Εγγύηση προϊόντος και Άδεια χρήσης λογισμικού: Κονσόλα Xbox 360 E

Προβολή των πληροφοριών εγγύησης για τη συσκευή σας

Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, για να προβάλετε τις πληροφορίες εγγύησης για τη συσκευή σας στο Ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του Xbox.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η παρούσα Εγγύηση του Κατασκευαστή σας χορηγείται από τη Microsoft Ireland Operations Limited, που εδρεύει επί της οδού Blackthorn Road, Sandyford Βιομηχανική Ζώνη˙ Δουβλίνο 18, Ιρλανδία (στο εξής «Microsoft»).

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ XBOX 360-E Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ XBOX 360 E Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΤΗ MICROSOFT ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ. Επικοινωνήστε με τη Microsoft στη διεύθυνση http://www.xbox.com/.

Η παρούσα Εγγύηση διαφέρει από οποιαδήποτε νομική εγγύηση για προϊόντα, την οποία οφείλουν να σας παράσχουν πωλητές και/ή κατασκευαστές με βάση οποιαδήποτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία στην οποία υπάγεστε. Ο σκοπός είναι να σας χορηγηθούν ειδικά και, ανάλογα με την περίπτωση, πρόσθετα δικαιώματα μέσα στα όρια που κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την εν λόγω νομοθεσία, και όχι να περιοριστούν τα δικαιώματα που σας παρέχονται από οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθετική διάταξη σχετικά με την εγγύηση προϊόντος. Η ανωτέρω εγγύηση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

 1. Ορισμοί
  Εφόσον χρησιμοποιηθούν στην παρούσα Εγγύηση, θα αποδίδονται στους ακόλουθους όρους οι εξής σημασίες:

  1. Ως «Xbox 360 E» νοείται μία νέα κονσόλα Xbox 360 E που αγοράζεται από κάποιον εξουσιοδοτημένο πωλητή.
  2. Ως «Εξάρτημα» νοείται ένα νέο εξάρτημα υλικού Xbox 360 ή Xbox 360 E που φέρει το σήμα της Microsoft που αγοράζεται από κάποιον εξουσιοδοτημένο πωλητή. Ο σκληρός δίσκος είναι ένα Εξάρτημα αν προεγκατεστημένο ή αποκτούνται ξεχωριστά.
  3. Ως «Περίοδος Εγγύησης» για τις συσκευές Xbox 360 E νοείται 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς τους από εσάς˙ και για τα Εξαρτήματα, η Περίοδος Εγγύησης διαρκεί 90 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς τους από εσάς, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρακάτω.
  4. Ως «Εσείς» νοείται ο πρώτος τελικός χρήστης.
  5. Ως «Συνθήκες Κανονικής Χρήσης» νοείται η συνήθης χρήση του πελάτη υπό ομαλές οικιακές συνθήκες σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για τις συσκευές Xbox 360 E ή Εξάρτημα.
 2. Διάρκεια
  Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νομικής εγγύησης την οποία ενδέχεται να δικαιούστε με βάση οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία στην οποία υπάγεστε, και εκτός εάν η εν λόγω νομοθεσία προβλέπει μεγαλύτερη περίοδο, η Microsoft προσφέρει την εν λόγω εγγύηση για περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς του Xbox 360 E από κάποιον εξουσιοδοτημένο πωλητή και 90 ημέρες για τα Εξαρτήμάτα.

 3. Περιοχή Ισχύος
  Η παρούσα Εγγύηση θα ισχύει στις εξής χώρες αποκλειστικά (συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων εδαφών των ανωτέρω χωρών): Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία, Κύπρος, Νότια Αφρική και Ρωσία.

  Αναγνωρίζετε ότι είναι δυνατόν να υπάγεστε σε ειδικούς νόμους και κανονισμούς εξαγωγών ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς σε περίπτωση που εξάγετε το Xbox 360 E σας ή Εξάρτημά του.

 4. Εγγύηση

  1. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft εγγυάται, αποκλειστικά σ’ εσάς, ότι το Xbox 360 E ή το Εξάρτημα δεν θα εμφανίζει προβλήματα λειτουργίας υπό Κανονικές Συνθήκες Χρήσης.
  2. Εκτός από την περίπτωση οποιασδήποτε νομοθετικά προβλεπόμενης εγγύησης την οποία η Microsoft ενδέχεται να σας οφείλει βάσει οιασδήποτε τοπικής νομοθεσίας στην οποία υπάγεστε, η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μοναδική εγγύηση που χορηγείται σε εσάς από τη Microsoft όσον αφορά το Xbox 360 E ή Εξάρτημα που έχετε αγοράσει Εσείς και τυχόν εγχειρίδιο (-α) οποιουδήποτε προϊόντος που ενδεχομένως τα συνοδεύει. Κανένας άλλος δεν δύναται να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγύηση εκ μέρους και για λογαριασμό της Microsoft.
  3. ΕΑΝ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΓΕΣΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
 5. Διαδικασία απόκτησης δικαιώματος επισκευής δυνάμει της Εγγύησης

  1. Προτού αρχίσετε να εφαρμόζετε την προβλεπόμενη από την εγγύηση διαδικασία, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων που βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.xbox.com/support.
  2. Σε περίπτωση που οι συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων δεν οδηγούν σε επίλυση του προβλήματός σας, τότε ακολουθήστε την online διαδικασία στη διεύθυνση http://www.xbox.com/support. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μπορείτε να καλέσετε στο 00800 44 12 8732.
  3. Πριν αποστείλετε το Xbox 360 E ή το Εξάρτημά σας στη Microsoft για επισκευή, παρακαλείσθε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο τυχόν δεδομένων που θα θέλατε να διατηρήσετε, καθώς και να διαγράψετε οτιδήποτε Εσείς θεωρείτε εμπιστευτικό. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα που ανήκουν σε εσάς και μπορεί να τα διαγράψει.
 6. Ευθύνη της Microsoft

  1. Αφού επιστρέψετε το Xbox 360 E ή το Εξάρτημά σας στη Microsoft, η Microsoft θα προβεί στην εξέτασή του.
  2. Εάν η Microsoft διαπιστώσει ότι το Xbox 360 E ή το Εξάρτημα εμφανίζει πρόβλημα στη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης υπό Κανονικές Συνθήκες Χρήσης, η Microsoft (κατ’ επιλογή της) θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει, ή θα σας επιστρέψει το τίμημα αγοράς του προϊόντος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από κάποια υποχρεωτική διάταξη δικαίου οποιασδήποτε τοπικής νομοθεσίας στην οποία Εσείς υπάγεστε. Κατά την επισκευή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν νέα ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά. Η αντικατάσταση μπορεί να γίνει είτε με νέα είτε με ανακαινισμένη μονάδα.
  3. Μετά την επισκευή ή την αντικατάσταση, το Xbox 360 E ή το Εξάρτημά σας θα καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση είτε για το υπόλοιπο της αρχικής Περιόδου Εγγύησης προς εσάς, είτε για περίοδο 95 ημερών από την αποστολή του από τη Microsoft σε εσάς.
  4. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ‘Η ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ XBOX 360 E 'Η ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ, ‘Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.
  5. Εάν το Xbox 360 E ή Εξάρτημά σας εμφανίσει πρόβλημα λειτουργίας μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, δεν υφίσταται κανενός είδους εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft δύναται να σας χρεώσει ένα ποσό ως αμοιβή για τις προσπάθειές της να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει οιουδήποτε είδους προβλήματα με το Xbox 360 E ή Εξάρτημά σας, είτε οι εν λόγω προσπάθειες είναι επιτυχείς είτε όχι.
 7. Εξαιρέσεις από την Εγγύηση
  Η Microsoft δεν ευθύνεται και η παρούσα Εγγύηση δεν ισχύει, ακόμη και έναντι αμοιβής, εάν το Xbox 360 E ή Εξάρτημά σας:

  1. έχει υποστεί βλάβη λόγω χρησιμοποίησης με προϊόντα που δεν πωλούνται ούτε παραχωρούνται με άδεια χρήσης από τη Microsoft (συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα, παιχνιδιών και εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται από τη Microsoft, ούτε η άδεια χρήσης τους παραχωρείται από τη Microsoft, και «πειρατικών» παιχνιδιών, κλπ.)˙
  2. χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, ενοικίασης, πληρωμής ανά παιχνίδι (pay-per-play), κλπ.)˙
  3. έχει ανοιχτεί, τροποποιηθεί, ή υποστεί παρέμβαση (συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, οποιασδήποτε προσπάθειας εξουδετέρωσης οποιουδήποτε τεχνολογικού περιορισμού, μηχανισμού ασφαλείας ή αντί-πειρατικής προστασίας του Xbox 360 E ή του Εξαρτήματος, κλπ.) ή ο σειριακός του αριθμός έχει αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί˙
  4. έχει υποστεί βλάβη από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της πρόκλησης πτώσης, χρησιμοποίησης κατόπιν ανεπαρκούς αερισμού, κλπ., ή αδυναμίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες που περιέχονται στο έντυπο οδηγιών χρήστη του Xbox 360 E ή του Εξαρτήματος)˙ ή
  5. έχει επισκευαστεί από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τη Microsoft.
 8. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΖΗΜΙΑΣ
  ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ, ΕΙΔΙΚΗ ‘Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ˙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ‘Η ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ‘Η ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ˙ ‘Η ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ XBOX 360 E Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΑΣ. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ.

 9. Πρόσθετοι Όροι
  Εάν προσπαθήσετε να εξουδετερώσετε ή να παρακάμψετε οποιονδήποτε τεχνολογικό περιορισμό, μηχανισμό ασφαλείας, ή αντί-πειρατικής προστασίας του Xbox 360 E ή του Εξαρτήματός σας, ενδέχεται να προκαλέσετε τη μόνιμη διακοπή λειτουργίας του Xbox 360 E ή του Εξαρτήματός σας. Θα ακυρώσετε επίσης την Εγγύησή σας, και δε θα δικαιούστε για το Xbox 360 E ή το Εξάρτημά σας εξουσιοδοτημένη επισκευή, ακόμη και έναντι αμοιβής.

 10. Επιλογή Δικαίου
  Η παρούσα Εγγύηση θα υπόκειται στη νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε και θα ερμηνεύεται με βάση αυτή, ανεξάρτητα από αρχές σύγκρουσης κανόνων δικαίου.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ XBOX 360-E Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ XBOX 360 E Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΑΣ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΤΗ MICROSOFT ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ. Επικοινωνήστε με τη Microsoft στη διεύθυνση http://www.xbox.com/.

 1. Ορισμοί
  Εφόσον χρησιμοποιηθούν στην παρούσα Άδεια Χρήσης, θα αποδίδονται στους ακόλουθους όρους οι εξής σημασίες:

  1. Ως «Xbox 360 E» νοείται μία κονσόλα Xbox 360 E.
  2. Ως «Εγκεκριμένο Εξάρτημα» νοείται ένα εξάρτημα υλικού Xbox 360 ή Xbox 360 E που φέρει το σήμα της Microsoft, και παραχωρηθέν με άδεια χρήσης από τη Microsoft εξάρτημα υλικού Xbox 360 ή Xbox 360 E που φέρει το σήμα τρίτου μέρους, προϊόντος του οποίου η συσκευασία φέρει το επίσημο λογότυπο «Εγκεκριμένο υλικό για Xbox». Ο σκληρός δίσκος είναι ένα Εξάρτημα αν προεγκατεστημένο ή αποκτούνται ξεχωριστά.
  3. Ως «Νόμιμα Παιχνίδια» νοούνται Xbox 360 ή Xbox 360 E παιχνίδια σε δίσκους παιχνιδιών οι οποίοι έχουν εκδοθεί ή παραχωρηθεί με άδεια προς χρήση από τη Microsoft, και περιεχόμενο παιχνιδιού που μεταφορτώνεται από την υπηρεσία ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ του Xbox της Microsoft (Xbox Live service) ή από την ιστοσελίδα Xbox.com (για παράδειγμα, εικόνες προφίλ, παιχνίδια που μπορούν να μεταφορτωθούν, πρόσθετα παιχνιδιών, κλπ.).
  4. Ως «Λογισμικό» νοείται το προεγκαταστημένο λογισμικό στο Xbox 360 E ή σε Εγκεκριμένο Εξάρτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων που η Microsoft δύναται να καθιστά διαθέσιμες ανά χρονικά διαστήματα.
  5. Ως «Μη Εγκεκριμένα Εξαρτήματα» νοούνται όλα τα εξαρτήματα υλικού που δεν αποτελούν Εγκεκριμένο Εξάρτημα, εκτός από τις μονάδες αποθήκευσης USB, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν για παραγωγή φωτογραφιών ή ταινιών, και τις μονάδες αναπαραγωγής μουσικής ή προβολής φωτογραφιών ή βίντεο. Σκληροί δίσκοι αποτελούν Εξαρτήματα αν προεγκατεστημένο ή αποκτούνται ξεχωριστά.
  6. Ως «Παράνομα Παιχνίδια» νοούνται όλοι οι δίσκοι παιχνιδιών, μεταφορτώσεις παιχνιδιών, και περιεχόμενο παιχνιδιού ή μέσα διαφορετικά από εκείνα των Νομίμων Παιχνιδιών.
  7. Ως «Μη Εγκεκριμένο Λογισμικό» νοείται κάθε είδους λογισμικό που δεν διανέμεται από τη Microsoft μέσω των δίσκων παιχνιδιού Xbox 360 ή Xbox 360 E που δημοσιεύονται ή για τους οποίους παρέχεται άδεια από τη Microsoft, της υπηρεσίας ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Xbox της Microsoft, ή της ιστοσελίδας Xbox.com.
  8. Ως «Εσείς» νοείται ο χρήστης ενός Xbox 360 E ή Εγκεκριμένου Εξαρτήματος.
 2. Άδεια Χρήσης
  Η παρούσα Άδεια Χρήσης σας παρέχει ειδικά συμβατικά δικαιώματα εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό βάσει οποιασδήποτε εθνικής νομοθεσίας στην οποία υπάγεστε.

  1. Το Λογισμικό παραχωρείται με άδεια σ' εσάς, δεν πωλείται, αποκλειστικά για την Περιοχή Ισχύος της Σύμβασης. Σας παρέχεται η άδεια να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό αποκλειστικά όπως έχει προεγκατασταθεί στο Xbox 360 E ή σε Εγκεκριμένο Εξάρτημά σας, και ενημερώνεται από τη Microsoft ανά χρονικά διαστήματα. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αποσυμπίληση του Λογισμικού.
  2. Στο πλαίσιο των όρων της παρούσας Άδειας Χρήσης Λογισμικού, συμφωνείτε ότι:

   1. Θα χρησιμοποιείτε μόνο Εγκεκριμένα Εξαρτήματα και Νόμιμα Παιχνίδια με το Xbox 360 E ή Εγκεκριμένο Εξάρτημα. Δε θα χρησιμοποιήσετε μη Εγκεκριμένα Εξαρτήματα ή Παράνομα Παιχνίδια. Τα τελευταία ενδέχεται να μην λειτουργούν ή να διακοπεί η λειτουργία τους μόνιμα μετά από κάποια ενημέρωση λογισμικού.
   2. Δεν θα χρησιμοποιείτε ούτε θα εγκαθιστάτε τυχόν Μη Εγκεκριμένο Λογισμικό. Εάν πράξετε τούτο, το Xbox 360 E ή κάποιο Εγκεκριμένο Εξάρτημα ενδέχεται να διακόψει μόνιμα τη λειτουργία του εκείνη τη στιγμή ή μετά από κάποια μεταγενέστερη ενημέρωση Λογισμικού.
   3. Δεν θα επιχειρήσετε να εξουδετερώσετε ή να παρακάμψετε οποιονδήποτε τεχνολογικό περιορισμό, μηχανισμό ασφαλείας ή αντί-πειρατικής προστασίας του Xbox 360 E ή Εγκεκριμένου Εξαρτήματος. Εάν πράξετε τούτο, το Xbox 360 E ή κάποιο Εγκεκριμένο Εξάρτημα ενδέχεται να διακόψει μόνιμα τη λειτουργία του εκείνη τη στιγμή ή μετά από κάποια μεταγενέστερη ενημέρωση Λογισμικού.
   4. Η Microsoft μπορεί να προχωρήσει στη λήψη τεχνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων λογισμικού, προκειμένου να εμποδίσει τη χρήση Μη Εγκεκριμένων Εξαρτημάτων και Παράνομων Παιχνιδιών, και να προστατέψει τους τεχνολογικούς περιορισμούς, τον μηχανισμό ασφαλείας και αντί-πειρατικής προστασίας στο Xbox 360 E ή σε Εγκεκριμένο Εξάρτημα.
   5. Η Microsoft μπορεί να ενημερώνει το Λογισμικό ανά χρονικά διαστήματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή σας, για παράδειγμα, να ενημερώνει τυχόν τεχνολογικούς περιορισμούς, μηχανισμό ασφαλείας, ή αντί-πειρατικής προστασίας.

   Τυχόν μη εγκεκριμένη χρήση δυνάμει των εν λόγω διατάξεων δύναται να καταλήξει στην αδυναμία προσπορισμού οφέλους από την Εγγύηση του Κατασκευαστή για το Xbox 360 E σας ή Εγκεκριμένο Εξάρτημα.

 3. Περιοχή Ισχύος
  Η παρούσα Άδεια Χρήσης θα ισχύει στις εξής χώρες αποκλειστικά (συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων εδαφών των ανωτέρω χωρών): Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία, Κύπρος, Νότια Αφρική και Ρωσία.

 4. Εγγύηση
  Το Λογισμικό καλύπτεται από την Εγγύηση Κατασκευαστή για το Xbox 360 E ή κάποιο Εγκεκριμένο Εξάρτημα, και η Microsoft δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση για το Λογισμικό, εκτός από οποιαδήποτε νομοθετικά προβλεπόμενη εγγύηση την οποία η Microsoft μπορεί να σας οφείλει βάσει οποιασδήποτε τοπικής νομοθεσίας στην οποία υπάγεστε. Κανένας άλλος δεν δύναται να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγύηση εκ μέρους και για λογαριασμό της Microsoft.

 5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΖΗΜΙΑΣ
  ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ, ΕΙΔΙΚΗ ‘Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ˙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ‘Η ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ‘Η ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ˙ ‘Η ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ.

 6. Επιλογή Δικαίου
  Η παρούσα Άδεια Χρήσης θα υπόκειται στη νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας διαμονής σας, ανεξάρτητα από αρχές σύγκρουσης κανόνων δικαίου.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εγγύηση προϊόντος και Άδεια χρήσης λογισμικού: Κονσόλα Xbox 360 E" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;