Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Αναπαραγωγή, προσθήκη και διαγραφή πολυμέσων στη συλλογή Zune

Επισκόπηση

Από τη συλλογή Zune μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία πολυμέσων σας. Εκεί, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, να παρακολουθήσετε ένα βίντεο, να εγγράψετε μουσική σε ένα CD ή να συγχρονίσετε περιεχόμενο στο Windows Phone 7.

Λύσεις

Μετάβαση στη συλλογή σας στο λογισμικό Zune

 1. Ανοίξτε το λογισμικό Zune και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Συλλογή στο επάνω μέρος της οθόνης σας.
 2. Κάντε κλικ στην περιοχή της συλλογής που θέλετε να δείτε, για παράδειγμα στη Μουσική.

Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, το είδος, το τραγούδι ή τη λίστα αναπαραγωγής κάνοντας κλικ στις επιλογές μενού στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Προσθήκη πολυμέσων από τον υπολογιστή σας στη συλλογή σας

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, αυτό προσθέτει αυτόματα στη συλλογή σας τα παιχνίδια και τις εφαρμογές που βρίσκονται στον υπολογιστή σας, εφόσον είναι σε υποστηριζόμενη μορφή.

Το Zune οργανώνει όλο το περιεχόμενο του υπολογιστή σας στη Βιβλιοθήκη των Windows (αν χρησιμοποιείτε τα Windows 7 ή τα Windows 8) ή στην περιοχή Φάκελοι που εποπτεύονται (αν χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows XP). Το λογισμικό Zune δεν αποθηκεύει πραγματικά περιεχόμενο πολυμέσων από τον υπολογιστή σας, ούτε αλλάζει τη θέση των φακέλων. Αντίθετα, το Zune ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι φάκελοι και, στη συνέχεια, σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτούς καθώς τους ταξινομείτε.

Προσθήκη ή κατάργηση φακέλων που παρακολουθούνται από τη Βιβλιοθήκη των Windows Zune (Windows 7 και Windows 8)

 1. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό στην επάνω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Συλλογή στην αριστερή στήλη.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δίπλα στον τύπο πολυμέσων που θέλετε.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο στη βιβλιοθήκη Zune:

 1. Στο παράθυρο "Τοποθεσίες βιβλιοθήκης μουσικής", κάντε κλικ στην Προσθήκη.
 2. Εμφανίζεται ένα παράθυρο και μπορείτε να αναζητήσετε στον υπολογιστή σας το φάκελο που θέλετε να προσθέσετε. Όταν βρείτε το φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπερίληψη φακέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Ο φάκελος προστίθεται στη βιβλιοθήκη Zune.
 3. Σημείωση Αν ένας φάκελος περιέχει πολλούς τύπους πολυμέσων, θα πρέπει να προσθέσετε το φάκελο σε κάθε τύπο πολυμέσων στη βιβλιοθήκη σας. Για παράδειγμα, αν έχετε φωτογραφίες και βίντεο από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον ίδιο φάκελο, θα πρέπει να προσθέσετε αυτόν το φάκελο και στις Εικόνες και στα Βίντεο.

Για να καταργήσετε ένα φάκελο από τη βιβλιοθήκη Zune:

 1. Στο παράθυρο "Τοποθεσίες βιβλιοθήκης μουσικής", επισημάνετε το φάκελο που παρακολουθείται και θέλετε να καταργήσετε από τη βιβλιοθήκη.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Το Zune θα καταργήσει τα στοιχεία αυτού του φακέλου από τη συλλογή σας, αλλά δεν θα διαγράψει το φάκελο ή τα περιεχόμενά του από τον υπολογιστή σας.

Διαχείριση φακέλων ξεχωριστά από τις Βιβλιοθήκες των Windows (Windows 7 και Windows 8)

Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 7 ή τα Windows 8, ό,τι υπάρχει στις Βιβλιοθήκες μουσικής των Windows εμφανίζεται επίσης στη συλλογή μουσικής του Zune. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την αυτόματη προεπιλεγμένη σύνδεση ανάμεσα στο Zune και τη Βιβλιοθήκη των Windows και να καθορίσετε ποιοι ακριβώς φάκελοι θέλετε να ελέγχονται από το Zune και σε ποιους θέλετε να σας παρέχει πρόσβαση. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η βιβλιοθήκη σας περιέχει ένα φάκελο με αρχεία παιχνιδιών που δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη συλλογή πολυμέσων του Zune. Μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται διαχείριση των πολυμέσων σας από το Zune χωρίς να εφαρμόζονται αυτόματα όλες οι ενέργειες στις Βιβλιοθήκες των Windows και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς ποιοι φάκελοι μουσικής θα παρακολουθούνται και ποιοι θα αγνοούνται.

Διαχείριση φακέλων του Zune που παρακολουθούνται ξεχωριστά από τις Βιβλιοθήκες των Windows 7

 1. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ ή πατήστε τις Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Λογισμικό στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε τη Συλλογή.
 2. Κυλήστε προς τα κάτω και κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Ξεχωριστή διαχείριση. Θα εμφανιστεί η οθόνη "Φάκελοι που παρακολουθούνται", στην οποία μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε φακέλους (αντί για τις Βιβλιοθήκες των Windows).
 3. Αν θέλετε να επιστρέψετε στο πιο αυτόματο στυλ των Βιβλιοθηκών των Windows, μεταβείτε στη Συλλογή σας (κάντε κλικ ή πατήστε διαδοχικά Ρυθμίσεις, Λογισμικό και κατόπιν Συλλογή) και, στη συνέχεια, κυλήστε προς τα κάτω και κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Ευθυγράμμιση φακέλων.

Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows XP ή Windows Vista, το Zune ήδη διαχειρίζεται τους φακέλους σας ξεχωριστά.

Προσθήκη ή κατάργηση φακέλων που παρακολουθούνται από τις συλλογές σας (Windows Vista, Windows XP)

 1. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό στην επάνω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Συλλογή στην αριστερή στήλη.
  • Για να προσθέσετε ένα φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη φακέλου δίπλα στο είδος στο οποίο θέλετε να τον προσθέσετε, βρείτε το φάκελο στα αρχεία του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

   Σημείωση Αν ένας φάκελος περιέχει πολλούς τύπους πολυμέσων, θα πρέπει να προσθέσετε το φάκελο σε κάθε τύπο πολυμέσων στη βιβλιοθήκη σας. Για παράδειγμα, αν έχετε φωτογραφίες και βίντεο από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον ίδιο φάκελο, θα πρέπει να προσθέσετε αυτόν το φάκελο και στις Εικόνες και στα Βίντεο.

  • Για να καταργήσετε ένα φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση δίπλα στο φάκελο που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Το Zune θα καταργήσει τα περιεχόμενα του φακέλου μόνο από τη συλλογή σας, όχι από τον υπολογιστή σας.
  • Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο φάκελο στον οποίο το Zune θα αποθηκεύει στοιχεία πολυμέσων (όπως τη μουσική που αντιγράφετε από CD), κυλήστε προς τα κάτω στους φακέλους Zune, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή φακέλου δίπλα στον τύπο πολυμέσων, βρείτε το φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
  • Σημείωση Δεν σας συνιστούμε να επιλέξετε μια εξωτερική μονάδα δίσκου (όπως μια μονάδα USB) για την τοποθεσία των φακέλων Zune. Αν το κάνετε, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα και σφάλματα σε περίπτωση που δεν θα είναι διαθέσιμη η μονάδα δίσκου ή αν εκτελείται λογισμικό προστασίας από ιούς.

Προσθήκη μουσικής από τα CD σας στη συλλογή σας

Αντιγραφή CD στη συλλογή σας

 1. Με το λογισμικό Zune ανοιχτό, τοποθετήστε ένα CD ήχου στη μονάδα δίσκου CD. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο του δίσκου CD, κάντε κλικ σε αυτό για να εμφανίσετε μια λίστα τραγουδιών.
 2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στα τραγούδια που δεν θέλετε να αντιγράψετε.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση αντιγραφής.

Αν τοποθετήσετε CD σε πολλές μονάδες δίσκου CD στον υπολογιστή σας, τα πρόσθετα CD θα εμφανιστούν στην επάνω αριστερή γωνία της προβολής CD. Κάντε κλικ στο CD που θέλετε να αντιγράψετε.

Προσαρμογή της ποιότητας ήχου για την αντιγραμμένη μουσική

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποιότητα συμπίεσης που χρησιμοποιείται κατά την αντιγραφή, για να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και το μέγεθος αρχείου. Αν δεν είστε σίγουροι ποιες ρυθμίσεις να χρησιμοποιήσετε, δοκιμάστε να αντιγράψετε με διαφορετικές μορφές και ρυθμούς μετάδοσης bit και, στη συνέχεια, αναπαραγάγετε τα αρχεία. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Στο λογισμικό Zune, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή από CD στη λίστα στα αριστερά.
 2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις στα μενού Μορφή ήχου και Ποιότητα ήχου.

Προσθήκη πολυμέσων από έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο

Μπορείτε να προσθέσετε πολυμέσα από εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, συμπεριλαμβανομένων μονάδων USB και flash, στη συλλογή Zune. Δείτε πώς:

 1. Συνδέστε τον εξωτερικό σκληρό δίσκο στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, αναζητήστε ένα σημάδι που να υποδεικνύει ότι ο σκληρός δίσκος είναι ενεργοποιημένος.
 2. Στο λογισμικό Zune, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Συλλογή στη λίστα στα αριστερά.
 3. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή Windows 8, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δίπλα στο είδος που θέλετε και, στη συνέχεια, αναζητήστε στον εξωτερικό σκληρό δίσκο τους φακέλους που θέλετε να προσθέσετε στη συλλογή σας.

  Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη φακέλων δίπλα στο είδος που θέλετε και, στη συνέχεια, αναζητήστε στον εξωτερικό σκληρό δίσκο τους φακέλους που θέλετε να προσθέσετε στη συλλογή σας.

Σημείωση Αν ένας φάκελος περιέχει πολλούς τύπους πολυμέσων, θα πρέπει να προσθέσετε το φάκελο σε κάθε τύπο πολυμέσων στη βιβλιοθήκη σας. Για παράδειγμα, αν έχετε φωτογραφίες και βίντεο από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον ίδιο φάκελο, θα πρέπει να προσθέσετε αυτόν το φάκελο και στις Εικόνες και στα Βίντεο.

Αναπαραγωγή της συλλογής σας στην κονσόλα Xbox 360

Εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για λειτουργία σε ένα ενσύρματο ή ασύρματο οικιακό δίκτυο, μπορείτε να πραγματοποιείτε ροή της συλλογής μουσικής, βίντεο και φωτογραφιών του Zune στην τηλεόραση και το στερεοφωνικό σύστημα χρησιμοποιώντας την κονσόλα Xbox 360. Μπορείτε να ελέγξετε όλο το περιεχόμενο με το χειριστήριο Xbox 360 ή το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox 360. Δείτε πώς:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα Xbox 360 είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο.
  • Από το Xbox Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
  • Επιλέξτε Network Settings.
  • Αν η κονσόλα Xbox δεν είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο, επιλέξτε Configure Network και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 2. Κάντε κοινή χρήση της συλλογής πολυμέσων του Zune που βρίσκεται στον υπολογιστή σας με την κονσόλα Xbox 360.
  1. Στο λογισμικό Zune, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις, Λογισμικό και, στη συνέχεια, Xbox 360
  2. Επιλέξτε τις συλλογές πολυμέσων για ροή στην κονσόλα Xbox (Μουσική, Βίντεο ή Εικόνες).
  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συλλογή σας.
  4. Επιλέξτε αν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της συλλογής πολυμέσων του Zune με όλες τις κονσόλες Xbox 360 του οικιακού δικτύου σας ή μόνο με τις κονσόλες που θα επιλέξετε.
  5. Κάντε κλικ στο OK.
 3. Επιβεβαιώστε ότι η κοινή χρήση πολυμέσων είναι ενεργοποιημένη στον υπολογιστή σας.
 4. Στα Windows 7 και τα Windows 8:

  Σημείωση Για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, πρέπει να έχετε ήδη ρυθμίσει μια οικιακή ομάδα στο οικιακό δίκτυο.

  1. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7: Κάντε κλικ στην Έναρξη, πληκτρολογήστε οικιακή ομάδα στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Οικιακή ομάδα.
  2. Αν χρησιμοποιείτε Windows 8: Στην οθόνη έναρξης αρχίστε να πληκτρολογείτε πίνακας ελέγχου και κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο όταν εμφανιστεί. Κάντε κλικ ή πατήστε Επιλογή οικιακής ομάδας και επιλογές κοινής χρήσης στην επικεφαλίδα Δίκτυο και Internet.

  3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ροή των εικόνων, της μουσικής και των βίντεο σε όλες τις συσκευές στο οικιακό δίκτυο.
  4. Κάντε κλικ ή πατήστε Επιλογή ρυθμίσεων ροής πολυμέσων, επιβεβαιώστε ότι η κονσόλα Xbox 360 έχει οριστεί στην επιλογή Να επιτρέπεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε το OK.
  5. Αν κάνατε αλλαγές στις ρυθμίσεις της οικιακής ομάδας, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών. Διαφορετικά, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί Άκυρο για να κλείσετε τον Πίνακα Ελέγχου.

  Στα Windows Vista:

  1. Κάντε κλικ στην Έναρξη, στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου, στην επιλογή Δίκτυο και Internet και, στη συνέχεια, στην επιλογή Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης.
  2. Στην περιοχή Κοινή χρήση και εντοπισμός, βεβαιωθείτε ότι η Κοινή χρήση πολυμέσων έχει οριστεί στην επιλογή Ενεργό. Αν έχει οριστεί στην επιλογή Ανενεργό, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή. Στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κοινή χρήση των πολυμέσων μου και κάντε κλικ στο OK.
  3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας για να ενημερωθούν οι αλλαγές.
  4. Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχετε την έκδοση Windows XP Media Center Edition 2005. Για να την κατεβάσετε ή για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Windows Media Center με τα Windows XP.

 5. Πραγματοποιήστε ροή πολυμέσων στην κονσόλα Xbox 360.
  1. Στο Xbox Dashboard, κάντε ένα από τα εξής:
   • Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ροή βίντεο, επιλέξτε Video, My Video Apps και, στη συνέχεια, Video Player.
   • Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ροή μουσικής, επιλέξτε Music, My Music Apps και, στη συνέχεια, Music Player.
  2. Στην περιοχή Select Source, επιλέξτε το όνομα του υπολογιστή σας. Το όνομα του υπολογιστή με ένα εικονίδιο του Zune υποδεικνύει τη συλλογή του Zune.

  Σημείωση Αν ο υπολογιστής σας εμφανίζεται δύο φορές, η μία παρουσία απλώς συνδέεται με την έκδοση των Windows αυτής της βιβλιοθήκης πολυμέσων. Και οι δύο συνδέσεις υπολογιστή περιέχουν τα ίδια στοιχεία, εκτός αν διαχειρίζεστε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο και τις βιβλιοθήκες των Windows ξεχωριστά.

Εισαγωγή πολυμέσων από το iTunes

Μπορείτε να εισαγάγετε μουσική και βίντεο από το iTunes απευθείας στη συλλογή Zune, εφόσον τα αρχεία δεν προστατεύονται με διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM). Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εισαγάγετε πολυμέσα του iTunes χωρίς DRM απευθείας στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο.

