Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Αντιμετώπιση προβλημάτων μουσικής ή βίντεο με προστασία DRM στο λογισμικό Zune και το Xbox Music

Σημείωση Από τις 15 Νοεμβρίου 2015, η υπηρεσία Zune διακόπτεται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά την προσπάθεια ροής ή λήψης περιεχομένου ή ενημέρωσης της υπηρεσίας.

Επισκόπηση

Συνήθως, τα πολυμέσα που κατεβάζετε από ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστατεύονται με τεχνολογία διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM). Τα προστατευμένα δεδομένα διαθέτουν άδεια χρήσης που περιέχει δικαιώματα χρήσης πολυμέσων, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα χρήσης πολυμέσων για ένα τραγούδι ενδέχεται να επιτρέπουν την αναπαραγωγή του τραγουδιού σε έναν υπολογιστή και το συγχρονισμό του σε έναν ορισμένο αριθμό συσκευών, αλλά να μην επιτρέπουν την εγγραφή του τραγουδιού σε CD ή την αναπαραγωγή του σε έναν άλλο υπολογιστή.

Λύσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τα ψηφιακά δικαιώματα

Σημείωση Οι υπηρεσίες Music Pass και Zune Marketplace δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με δικαιώματα ψηφιακού περιεχομένου ή αρχεία πολυμέσων που δεν αναπαράγονται σωστά.

Αν έχετε συσκευή αναπαραγωγής Zune HD

Ενημερώστε τις άδειες χρήσης για το περιεχόμενό σας μέσω ασύρματης σύνδεσης:

 1. Στο μενού "Home", επιλέξτε Settings, Wireless και, στη συνέχεια, Networks. Αν σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, επιλέξτε Yes. Η συσκευή αναπαραγωγής Zune HD θα πραγματοποιήσει αυτόματα σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα.
 2. Επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου, αν είναι απαραίτητο.
 3. Στο αρχικό μενού της συσκευής αναπαραγωγής Zune HD πατήστε Settings, Wireless και, στη συνέχεια Sync.
 4. Πατήστε Licenses για να ανανεώσετε τις άδειες χρήσης για το περιεχόμενο της συσκευής αναπαραγωγής.

Αν με αυτό το βήμα δεν επιλυθεί το πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα Διαγράψτε το περιεχόμενο της συσκευής αναπαραγωγής και συγχρονίστε το ξανά, παρακάτω.

Αν έχετε συνδρομή Xbox Music Pass ή συσκευή αναπαραγωγής εκτός από Zune HD

Αν έχετε συνδρομή Xbox Music Pass ή συσκευή αναπαραγωγής εκτός από Zune HD, ανανεώστε τα δικαιώματα χρήσης πολυμέσων:

 1. Ανοίξτε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο στον υπολογιστή σας και συνδεθείτε.
 2. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στην επιλογή Λογαριασμός.
 3. Ενημερώστε τη συνδρομή Xbox Music Pass ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα λογαριασμού.
 4. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας, για να ανανεώσετε τα δικαιώματα άδειας χρήσης πολυμέσων.

Αν με αυτό το βήμα δεν επιλυθεί το πρόβλημα, μεταβείτε στο θέμα Διαγράψτε το περιεχόμενο της συσκευής αναπαραγωγής και συγχρονίστε το ξανά, παρακάτω. Αν είναι δυνατόν, συγχρονίστε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune με το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο στον υπολογιστή σας, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για το περιεχόμενο του Zune Marketplace ή άλλο περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή αναπαραγωγής προτού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

Για πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για το περιεχόμενο της συσκευής αναπαραγωγής σας, ανατρέξτε στο θέμα:

Αν δεν έχετε συνδρομή Xbox Music Pass

Αν δεν έχετε συνδρομή Xbox Music Pass, θα πρέπει να διαγράψετε το αρχείο πολυμέσων στο οποίο οφείλεται το σφάλμα δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου και, στη συνέχεια, να το συγχρονίσετε ξανά μη αυτόματα.

 1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Zune στον υπολογιστή σας.
 2. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια κατηγορία (για παράδειγμα, στη Μουσική), για να βρείτε το αρχείο πολυμέσων.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που προκαλεί το σφάλμα δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή από <όνομα συσκευής αναπαραγωγής>.

  Το στοιχείο διαγράφεται από τη συσκευή αναπαραγωγής, αλλά παραμένει στη συλλογή σας. Το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο δεν θα συγχρονίσει ξανά αυτόματα αυτό το στοιχείο στη συσκευή αναπαραγωγής σας, επομένως θα πρέπει να το συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο, για να το ανακτήσετε στη συσκευή αναπαραγωγής.

 1. Μεταφέρετε το αρχείο στο εικονίδιο της συσκευής αναπαραγωγής για να το συγχρονίσετε.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος δικαιωμάτων χρήσης πολυμέσων κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής του αρχείου, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να διαγράψετε τα πάντα από τη συσκευή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, συγχρονίστε τη ξανά με τη συλλογή σας.

Διαγράψτε το περιεχόμενο της συσκευής αναπαραγωγής και συγχρονίστε το ξανά

Θα πρέπει να εκτελέσετε αυτό το βήμα μόνο ως έσχατη λύση. Για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο από τη συσκευή αναπαραγωγής και να το συγχρονίσετε ξανά:

 1. Ξεκινήστε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο στον υπολογιστή σας.
 2. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο συγχρονισμού USB που παραλάβατε με αυτήν.
 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις, Συσκευή και, στη συνέχεια, Επιλογές συγχρονισμού. Κάντε κλικ στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
 1. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του περιεχομένου από τη συσκευή αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
 2. Τώρα που διαγράψατε όλο το περιεχόμενο από τη συσκευή αναπαραγωγής, συγχρονίστε το περιεχόμενο πίσω σε αυτήν. Αν έχετε πολύ περιεχόμενο να συγχρονίσετε, καλό θα είναι να αποσυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής αφού συγχρονίσετε μερικά αρχεία, για να βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται στη συσκευή αναπαραγωγής. Αφού επιβεβαιώσετε ότι ο συγχρονισμός πραγματοποιείται σωστά, συνδέστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής και συνεχίστε να συγχρονίζετε τη συλλογή σας.

Επιδιόρθωση αρχείων πολυμέσων σε ένα Windows Phone 7

Σημείωση Οι υπηρεσίες Music Pass και Zune Marketplace δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου στο τηλέφωνό σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

 • Αν έχετε συνδρομή Xbox Music Pass, ανανεώστε τα δικαιώματα χρήσης πολυμέσων:
  1. Ανοίξτε το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο στον υπολογιστή σας και συνδεθείτε.
  2. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στην επιλογή Λογαριασμός.
  3. Ενημερώστε τη συνδρομή Xbox Music Pass ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα λογαριασμού.
  4. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας, για να ανανεώσετε τα δικαιώματα άδειας χρήσης πολυμέσων.
 • Αν δεν έχετε συνδρομή Xbox Music Pass, διαγράψτε το αρχείο πολυμέσων και συγχρονίστε το μη αυτόματα:
  1. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας.
  2. Στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλέφωνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια κατηγορία (για παράδειγμα, στη Μουσική), για να βρείτε το αρχείο πολυμέσων. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που προκαλεί το σφάλμα δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή από <όνομα τηλεφώνου>.

   Το στοιχείο διαγράφεται από το τηλέφωνό σας, αλλά παραμένει στη συλλογή σας. Το λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο δεν θα συγχρονίσει ξανά αυτόματα αυτό το στοιχείο στη συσκευή αναπαραγωγής σας, επομένως θα πρέπει να το συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο, για να το ανακτήσετε στο τηλέφωνο.

  1. Μεταφέρετε και αποθέστε το αρχείο στο εικονίδιο του τηλεφώνου για να το συγχρονίσετε.

Επαναφορά περιεχομένου με DRM στο λογισμικό Zune Μουσική + Βίντεο

Σημείωση Οι υπηρεσίες Music Pass και Zune Marketplace δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επαναφοράς του λογισμικού Zune, για να επαναφέρετε περιεχόμενο με Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM) που έχετε αγοράσει, όπως περιεχόμενο Windows Media Audio (WMA) ή περιεχόμενο συνδρομής. Αν δεν είναι δυνατή η λήψη του περιεχόμενου όταν κάνετε μια αγορά από το Zune Marketplace ή αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα με τα δικαιώματα χρήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να ανανεώσετε τις άδειές σας. Η δυνατότητα επαναφορά σάς βοηθά να κατεβάσετε το περιεχόμενο ξανά από το Zune Marketplace χωρίς να χρεωθείτε εκ νέου για τη συναλλαγή.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επαναφοράς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίξτε το λογισμικό Zune υπολογιστή σας και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Microsoft.
 2. Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα παρακάτω:
 3. Επαναφορά αγορασμένου περιεχομένου

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός στην επάνω αριστερή γωνία.
  3. Κάντε κλικ στο Ιστορικό αγορών στην αριστερή στήλη.
  4. Για να βρείτε το περιεχόμενο που θέλετε να επαναφέρετε, κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:
   • Τραγούδια
   • Ταινίες
   • Τηλεοπτικές εκπομπές
   • Βίντεο
  5. Ελέγξτε τη λίστα περιεχομένου και κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά όλων ή κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δίπλα στα μεμονωμένα αρχεία πολυμέσων που θέλετε να επαναφέρετε.

  Επαναφορά ενοικιασμένου περιεχομένου ή περιεχομένου της συνδρομής Xbox Music Pass

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός στην επάνω αριστερή γωνία.
  3. Κάντε κλικ στο Ιστορικό ενοικίασης ή στο Ιστορικό συνδρομών.
  4. Ελέγξτε τη λίστα περιεχομένου και κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά όλων ή κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δίπλα στα μεμονωμένα αρχεία πολυμέσων που θέλετε να επαναφέρετε.
  5. Σημείωση Αν επιλέξετε Επαναφορά όλων για το αγορασμένο περιεχόμενο, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθήσετε να κατεβάσετε ξανά περιεχόμενο χωρίς προστασία DRM, όπως ένα αρχείο MP3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σφάλμα, ανατρέξτε στο θέμα Σφάλματα κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο που προστατεύονται με DRM στο λογισμικό Zune.

 4. Προβάλετε τη συλλογή σας, για να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο προστέθηκε με επιτυχία.
 5. Σημείωση Αν η λήψη του περιεχομένου βρίσκεται σε εξέλιξη, το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμο στη συλλογή σας. Η λήψη κάποιου περιεχομένου ενδέχεται να συνεχίζεται στο παρασκήνιο.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων μουσικής ή βίντεο με προστασία DRM στο λογισμικό Zune και το Xbox Music" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας