Εμφανίζεται το σφάλμα "The email address or password you entered is not valid" για το Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360

Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος κατά τη σύνδεση στο Xbox Live από την κονσόλα Xbox 360:

The email address or password you entered is not valid. (Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογήσατε δεν είναι έγκυρα.) Please try again. (Προσπαθήστε ξανά.)

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης ή το όνομα χρήστη που έχετε συσχετίσει με το λογαριασμό Microsoft ή ότι πληκτρολογήσατε λάθος κωδικό πρόσβασης.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνδεθείτε ηλεκτρονικά στο λογαριασμό Microsoft

Συνδεθείτε ηλεκτρονικά στο λογαριασμό Microsoft. Αν δεν μπορείτε, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε σωστά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης. Αν δεν είστε σίγουροι ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε στο λογαριασμό Microsoft, χρησιμοποιήστε τη Λύση χαμένου λογαριασμού.

Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση είναι συσχετισμένη με την ετικέτα παίκτη σας.

Σήμερα, οι περισσότεροι έχουμε περισσότερες από μία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορεί να ξεχνάμε ποια χρησιμοποιούμε για να αποκτούμε πρόσβαση στους διάφορους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς. Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συσχετισμένη με την ετικέτα παίκτη σας, πραγματοποιώντας είσοδο από το πάνω μέρος οποιασδήποτε σελίδας της τοποθεσίας Xbox.com, όπως της παρούσας. Αν η ετικέτα παίκτη σας εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, τότε αυτή είναι η σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν όχι, ανατρέξτε στη Λύση χαμένου λογαριασμού.

Λύση 3: Διαγράψτε και κατεβάστε ξανά το προφίλ σας

Το προφίλ σας μπορεί να έχει καταστραφεί. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, διαγράψτε το προφίλ που είναι αποθηκευμένο στην κονσόλα Xbox 360, εκκαθαρίστε το cache συστήματος και, στη συνέχεια, να κατεβάσετε ξανά το προφίλ σας.

Βήμα 1: Διαγράψτε το κατεστραμμένο προφίλ

 1. Μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
 2. Επιλέξτε Storage.
 3. Επιλέξτε All Devices.
 4. Επιλέξτε Gamer Profiles.
 5. Επιλέξτε την ετικέτα παίκτη που θέλετε να διαγράψετε.
 6. Επιλέξτε Delete.
 7. Επιλέξτε Delete Profile Only. Αυτή η ενέργεια διαγράφει το προφίλ, αλλά διατηρεί τα αποθηκευμένα παιχνίδια και τα επιτεύγματα.

Βήμα 2: Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος

Για να εκκαθαρίσετε το cache του συστήματος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

 1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριο.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε System Settings.
 3. Επιλέξτε Storage ή Memory.
 4. Επισημάνετε μια συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Y στο χειριστήριο. (Δεν έχει σημασία ποια συσκευή αποθήκευσης θα επιλέξετε. Θα γίνει εκκαθάριση του cache για όλες τις συσκευές αποθήκευσης.)
 5. Επιλέξτε Clear System Cache.
 6. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη συντήρηση της συσκευής αποθήκευσης, επιλέξτε Yes.
 7. Επανεκκινήστε την κονσόλα σας.

Βήμα 3: Κατεβάστε ξανά το προφίλ Xbox Live

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο νέας λήψης του προφίλ Xbox Live, μεταβείτε στο θέμα Λήψη του προφίλ Xbox Live σε μια άλλη κονσόλα Xbox 360 ή νέα λήψη του προφίλ.

Λύση 4: Αν είναι ενεργοποιημένη η επαλήθευση δύο βημάτων, χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης εφαρμογής για να συνδεθείτε στην κονσόλα

Αν είναι ενεργοποιημένη η επαλήθευση δύο βημάτων, μπορεί να λαμβάνετε αυτό το σφάλμα επειδή πρέπει να συνδεθείτε με έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής.

Για να δείτε αν είναι ενεργοποιημένη η επαλήθευση δύο βημάτων, κάντε τα εξής:

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft.
 2. Στην περιοχή Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων, επιλέξτε Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας.
 3. Στην περιοχή Επαλήθευση δύο βημάτων, κάντε ένα από τα εξής:
  Ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο βημάτων:
  1. Επιλέξτε Ενεργοποίηση επαλήθευσης δύο βημάτων.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για επιβεβαίωση.

  Απενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο βημάτων:

  1. Επιλέξτε Απενεργοποίηση επαλήθευσης δύο βημάτων.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για επιβεβαίωση.

Αν έχετε ενεργοποιήσει την επαλήθευση δύο βημάτων και θέλετε να παραμείνει ενεργοποιημένη, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής και να συνδεθείτε με αυτόν από την κονσόλα Xbox 360. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft.
 2. Στην περιοχή Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας, κυλήστε προς τα κάτω στην επιλογή Κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών.
 3. Επιλέξτε Δημιουργία κωδικού πρόσβασης εφαρμογής.
  Δημιουργείται ένας νέος κωδικός πρόσβασης εφαρμογής και εμφανίζεται στην οθόνη σας.
 4. Όταν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Microsoft στην κονσόλα Xbox, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης εφαρμογής που δημιουργήσατε σε σύνδεση.

Λύση 5: Αν χρησιμοποιήσατε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου ως το λογαριασμό Microsoft, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό κωδικό πρόσβασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Microsoft. Αν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου (π.χ. Gmail ή Yahoo), ενδέχεται να δημιουργήσατε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Microsoft που να διαφέρει από τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να αποκτάτε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας. Αν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail ή Yahoo, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό Microsoft, ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει διαφορετικό κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Microsoft, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft.

Λύση 6: Δοκιμάστε να διαγράψετε και να πληκτρολογήσετε ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης

Όταν σας ζητηθεί να συνδεθείτε από την κονσόλα, ο κωδικός πρόσβασής σας μπορεί να συμπληρωθεί αυτόματα στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης. Αν συμβεί αυτό, διαγράψτε τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

Αν δοκιμάσατε όλες αυτές τις λύσεις και συνεχίζετε να έχετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα "The email address or password you entered is not valid" για το Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;