Για να εισαγάγετε μουσική και βίντεο από το iTunes

 1. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Συλλογή στη λίστα στα αριστερά.
 2. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή Windows 8, κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Διαχείριση δίπλα στον τύπο των πολυμέσων που θέλετε να προσθέσετε, βρείτε το φάκελο iTunes στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε το OK.

  Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη φακέλων δίπλα στον τύπο των πολυμέσων που θέλετε να προσθέσετε, βρείτε το φάκελο iTunes στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

  Το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο προσθέτει αυτόματα τα αρχεία από αυτούς τους φακέλους στη συλλογή σας.

Μορφές ήχου και βίντεο του Zune

Μπορείτε να προσθέσετε ήχο και βίντεο σε διάφορες μορφές στη συλλογή Zune. Απλώς κατεβάστε τα πολυμέσα από το web ή αντιγράψτε τραγούδια από ένα CD και το λογισμικό Zune θα προσθέσει αυτόματα τα αρχεία που έχετε κατεβάσει ή αντιγράψει στη συλλογή σας και θα τα συγχρονίσει με τη συσκευή Zune που διαθέτετε.

Μπορείτε να βρείτε τη μορφή των πολυμέσων σας κοιτώντας την επέκταση του ονόματος του αρχείου — υποδεικνύεται από τους χαρακτήρες στα δεξιά της κουκκίδας στο όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα, η επέκταση ενός αρχείου MP3 είναι το .mp3.

Στο λογισμικό Zune, μπορείτε να αναπαραγάγετε, να εγγράψετε ή να συγχρονίσετε αρχεία ήχου και βίντεο των ακόλουθων μορφών.

Μορφές ήχου Επέκταση ονόματος αρχείου
Αρχείο ήχου AAC που δημιουργήθηκε με κωδικοποιητή ήχου AAC-LC .m4a και .m4b
Windows Media Audio .wma
Αρχείο ήχου MP3 .mp3
Λίστες αναπαραγωγής MP3 .m3u
Λίστες αναπαραγωγής του Zune .zpl

Μορφές βίντεο Επέκταση ονόματος αρχείου
Αρχείο πολυμέσων MPEG-4 που δημιουργήθηκε με τον κωδικοποιητή βίντεο H.264 και τον κωδικοποιητή ήχου AAC-LC .m4v και .mp4
Αρχείο πολυμέσων MPEG-4 που δημιουργήθηκε με τον κωδικοποιητή βίντεο MP4pt2 και κωδικοποιητή ήχου MP3 .avi
Ταινία QuickTime που δημιουργήθηκε είτε με τον κωδικοποιητή βίντεο MP4pt2 είτε με τον κωδικοποιητή βίντεο H.264 και τον κωδικοποιητή ήχου AAC-LC .mov
Windows Media Center DVR .dvr-ms
Windows Media Video .wmv

Ορισμένοι τύποι πολυμέσων στον υπολογιστή σας ενδέχεται να μην εμφανίζονται στη συλλογή Zune, ακόμα κι αν είναι σε μία από αυτές τις μορφές.

Τραγούδια ή άλλο περιεχόμενο ήχου σε μορφή που δεν χρησιμοποιείται από το λογισμικό Zune μπορούν να μετατραπούν σε μία από αυτές τις μορφές και κατόπιν να προστεθούν στη συλλογή Zune. Μπορείτε να βρείτε εργαλεία μετατροπής πολυμέσων στο Internet.

Σημείωση Το λογισμικό Zune θα μετατρέψει πολλές μορφές βίντεο κατά το συγχρονισμό, ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν στη συσκευή σας. Αυτή η αυτόματη διακωδικοποίηση μπορεί να διαρκέσει κάποια ώρα.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αναπαραγωγή, προσθήκη και διαγραφή πολυμέσων στη συλλογή Zune" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας