Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Δημιουργία, αναπαραγωγή και συγχρονισμός λιστών αναπαραγωγής Zune

Σημείωση Από τις 15 Νοεμβρίου 2015, η υπηρεσία Zune διακόπτεται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά την προσπάθεια ροής ή λήψης περιεχομένου ή ενημέρωσης της υπηρεσίας.

Σε αυτήν τη σελίδα

Δημιουργία, επεξεργασία και συγχρονισμός λιστών αναπαραγωγής και αυτόματων λιστών αναπαραγωγής

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

Οι λίστες αναπαραγωγής μπορεί να περιέχουν τραγούδια, καλλιτέχνες, άλμπουμ και είδη από τη συλλογή μουσικής του Zune. Μπορείτε να ακούσετε τις λίστες αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας ή μπορείτε να τις συγχρονίσετε σε μια συσκευή αναπαραγωγής Zune ή ένα Windows Phone και να τις αναπαραγάγετε σε αυτήν τη συσκευή.

Τα τραγούδια αναπαράγονται με τη σειρά που προστίθενται. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα αναπαραγωγής ώστε να αλλάξετε τη σειρά ή μπορείτε να αναδιατάξετε τις λίστες αναπαραγωγής ώστε να ακούσετε τα τραγούδια με τυχαία σειρά.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής:

 1. Ξεκινήστε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο. Στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στη Συλλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΜΟΥΣΙΚΗ.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, δώστε ένα όνομα στη λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
 4. Αρχίστε να μεταφέρετε καλλιτέχνες, άλμπουμ και τραγούδια στο σκούρο εικονίδιο της λίστας αναπαραγωγής, το οποίο βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας.

Αν έχετε περισσότερες από μία λίστες αναπαραγωγής, ένα αναδυόμενο μενού θα εμφανίσει τις λίστες αναπαραγωγής σας. Αποθέστε το στοιχείο στη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ σε ένα στοιχείο, όπως ένα άλμπουμ ή ένα τραγούδι, να κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σε λίστα αναπαραγωγής, να επιλέξετε τη λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο OK.

Δημιουργία μιας αυτόματης λίστας αναπαραγωγής

Οι αυτόματες λίστες αναπαραγωγής ενημερώνονται δυναμικά, σύμφωνα με τα κριτήρια που επιλέγετε. Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία:

 1. Ξεκινήστε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο. Στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στη Συλλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΜΟΥΣΙΚΗ.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ΝΕΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
 4. Στο μενού ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, δώστε ένα όνομα στην αυτόματη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε τα φίλτρα μουσικής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Μπορείτε να βρείτε τις νέες αυτόματες λίστες αναπαραγωγής στην περιοχή Αυτόματες λίστες αναπαραγωγής μαζί με τις άλλες λίστες αναπαραγωγής.

Επεξεργασία μιας λίστας αναπαραγωγής

 1. Ξεκινήστε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο. Στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στη Συλλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΜΟΥΣΙΚΗ.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
 3. Κάντε κλικ σε μια λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να καταργήσετε ένα τραγούδι, κάντε δεξιό κλικ στον τίτλο του τραγουδιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση από τη λίστα αναπαραγωγής.
  • Για να αναδιατάξετε τραγούδια, κάντε δεξιό κλικ στον τίτλο του τραγουδιού και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ το προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.
  • Για να προσθέσετε τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής, μεταφέρετε μουσική από τη μουσική σας στο εικονίδιο της λίστας αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, αποθέστε την στη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε.

Συγχρονισμός μιας λίστας αναπαραγωγής από τον υπολογιστή σας σε μια συσκευή αναπαραγωγής Zune ή στο Windows Phone

 1. Ξεκινήστε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο. Στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στη Συλλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΜΟΥΣΙΚΗ.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
 3. Μεταφέρετε μια λίστα αναπαραγωγής στο εικονίδιο της συσκευής ή του τηλεφώνου, τα οποία βρίσκονται στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας.

Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα δείτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής

Συγχρονισμός μιας λίστας αναπαραγωγής από μια συσκευή αναπαραγωγής Zune ή ένα Windows Phone στον υπολογιστή σας

 1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παραλάβατε με τη συσκευή.
 2. Ξεκινήστε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο. Στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή ή Τηλέφωνο, κάντε κλικ στην επιλογή ΜΟΥΣΙΚΗ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
 3. Μεταφέρετε μια λίστα αναπαραγωγής στο εικονίδιο του υπολογιστή, το οποίο βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας.

Διαχείριση λιστών αναπαραγωγής και αυτόματων λιστών αναπαραγωγής

Για να δείτε τις λίστες αναπαραγωγής:

 1. Ξεκινήστε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο. Στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στη Συλλογή.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ΜΟΥΣΙΚΗ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε με τις λίστες αναπαραγωγής και τις αυτόματες λίστες αναπαραγωγής.

Για...Κάντε το εξής
Να δείτε τι υπάρχει σε μια λίστα αναπαραγωγής ή μια αυτόματη λίστα αναπαραγωγήςΚάντε κλικ στον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής ή της αυτόματης λίστας αναπαραγωγής.
Να μετονομάσετε μια λίστα αναπαραγωγής ή μια αυτόματη λίστα αναπαραγωγήςΚάντε δεξιό κλικ στον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής ή της αυτόματης λίστας αναπαραγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο όνομα.
Να διαγράψετε τραγούδια από μια λίστα αναπαραγωγήςΚάντε δεξιό κλικ στον τίτλο του τραγουδιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση από τη λίστα αναπαραγωγής.
Να αλλάξετε τη σειρά των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγήςΜεταφέρετε τραγούδια προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια λίστα αναπαραγωγής
Να αλλάξετε τη σειρά των τραγουδιών σε μια αυτόματη λίστα αναπαραγωγήςΚάντε κλικ στην αυτόματη λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αυτόματης λίστας αναπαραγωγής. Στην περιοχή Τακτοποίηση τραγουδιών, επιλέξτε μια νέα ρύθμιση.
Να συγχρονίσετε λίστες αναπαραγωγής ή αυτόματες λίστες αναπαραγωγής στη συσκευή ZuneΜεταφέρετε μία ή περισσότερες λίστες αναπαραγωγής ή αυτόματες λίστες αναπαραγωγής στο εικονίδιο της συσκευής, το οποίο βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας.
Να εγγράψετε λίστες αναπαραγωγής ή αυτόματες λίστες αναπαραγωγής σε CDΜεταφέρετε μία ή περισσότερες λίστες αναπαραγωγής ή αυτόματες λίστες αναπαραγωγής στο εικονίδιο της εγγραφής, το οποίο βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας.
Να αναπαραγάγετε μια λίστα αναπαραγωγής ή μια αυτόματη λίστα αναπαραγωγήςΚάντε διπλό κλικ στον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής ή της αυτόματης λίστας αναπαραγωγής.
Να βρείτε τραγούδια σε λίστες αναπαραγωγής ή αυτόματες λίστες αναπαραγωγής στη συλλογή σαςΚάντε δεξιό κλικ σε ένα τραγούδι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή στη συλλογή.
Να αναπαραγάγετε μια λίστα αναπαραγωγής με τυχαία σειράΑναπαραγάγετε τη λίστα αναπαραγωγής και ενεργοποιήστε την τυχαία σειρά.
Να επαναλάβετε μια λίστα αναπαραγωγήςΑναπαραγάγετε τη λίστα αναπαραγωγής και ενεργοποιήστε την επανάληψη.


Συμβουλές για τις λίστες αναπαραγωγής

 • Όταν μεταφέρετε ένα άλμπουμ στο εικονίδιο της λίστας αναπαραγωγής, προσθέτετε όλα τα τραγούδια του στη λίστα αναπαραγωγής.
 • Όταν μεταφέρετε έναν καλλιτέχνη στο εικονίδιο της λίστας αναπαραγωγής, προσθέτετε όλη τη μουσική αυτού του καλλιτέχνη στη λίστα αναπαραγωγής.
 • Μια λίστα αναπαραγωγής μπορεί να περιέχει έως και 2.000 τραγούδια. Αν προσθέσετε περισσότερα, η λίστα αναπαραγωγής δεν θα συγχρονίζεται στη συσκευή σας.
 • Αν διαγράψετε μια λίστα αναπαραγωγής, τα τραγούδια που υπήρχαν στη λίστα αναπαραγωγής παραμένουν στη συλλογή σας.
 • Αν καταργήσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο θα καταργήσει αυτό το στοιχείο από την ίδια λίστα αναπαραγωγής στη συσκευή σας κατά τον επόμενο συγχρονισμό.
 • Οι αυτόματες λίστες αναπαραγωγής αποτελούν έναν ιδανικό τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διατηρείτε τις λίστες αναπαραγωγής σας ενημερωμένες με τις πιο πρόσφατες λήψεις από τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες.
 • Το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο λειτουργεί με λίστες αναπαραγωγής δύο μορφών:
  • Το ZPL (.zpl) είναι η μορφή της λίστας αναπαραγωγής του Zune.
  • Το M3U (.m3u) είναι η μορφή της λίστας αναπαραγωγής που χρησιμοποιείται από πολλά προγράμματα πολυμέσων. Αν μια λίστα αναπαραγωγής είναι στη μορφή M3U, απλώς μεταφέρετέ τη στη συλλογή Zune.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Δημιουργία, αναπαραγωγή και συγχρονισμός λιστών αναπαραγωγής Zune " για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας