Εγγύηση προϊόντος: Κονσόλα Xbox One

Προβολή των πληροφοριών εγγύησης για τη συσκευή σας

Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, για να προβάλετε τις πληροφορίες εγγύησης για τη συσκευή σας στο Ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του Xbox.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση («Εγγύηση») χορηγείται σε εσάς από την εταιρεία Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ιρλανδία («Microsoft»).

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ XBOX ΟΝΕ Ή ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ XBOX ONE Η ΤΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΣΤΟ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΤΗΝ MICROSOFT ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ. Επικοινωνήστε με τη Microsoft στο http://www.support.xbox.com.

Η παρούσα εγγύηση είναι ξεχωριστή από οποιεσδήποτε νομοθετικές εγγυήσεις προϊόντων που οφείλονται από τους λιανοπωλητές ή/και τους κατασκευαστές βάσει οποιουδήποτε εθνικού δικαίου που ισχύει για σας. Σκοπός της είναι να εκχωρήσει σε εσάς συγκεκριμένα και ανάλογα με την περίπτωση πρόσθετα δικαιώματα, εντός των ορίων του επιτρεπτού βάσει του εν λόγω δικαίου και να μην περιορίσει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου περί εγγυήσεων προϊόντων. Δεν μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε τρίτο.

1. Ορισμοί

Όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα εγγύηση, οι παρακάτω όροι θα θεωρείται ότι σημαίνουν:

(α) «Xbox One» σημαίνει μια νέα κονσόλα Xbox One και έναν αισθητήρα Kinect Sensor που έχουν αγοραστεί από έναν εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή.

(β) «Παρελκόμενο» σημαίνει ένα νέο παρελκόμενο υλικού Xbox 360 ή Xbox One της Microsoft που έχει αγοραστεί από έναν εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή.

(γ) «Περίοδος Εγγύησης» για το Xbox One σημαίνει το διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία που το αγοράσατε εσείς και για τα Παρελκόμενα, σημαίνει το διάστημα των 90 ημερών από την ημερομηνία που το αγοράσατε, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παρακάτω.

(δ) «Εσείς» σημαίνει τον αρχικό τελικό χρήστη.

(ε) «Συνήθεις Όροι Χρήσης» σημαίνει τη συνήθη καταναλωτική χρήση υπό τις συνήθεις συνθήκες στο σπίτι, σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών για το Xbox One ή το Παρελκόμενο.

2. Διάρκεια

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νόμιμης εγγύησης την οποία μπορεί να δικαιούστε δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου για σας τοπικού δικαίου και εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια, η Microsoft προσφέρει την παρούσα Εγγύηση, για διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς του Xbox One από έναν εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή και 90 ημερών για τα Παρελκόμενα που αγοράστηκαν από εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή.

3. Επικράτεια

Η παρούσα Εγγύηση θα ισχύει μόνο στις παρακάτω χώρες: Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Πολωνία, Σλοβακία και Τουρκία.

Αποδέχεστε ότι μπορεί να ισχύουν για σας συγκεκριμένοι εξαγωγικοί νόμοι και κανονισμοί, ανάλογα με τη χώρα της κατοικίας σας και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους εν λόγω νόμους και κανονισμούς εάν εξάγετε το Xbox One ή το Παρελκόμενο.

4. Εγγύηση

(α) Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft εγγυάται, μόνο σε εσάς, ότι το Xbox One ή το Παρελκόμενο δεν θα δυσλειτουργήσει κάτω από τις συνήθεις συνθήκες χρήσης.

(β) Εκτός από οποιαδήποτε νομικά προβλεπόμενη εγγύηση την οποία η Microsoft ενδέχεται να σας οφείλει δυνάμει οποιουδήποτε τοπικού νόμου που ισχύει για σας, η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μοναδική εγγύηση ή συνθήκη που εκχωρείται σε εσάς από τη Microsoft όσον αφορά στο δικό σας Xbox One ή το Παρελκόμενο και οποιοδήποτε εγχειρίδιο (ή εγχειρίδια) που μπορεί να παρέχονται με αυτό. Κανείς άλλος δεν μπορεί να εκχωρήσει οποιαδήποτε εγγύηση ή συνθήκη εκ μέρους της Microsoft.

(γ) ΕΑΝ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

5. Διαδικασία για την απόκτηση Υπηρεσιών βάσει της Εγγύησης

(α) Πριν από την έναρξη της διαδικασίας της εγγύησης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων στη διεύθυνση http://www.devicesupport.microsoft.com.

(β) Εάν οι συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσουν το πρόβλημά σας, τότε ακολουθήστε την online διαδικασία στη διεύθυνση http://www.devicesupport.microsoft.com ή καλέστε τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών του Xbox για τη χώρα της κατοικίας σας που αναφέρεται στη διεύθυνση http://www.devicesupport.microsoft.com.

(γ) Πριν στείλετε το Xbox One ή το Παρελκόμενο στη Microsoft για επισκευή, βεβαιωθείτε να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων που θέλετε να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε οτιδήποτε θεωρείτε εμπιστευτικό. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα σας και μπορεί να τα διαγράψει.

6. Ευθύνη της Microsoft

(α) Μετά την επιστροφή του Xbox One ή του Παρελκομένου σας στη Microsoft, η Microsoft θα το επιθεωρήσει.

(β) Εάν η Microsoft κρίνει ότι το Xbox One ή το Παρελκόμενο παρουσίασαν βλάβη κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης υπό συνήθεις συνθήκες χρήσης, η Microsoft (κατ' επιλογή της) θα το επισκευάσει ή αντικαταστήσει, ή θα σάς επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς, εκτός εάν μια υποχρεωτική διάταξη οποιουδήποτε τοπικού νόμου που ισχύει για σας προβλέπει διαφορετικά. Κατά την επισκευή, μπορεί να χρησιμοποιηθούν νέα ή ανακατασκευασμένα εξαρτήματα. Η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με μια νέα ή ανακατασκευασμένη μονάδα.

(γ) Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση, το Xbox One ή το Παρελκόμενο θα καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση για την υπόλοιπη διάρκεια της αρχικής σας Περιόδου Εγγύησης ή 90 ημέρες μετά από την αποστολή του σε εσάς από τη Microsoft, όποιο από τα δύο διαστήματα είναι μεγαλύτερο.

(δ) ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ Η ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ XBOX ONE ΣΑΣ Η ΤΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ Η ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

(ε) Εάν το Xbox One ή το Παρελκόμενο παρουσιάσουν βλάβη μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, τότε δεν θα υπάρξει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft ενδέχεται να σας χρεώσει μια αμοιβή για τις προσπάθειές της να διαγνώσει και να επισκευάσει τα προβλήματα με το Xbox One ή το Παρελκόμενο, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι προσπάθειες είναι επιτυχείς ή όχι.

7. Εξαιρέσεις της Εγγύησης

Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη και η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει, έστω και για ένα τέλος, εάν το Xbox One ή το Παρελκόμενο:

(α) υποστεί ζημιά λόγω χρήσης με προϊόντα που δεν πωλούνται ή δεν έχουν λάβει άδεια από τη Microsoft (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των παιχνιδιών και των αξεσουάρ που δεν έχουν κατασκευαστεί ή έχουν λάβει άδεια από τη Microsoft και των «πειρατικών» παιχνιδιών κλπ.),

(β) χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της μίσθωσης, της ενοικίασης με πληρωμή ανά ημέρα (pay-per-play), κλπ.),

(γ) έχει ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή παραποιηθεί (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, κάθε προσπάθειας παραβίασης των τεχνικών περιορισμών, της ασφάλειας ή των μηχανισμών κατά της πειρατείας του Xbox One ή του Παρελκομένου) ή έχει αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί ο αύξων αριθμός του,

(δ) υποστεί ζημιά από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία, είτε από εσάς είτε από κάποιον άλλο που χρησιμοποίησε το δικό σας Xbox One ή το Παρελκόμενο, που συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα:

  • πτώση του προϊόντος,
  • ακατάλληλη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε εξωτερικούς χώρους), της κακομεταχείρισης, αμέλειας ή ενός ατυχήματος,
  • ακατάλληλο χειρισμό,
  • ζημιά κατά την αποστολή, εκτός εάν προέρχεται από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένο διανομέα σε εσάς,
  • έκθεση σε υγρά,
  • χρήση με ανεπαρκή εξαερισμό,
  • γρατζούνισμα, χτύπημα κλπ. ή εάν παρουσιάζει κάποια αλλαγή στην εμφάνισή του,
  • παράλειψη τήρησης των οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας ή συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου οδηγιών για το Xbox One ή το Παρελκόμενο ή

(ε) επισκευαστεί από οποιονδήποτε άλλο εκτός από την Microsoft.

8. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ, Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ XBOX ONE Η ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ.

9. Πρόσθετοι όροι

Εάν επιχειρήσετε να παραβιάσετε ή να παρακάμψετε οποιονδήποτε τεχνικό περιορισμό, την ασφάλεια ή το σύστημα κατά της πειρατείας του Xbox One ή του Παρελκομένου, μπορεί να προκαλέσετε μόνιμη παύση λειτουργίας του Xbox One ή του Παρελκομένου. Επίσης, θα ακυρωθεί η εγγύησή σας και να κάνετε το Xbox One ή το Παρελκόμενο να μην πιστοποιούνται για εξουσιοδοτημένη επισκευή, ακόμη και για ένα τέλος.

10. Επιλογή νομικού πλαισίου

Η παρούσα Εγγύηση θα υπόκειται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας της κατοικίας σας, ανεξάρτητα από αντιφάσεις νομικών αρχών

______________________________________________________________________________________________________________________

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Οι όροι άδειας χρήσης του λογισμικού για το Xbox One και το Παρελκόμενο διατίθενται στη διεύθυνση xbox.com/xboxone/slt. Με τη χρήση του Xbox One ή του Παρελκομένου, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού. Πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους. Εάν δεν αποδεχτείτε τους όρους άδειας χρήσης του λογισμικού, μην χρησιμοποιείτε το Xbox One ή το Παρελκόμενο. Επιστρέψτε το αχρησιμοποίητο στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το Xbox One ή το Παρελκόμενο ή στη Microsoft για μια επιστροφή του τιμήματος αγοράς.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εγγύηση προϊόντος: Κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;