Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Τρόπος συγχρονισμού της συσκευής αναπαραγωγής Zune ή του Windows Phone 7

Επισκόπηση

Οι επιλογές συγχρονισμού του λογισμικού Zune Μουσική + Βίντεο σάς επιτρέπουν να επιλέγετε τον τρόπο συγχρονισμού κάθε τύπου πολυμέσων — μουσική, βίντεο, φωτογραφίες και άλλα. Κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone 7 στον υπολογιστή σας, το Zune συγχρονίζει άμεσα τη συλλογή πολυμέσων σας με εκείνη τη συσκευή, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που έχετε επιλέξει.

Λύσεις

Ορισμός επιλογών συγχρονισμού

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ή το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας, θα μπορέσετε να ορίσετε τις επιλογές συγχρονισμού. Αν υπάρχει αρκετός χώρος στη συσκευή, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι να γίνει συγχρονισμός όλης της μουσικής, των βίντεο και των φωτογραφιών σε αυτήν. Αν δεν θέλετε να φορτώσετε όλα τα πολυμέσα σας στη συσκευή, απλώς προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού (κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές συγχρονισμού, για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές συγχρονισμού για κάθε τύπο πολυμέσων:

 • Όλα: Συγχρονίστε αυτόματα όλα τα πολυμέσα αυτού του τύπου που υπάρχουν στη συλλογή σας με τη συσκευή αναπαραγωγής ή το τηλέφωνο. Κατά το συγχρονισμό, τα στοιχεία πολυμέσων που έχετε προσθέσει στη συλλογή σας προστίθενται επίσης στη συσκευή, εφόσον υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης. Τα στοιχεία που έχετε καταργήσει από τη συλλογή σας καταργούνται επίσης από τη συσκευή σας.
 • Στοιχεία που επιλέγω: Επιλέξτε συγκεκριμένα στοιχεία ή κατηγορίες στοιχείων που θέλετε να συγχρονιστούν αυτόματα (για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να συγχρονίσετε καλλιτέχνες, είδη, λίστες αναπαραγωγής, φακέλους φωτογραφιών και ούτω καθεξής). Επιλέξτε ένα στοιχείο μεταφέροντάς το στο εικονίδιο της συσκευής. Όταν το κάνετε αυτό, δημιουργείται μια ομάδα συγχρονισμού που περιλαμβάνει αυτό το στοιχείο. Κατά το συγχρονισμό της συσκευής σας με τη συλλογή σας, οι αλλαγές που έχετε κάνει στα στοιχεία της συλλογής σας τα οποία αποτελούν μέρος μιας ομάδας συγχρονισμού θα εφαρμόζονται και στη συσκευή αναπαραγωγής ή το τηλέφωνο.
 • Μη αυτόματα: Επιλέξτε τον μη αυτόματο συγχρονισμό, για να ελέγξετε τι ακριβώς θα συγχρονίζεται στη συσκευή σας, αντί να γίνεται αυτόματος συγχρονισμός των αλλαγών που εφαρμόζονται στη συλλογή σας από το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο. Κατά το συγχρονισμό, προσθέτετε ή καταργείτε στοιχεία στη/από τη συσκευή σας με μη αυτόματο τρόπο.

Σημείωση Όταν μια συσκευή συνδεθεί σε έναν υπολογιστή ως φιλοξενούμενη, δεν συγχρονίζεται αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός της συσκευής σας ως φιλοξενούμενης σε άλλον υπολογιστή.

Για να σας δείξουμε πώς διαφέρουν αυτές οι επιλογές συγχρονισμού, ας υποθέσουμε ότι μόλις προσθέσατε δύο άλμπουμ και διαγράψατε ένα τραγούδι από τη συλλογή μουσικής σας και ότι έχετε ένα Windows Phone 7. Όταν συνδέσετε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας:

 • Αν έχετε ορίσει τη ρύθμιση συγχρονισμού για τη μουσική στην επιλογή Όλα, τότε τα δύο άλμπουμ θα προστεθούν στο τηλέφωνό σας και το τραγούδι θα καταργηθεί από αυτό.
 • Αν έχετε ορίσει τη ρύθμιση συγχρονισμού για τη μουσική στην επιλογή Στοιχεία που επιλέγω, δεν θα προστεθεί ή δεν θα καταργηθεί τίποτα από το τηλέφωνό σας, εκτός εάν η μουσική που προσθέσατε ή καταργήσατε αποτελεί μέρος μιας ομάδας συγχρονισμού.

