Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Μήνυμα σφάλματος "Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση στο Internet" του λογισμικού Zune

Σημείωση Από τις 15 Νοεμβρίου 2015, η υπηρεσία Zune διακόπτεται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά την προσπάθεια ροής ή λήψης περιεχομένου ή ενημέρωσης της υπηρεσίας.

Επισκόπηση

Κατά την προσπάθεια χρήσης του λογισμικού Zune, ενδέχεται να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:

Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση στο Internet. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις λύσεις που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Σε αυτήν τη σελίδα

Δοκιμάστε να επισκεφτείτε ιστοσελίδες

Κάντε μια δοκιμή, για να δείτε αν μπορείτε να επισκεφτείτε ιστοσελίδες από τον υπολογιστή. Δοκιμάστε να μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που δεν έχετε επισκεφτεί για κάποιο χρονικό διάστημα ή που δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ.

Ελέγξτε όλες τις συσκευές υλικού

Αν δεν μπορείτε να επισκεφτείτε καμία ιστοσελίδα, κάντε μια δοκιμή, για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές υλικού είναι σωστά συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες.

Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες στο μόντεμ

Βεβαιωθείτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες του καλωδιακού μόντεμ ή του δρομολογητή είναι αναμμένες ή δείχνουν ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Ορισμένες σχετικές ενδεικτικές λυχνίες φέρουν τις ακόλουθες ετικέτες:

 • WLAN
 • WAN
 • Δεδομένα
 • Συγχρονισμός
 • Τροφοδοσία
 • Κατάσταση

Ελέγξτε το κλειδί Winsock2

Ελέγξτε αν έχει καταστραφεί το κλειδί Winsock2:

 1. Στα Windows XP, κάντε κλικ στην Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msinfo32 και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Στα Windows 7 ή τα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε εκτέλεση στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση στην περιοχή Προγράμματα. Πληκτρολογήστε Msinfo32 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
 2. Επεκτείνετε τη λίστα Στοιχεία, επεκτείνετε τη λίστα Δίκτυο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτόκολλο.
  Τυπικά, υπάρχουν 10 ενότητες κάτω από το στοιχείο Πρωτόκολλο. Αν το κλειδί Winsock2 δεν είναι κατεστραμμένο, οι επικεφαλίδες των ενοτήτων έχουν τα εξής ονόματα:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • Υπηρεσία παροχής RSVP UDP
  • Υπηρεσία παροχής RSVP TCP
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip

Αν τα ονόματα διαφέρουν από τα ονόματα που εμφανίζονται σε αυτήν τη λίστα, το κλειδί Winsock2 είναι κατεστραμμένο ή έχετε εγκαταστήσει πρόσθετο τρίτου κατασκευαστή, όπως λογισμικό διακομιστή μεσολάβησης.

Αν έχετε εγκαταστήσει πρόσθετο τρίτου κατασκευαστή, το όνομα του προσθέτου θα έχει αντικαταστήσει τα γράμματα "MSAFD" στα ονόματα αυτής της λίστας.
Αν υπάρχουν περισσότερες από 10 ενότητες στη λίστα, έχετε εγκαταστήσει πρόσθετα τρίτων κατασκευαστών. Αν υπάρχουν λιγότερες από 10 ενότητες, ορισμένες πληροφορίες λείπουν.
Αν προσδιορίσετε ότι το κλειδί Winsock έχει καταστραφεί, επιδιορθώστε το κλειδί Winsock2. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στην Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και, στη συνέχεια, πατήστε το Enter.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πατήστε το Enter:
  netsh winsock reset
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Windows 7 ή Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή cmd στην περιοχή Προγράμματα.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πατήστε το Enter:
  netsh winsock reset
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

  Για υπολογιστές με Windows XP SP2, υπάρχει μια καινούργια εντολή netsh που μπορεί να αναδομήσει το κλειδί Winsock. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο του TechNet.

  Προειδοποίηση Τα προγράμματα που αποκτούν πρόσβαση ή παρακολουθούν το Internet, όπως τα προγράμματα προστασίας από ιούς, το τείχος προστασίας ή τα προγράμματα-πελάτες διακομιστή μεσολάβησης, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά όταν εκτελέσετε την εντολή netsh winsock reset. Αν αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που δεν λειτουργεί σωστά, επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα, για να επαναφέρετε τη λειτουργικότητά του.

Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Internet

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στην Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.
 2. Ανοίξτε τις Συνδέσεις δικτύου.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στις συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Απενεργοποίηση".

Windows 7 ή Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στην Έναρξη, πληκτρολογήστε κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης στο πλαίσιο Έναρξης αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης στην περιοχή Προγράμματα.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στις συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση.

Ελέγξτε για προβλήματα που οφείλονται σε τείχη προστασίας τρίτων κατασκευαστών

Εκτελέστε μια διαδικασία καθαρής εκκίνησης, για να προσδιορίσετε προβλήματα που οφείλονται σε τείχη προστασίας τρίτων κατασκευαστών. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Στα Windows XP, κάντε κλικ στην Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Στα Windows 7 ή τα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε misconfig στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή msconfig.exe στην περιοχή Προγράμματα.
 2. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεκτική εκκίνηση.
 3. Στην περιοχή Επιλεκτική εκκίνηση, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των παρακάτω πλαισίων ελέγχου:
  • Επεξεργασία του αρχείου System.ini
  • Επεξεργασία του αρχείου Win.ini
  • Φόρτωση στοιχείων εκκίνησης
 4. Στην καρτέλα Υπηρεσίες , κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων.
 5. Κάντε κλικ στο OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.
 6. Ξεκινήστε το λογισμικό Zune.

Αν δεν λαμβάνετε πλέον το μήνυμα σφάλματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του τείχους προστασίας σας, για να δείτε πώς θα ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τείχους προστασίας ώστε να λειτουργεί με το λογισμικό Zune.

Προσθέστε το Zune στη λίστα εξαιρέσεων του τείχους προστασίας των Windows

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στην Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε firewall.cpl και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εξαιρέσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη προγράμματος.
 4. Κάντε κλικ στην Αναζήτηση.
 5. Βρείτε και επιλέξτε το αρχείο Zune.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
 6. Σημείωση Από προεπιλογή, το Zune εγκαθίσταται στην ακόλουθη θέση:
  C:\Program Files\Zune
 7. Κάντε κλικ στο OK δύο φορές.

Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στην Έναρξη, πληκτρολογήστε firewall.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το Enter.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται ένα πρόγραμμα μέσω του τείχους προστασίας των Windows.
  Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη προγράμματος.
 4. Κάντε κλικ στην Αναζήτηση.
 5. Βρείτε το Zune και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
 6. Σημείωση Από προεπιλογή, το Zune εγκαθίσταται στην ακόλουθη θέση:
  C:\Program Files\Zune
 7. Κάντε κλικ στο OK δύο φορές.

Windows 7

 1. Κάντε κλικ στην Έναρξη, πληκτρολογήστε firewall.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το Enter.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται ένα πρόγραμμα μέσω του τείχους προστασίας των Windows.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή άλλου προγράμματος.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για Zune.
 5. Επιλέξτε Zune και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 6. Κάντε κλικ στο OK δύο φορές.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί με καμία από αυτές τις λύσεις, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για βοήθεια.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Μήνυμα σφάλματος "Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση στο Internet" του λογισμικού Zune" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας