Test Xbox Live Connection.
Η οθόνη 'Network Settings' υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση δικτύου, καθώς και επιλογές για να ελέγξετε τη σύνδεσή σας στο Xbox Live, τη σύνδεση του υπολογιστή και το Windows Media Center.

Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος σύνδεσης, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη Λύση σφάλματος σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360.

Λύση 3: Εκκαθαρίστε το cache του συστήματός σας

 1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.
Ένα δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το κουμπί Guide σε ένα χειριστήριο Xbox 360.
 1. Μεταβείτε στην ενότητα Settings και επιλέξτε System Settings.
 2. Επιλέξτε Storage ή Memory.
 3. Επισημάνετε μια συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Y στο χειριστήριο. (Δεν έχει σημασία ποια συσκευή αποθήκευσης θα επιλέξετε. Θα γίνει εκκαθάριση του cache για όλες τις συσκευές αποθήκευσης.)
 4. Επιλέξτε Clear System Cache.
 5. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη συντήρηση της συσκευής αποθήκευσης, επιλέξτε Yes.

Λύση 4: Διαγράψτε και εγκαταστήστε ξανά το παιχνίδι ή την εφαρμογή

Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε προβλήματα που σχετίζονται με τη λήψη μιας ενημέρωσης παιχνιδιού ή εφαρμογής, αν διαγράψετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή από την κονσόλα σας και, στη συνέχεια, τα εγκαταστήσετε ξανά.

Αν έχετε εγκαταστήσει το παιχνίδι ή την εφαρμογή στον σκληρό δίσκο, θα πρέπει να τα εγκαταστήσετε ξανά αφού τα διαγράψετε. Αν αγοράσατε το παιχνίδι ή την εφαρμογή από το Xbox Live, θα πρέπει επίσης να τα κατεβάσετε ξανά αφού τα διαγράψετε. Μην ανησυχείτε, δεν θα χρεωθείτε ξανά για περιεχόμενο που έχετε ήδη αγοράσει. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης περιεχομένου που έχετε ήδη αγοράσει, ανατρέξτε στο θέμα Προβάλετε το ιστορικό λήψεων του Xbox Live από τον υπολογιστή ή την κονσόλα Xbox 360.

Προειδοποίηση Όταν διαγράφετε ένα παιχνίδι, διαγράφονται και οι πληροφορίες του αποθηκευμένου παιχνιδιού. Επομένως, προτού διαγράψετε ένα παιχνίδι, αντιγράψτε τα αποθηκευμένα παιχνίδια σε μια Μονάδα μνήμης Xbox 360 ή μια μονάδα flash USB. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιγραφής περιεχομένου σε μια συσκευή αποθήκευσης, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή αποθηκευμένων παιχνιδιών, προφίλ και αντικειμένων avatar του Xbox.

Από το Xbox Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε System.

 1. Επιλέξτε Storage και, στη συνέχεια, επιλέξτε Memory Unit.
 2. Επιλέξτε Games and Apps.
 3. Βρείτε και επιλέξτε το παιχνίδι ή την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε.
 4. Επιλέξτε Delete.
 5. Κατεβάστε ξανά το παιχνίδι ή την εφαρμογή:
  • Αν είχατε κατεβάσει το παιχνίδι ή την εφαρμογή από το Xbox Live:
   1. Μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε Account.
   2. Επιλέξτε Download History.
   3. Περιηγηθείτε στο ιστορικό λήψεων. Επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Download Again.

    Σημείωση Αν θέλετε να δείτε τις χρεώσεις για το λογαριασμό Xbox Live, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος της συνδρομής Xbox Live και του ιστορικού συναλλαγών.

  • Αν αρχικά είχατε εγκαταστήσει το παιχνίδι από ένα δίσκο, εγκαταστήστε το ξανά.
 6. Αντιγράψτε τις πληροφορίες του αποθηκευμένου παιχνιδιού από τη μονάδα μνήμης ή τη μονάδα flash USB πίσω στον Σκληρό δίσκο Xbox 360.
 7. Ξεκινήστε το παιχνίδι και, στη συνέχεια, κατεβάστε ξανά την ενημέρωση όταν σας ζητηθεί.

Λύση 5: Δοκιμάστε μια απευθείας σύνδεση μόντεμ

Αν η κονσόλα Xbox 360 συνδέεται στο Internet μέσω ενός δρομολογητή ή μιας πύλης (και όχι μέσω απευθείας σύνδεσης σε ένα μόντεμ), δοκιμάστε να συνδέσετε την κονσόλα απευθείας σε ένα μόντεμ. Δείτε πώς:

 1. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου δικτύου στην πίσω πλευρά της κονσόλας Xbox 360 και το άλλο άκρο στο μόντεμ σας.
 2. Στην κονσόλα, συνδεθείτε στο Xbox Live και ξεκινήστε το παιχνίδι.
 3. Επιλέξτε να κατεβάσετε την ενημέρωση του παιχνιδιού.

Αν μπορείτε να κατεβάσετε ενημερώσεις παιχνιδιού ενώ η κονσόλα Xbox 360 είναι απευθείας συνδεδεμένη στο μόντεμ, αλλά σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορείτε, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή ή της πύλης σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή ή της πύλης για βοήθεια σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Λύση 6: Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet

Αν δοκιμάσατε όλες αυτές τις λύσεις και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να κατεβάσετε μια ενημέρωση παιχνιδιού, η υπηρεσία παροχής Internet μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα.

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την ενημέρωση παιχνιδιών και εφαρμογών

Τι θα συμβεί αν δεν εγκαταστήσω την ενημέρωση;

Μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε το παιχνίδι σας ακόμα και αν δεν εγκαταστήσετε την ενημέρωση. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο Xbox Live κατά το παιχνίδι και δεν θα έχετε πρόσβαση σε δυνατότητες για πολλούς παίκτες ή δυνατότητες σε σύνδεση.

Τι πρέπει να κάνω αν δεν έχω πρόσβαση στο Xbox Live;

Αν δεν έχετε πρόσβαση στο Xbox Live, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή εκτός σύνδεσης, αλλά δεν μπορείτε να τα ενημερώσετε.

Πώς θα ξέρω αν το παιχνίδι μου είναι ενημερωμένο;

Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα σας είναι συνδεδεμένη στο Xbox Live και, στη συνέχεια, ξεκινήστε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή. Αν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, θα σας ζητηθεί να την εγκαταστήσετε. Διαφορετικά, το παιχνίδι σας είναι ενημερωμένο και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.

Πρέπει να αγοράσω επιπλέον περιεχόμενο για μια ενημέρωση;

Όχι. Παρόλο που ορισμένες ενημερώσεις προετοιμάζουν ένα παιχνίδι για νέο περιεχόμενο, δεν χρειάζεται να αγοράσετε κάτι για να λάβετε την ενημέρωση.

Αντιμετωπίζω πρόβλημα με μια ενημέρωση.

Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση, ανατρέξτε στη Λύση 2, παραπάνω. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Xbox Live, εκκαθαρίστε το cache συστήματος και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Σημείωση Αν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος κατά την προσπάθεια εγκατάστασης μιας ενημέρωσης, επισκεφτείτε τη σελίδα Κωδικοί σφάλματος ενημέρωσης συστήματος του Xbox 360.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Σας ζητείται να εγκαταστήσετε μια απαιτούμενη ενημέρωση για ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;