  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε επιλέξει έναν καλλιτέχνη ως μια ομάδα συγχρονισμού. Το λογισμικό Zune θα προσθέσει τα άλμπουμ στο τηλέφωνό σας μόνο αν είναι από αυτόν τον καλλιτέχνη. Το λογισμικό θα καταργήσει το τραγούδι από το τηλέφωνό σας μόνο αν είναι από αυτόν τον καλλιτέχνη.

 • Αν έχετε ορίσει τη ρύθμιση συγχρονισμού για τη μουσική στην επιλογή Μη αυτόματα, δεν θα προστεθεί ή δεν θα καταργηθεί τίποτα από το τηλέφωνό σας. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε τα άλμπουμ και να διαγράψετε το τραγούδι από το τηλέφωνό σας με μη αυτόματο τρόπο.

Τρόπος αλλαγής των επιλογών συγχρονισμού

Οι επιλογές συγχρονισμού ορίζονται κατά την πρώτη σύνδεση της συσκευής στον υπολογιστή σας, μπορείτε όμως να τις αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Οι ρυθμίσεις ισχύουν ειδικά για κάθε συσκευή αναπαραγωγής Zune ή Windows Phone 7 που διαθέτετε, επομένως θα πρέπει να προσαρμόσετε τις επιλογές συγχρονισμού ξεχωριστά για κάθε συσκευή.

 1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone 7 στον υπολογιστή σας:
 2. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή ή Τηλέφωνο στην επάνω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές συγχρονισμού στη λίστα στα αριστερά.
 3. Κάτω από κάθε τύπο πολυμέσων, ορίστε μια επιλογή συγχρονισμού: Όλα, Στοιχεία που επιλέγω ή Μη αυτόματα.
 1. Κάντε κλικ στο OK, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Τρόπος συγχρονισμού συγκεκριμένων στοιχείων με τη συσκευή σας

 1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone 7 στον υπολογιστή σας.
 2. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε αυτόματα:
  • Για να προσθέσετε στοιχεία, βρείτε στη Συλλογή σας τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε και μεταφέρετέ τα στο εικονίδιο της συσκευής ή του τηλεφώνου (στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης).
  • Το εικονίδιο της συσκευής υποδεικνύει τη συσκευή που συνδέθηκε πιο πρόσφατα. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό με μια άλλη συσκευή αναπαραγωγής ή τηλέφωνο, καταδείξτε το εικονίδιο της συσκευής και επιλέξτε εκείνη τη συσκευή αναπαραγωγής ή εκείνο το τηλέφωνο από τη λίστα.
  • Το λογισμικό δημιουργεί μια ομάδα συγχρονισμού για κάθε στοιχείο ή κατηγορία που επιλέγετε και μεταφέρετε.
  • Για να αποτρέψετε το συγχρονισμό συγκεκριμένων στοιχείων σε μια ομάδα συγχρονισμού, κάντε δεξιό κλικ σε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην γίνεται ποτέ συγχρονισμός με <το όνομα της συσκευής σας>. Επίσης, τα στοιχεία που θα διαγράψετε από τη συσκευή αναπαραγωγής ή το τηλέφωνό σας παραλείπονται αυτόματα κατά το συγχρονισμό.
  • Για να επαναφέρετε ένα στοιχείο για το οποίο είχατε επιλέξει στο παρελθόν να μην γίνεται ποτέ συγχρονισμός, μεταφέρετε ξανά το στοιχείο στο εικονίδιο της συσκευής.
  • Ο συγχρονισμός ξεκινά αυτόματα.

Για να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τις ομάδες συγχρονισμού σας

 1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone 7 στον υπολογιστή σας.
 2. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή ή Τηλέφωνο στην επάνω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Ομάδες συγχρονισμού στη λίστα στα αριστερά.

Συγχρονισμός της συσκευής αναπαραγωγής Zune ή του Windows Phone 7 ως φιλοξενούμενων σε έναν άλλο υπολογιστή

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone 7 σε έναν υπολογιστή, η συσκευή θα συνδεθεί με αυτόν τον υπολογιστή ως τον κύριο υπολογιστή της. Αν συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν άλλο υπολογιστή (για παράδειγμα, στον υπολογιστή της εργασίας της), η συσκευή θα συνδεθεί σε αυτόν τον υπολογιστή ως φιλοξενούμενη.

Αυτή η σχέση καθορίζει τι μπορείτε να κάνετε, ως εξής:

 • Συνδεδεμένη: Όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή, αυτός ο υπολογιστής διατηρεί αποθηκευμένες τις ρυθμίσεις και το ιστορικό της συσκευής. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε το Windows Phone 7. Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις επιλογές συγχρονισμού, το όνομα της συσκευής, τη σύνδεση της ετικέτας Zune ή της ετικέτας παίκτης, τον ασύρματο συγχρονισμό και τον δεσμευμένο χώρο.
 • Φιλοξενούμενη: Όταν μια συσκευή συνδεθεί ως φιλοξενούμενη, μπορείτε να συγχρονίσετε στοιχεία ανάμεσα στον υπολογιστή και τη συσκευή σας με μη αυτόματο τρόπο. Αυτός ο υπολογιστής δεν θα καταγράφει το ιστορικό συγχρονισμού σας, δεν θα ενημερώνει τις πληροφορίες τραγουδιών ή τα εξώφυλλα άλμπουμ, δεν θα δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας του Windows Phone 7 και δεν θα παρέχει άλλες δυνατότητες που θα έχετε στον συνδεδεμένο υπολογιστή.

Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σχέση ανάμεσα σε έναν υπολογιστή και τη συσκευή σας.

Για να δείτε τη σχέση της συσκευής σας με τον τρέχοντα υπολογιστή

 1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone στον υπολογιστή σας.
 2. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή ή Τηλέφωνο στο επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνοψη.

  Η σελίδα σύνοψης σας ενημερώνει αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον κύριο υπολογιστή σας ή αν έχει συνδεθεί ως φιλοξενούμενη.

Για να αλλάξετε τη σχέση της συσκευής σας από φιλοξενούμενη σε συνδεδεμένη

 1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone 7 στον υπολογιστή σας.
 2. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή ή Τηλέφωνο στο επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνοψη.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σχέσης συγχρονισμού και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

  Σημείωση Όταν συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν άλλο υπολογιστή, τα βίντεο με προστασία DRM που έχετε συγχρονίσει από τον προηγούμενο υπολογιστή καταργούνται από τη συσκευή.

Για να αλλάξετε τη σχέση της συσκευής σας από συνδεδεμένη σε φιλοξενούμενη

 1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone 7 στον υπολογιστή.
 2. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή ή Τηλέφωνο που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές συγχρονισμού στη λίστα στα αριστερά.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Παράλειψη αυτής της συσκευής ή Παράλειψη αυτού του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK για επιβεβαίωση.

Ορισμένες συμβουλές για τη σύνδεση της συσκευής σας ως φιλοξενούμενης

 • Όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν νέο υπολογιστή, όλα τα πολυμέσα στη συσκευή σας θεωρούνται φιλοξενούμενο περιεχόμενο από το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο.
 • Δεν μπορείτε να συγχρονίσετε περιεχόμενο με προστασία DRM σε έναν φιλοξενούμενο υπολογιστή. Ο συγχρονισμός είναι δυνατός μόνο σε έναν συνδεδεμένο υπολογιστή.
 • Όταν ενημερώνετε το Windows Phone 7, δημιουργείται αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας σε έναν συνδεδεμένο υπολογιστή και μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας από ένα αντίγραφο ασφαλείας, αν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας ως φιλοξενούμενη συσκευή, δεν δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας.
 • Αν αποκτήσετε καινούργιο υπολογιστή και συγχρονίσετε τη συσκευή σας σε αυτόν, τα στοιχεία από τη συσκευή σας θα προστεθούν στη συλλογή Zune του καινούργιου υπολογιστή (αν έχετε ορίσει τις επιλογές συγχρονισμού στη ρύθμιση Συγχρονισμός όλων).
 • Αν αποφασίσετε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν καινούργιο υπολογιστή και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσετε συγχρονισμό με τον συνηθισμένο τρόπο — από τη συλλογή σας στη συσκευή σας — το λογισμικό Zune θα αναγνωρίσει το διπλότυπο περιεχόμενο (τα στοιχεία που υπάρχουν και στον υπολογιστή και στη συσκευή σας) και θα ενημερώσει τη συλλογή σας αναλόγως.
 • Τα στοιχεία που συγχρονίζετε στη συσκευή σας ενώ αυτή έχει οριστεί ως φιλοξενούμενη, παραμένουν στη συσκευή σας, εκτός εάν τα διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο.

Συγχρονισμός της συλλογής μουσικής σας με πολλές συσκευές

Μπορείτε να συνδέσετε όσες συσκευές αναπαραγωγής Zune και Windows Phone 7 θέλετε με οποιονδήποτε υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο. Το λογισμικό συγχρονίζει περιεχόμενο με όλες τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τα τηλέφωνα, ανάλογα με τις επιλογές συγχρονισμού κάθε συσκευής.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατός ο συγχρονισμός όλων των τραγουδιών και των άλμπουμ σε πολλές συσκευές αναπαραγωγής και τηλέφωνα. Για να προσδιορίσετε ποιο περιεχόμενο μπορείτε να συγχρονίσετε με περισσότερες από μία συσκευές αναπαραγωγής ή τηλέφωνα, πρέπει να κατανοήσετε τα δικαιώματα χρήσης για αυτό το περιεχόμενο.

 • Στοιχεία Music Pass: Μπορείτε να κατεβάσετε και να συγχρονίσετε τα τραγούδια και τα άλμπουμ που κατεβάζετε με μια συνδρομή Music Pass σε έναν περιορισμένο αριθμό υπολογιστών και συσκευών. Αγορασμένη μουσική: Τα τραγούδια που αγοράζετε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχετε αγοράσει με το λογαριασμό Microsoft ή με πιστωτικές μονάδες τραγουδιών, μπορούν να συγχρονιστούν σε όλες τις συσκευές.
 • Αντιγραμμένη μουσική: Τα τραγούδια που αντιγράφετε από CD στον υπολογιστή σας μπορούν να συγχρονιστούν σε όλες τις συσκευές, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από τον εκδότη της μουσικής.
 • Προστατευμένη μουσική: Τα τραγούδια με προστασία DRM από υπηρεσίες λήψης εκτός του Zune δεν υποστηρίζονται. Αυτά τα τραγούδια δεν εμφανίζονται στη συλλογή μουσικής Zune και δεν μπορείτε να τα συγχρονίσετε με συσκευές που διαθέτουν λογισμικό Zune.

Συγχρονισμός από τη συσκευή σας στη συλλογή σας

Τυπικά, συγχρονίζετε αρχεία πολυμέσων από τη συλλογή του υπολογιστή σας στη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone 7. Ωστόσο, είναι δυνατός και ο αντίστροφος συγχρονισμός, δηλαδή από τη συσκευή σας στη συλλογή σας.

Για να συγχρονίσετε στοιχεία από τη συσκευή σας στη συλλογή σας

 1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune ή το Windows Phone στον υπολογιστή σας.
 2. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή ή Τηλέφωνο στο επάνω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής.
 3. Μεταφέρετε τα στοιχεία που θέλετε από τη συλλογή της συσκευής σας στο εικονίδιο της συλλογής (το εικονίδιο του υπολογιστή στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης). Ο συγχρονισμός ξεκινά αυτόματα.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Τρόπος συγχρονισμού της συσκευής αναπαραγωγής Zune ή του Windows Phone 7" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας