ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MICROSOFT

Η ΕΝΟΤΗΤΑ 20 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (Ή ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΣΑΣ). ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ MICROSOFT. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εάν υποβάλετε αίτηση για σέρβις (το «Σέρβις») για τη συσκευή σας που έχει κατασκευαστεί από τη Microsoft («Συσκευή(-ές) Microsoft»), αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Σέρβις και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές ή αποποιήσεις ευθυνών που βρίσκονται στη διεύθυνση http://support.microsoft.com (η «Σύμβαση»). Συνιστούμε να διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους. Οι όροι ισχύουν για το Σέρβις όλων των Συσκευών Microsoft.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MICROSOFT, ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MICROSOFT

Ανά πάσα στιγμή, η Microsoft μπορεί να ενημερώνει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Σέρβις Συσκευής Microsoft χωρίς κοινοποίηση προς εσάς. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την κατανόηση των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων πριν από την υποβολή μιας νέας αίτησης σέρβις. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την τοποθεσία Web ή/και εάν υποβάλετε μια παραγγελία Σέρβις, θα έχετε συμφωνήσει με τους τροποποιημένους όρους. Οι ενημερώσεις ισχύουν μόνο για παραγγελίες Σέρβις που υποβάλλονται μετά από τη δημοσίευση της ενημέρωσης.

3. ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΡΒΙΣ

Σε περίπτωση αντίφασης ανάμεσα στην παρούσα Σύμβαση και την εγγύηση ή το εκτεταμένο πρόγραμμα σέρβις που έχει εκδώσει η Microsoft για τη Συσκευή Microsoft που έχετε, ισχύουν οι όροι της εγγύησης ή του εκτεταμένου προγράμματος σέρβις που έχει εκδώσει η Microsoft για το Σέρβις της Συσκευής Microsoft που έχετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει αντίγραφο της απόδειξης αγοράς της Συσκευής Microsoft. Ενδέχεται να ζητήσουμε να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα με την καταλληλότητα της Συσκευής Microsoft που διαθέτετε σχετικά με το δωρεάν σέρβις βάσει εγγύησης ή την κάλυψη με εκτεταμένο πρόγραμμα σέρβις.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να υποβάλετε μια παραγγελία Σέρβις στη διεύθυνση http://support.microsoft.com. Εάν υποβάλετε μια παραγγελία, είστε υποχρεωμένοι να πληροίτε αυτόν τον όρο για την ηλικία.

5. ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

Η Microsoft χειρίζεται πληροφορίες σχετικά με εσάς και το ιστορικό παραγγελιών σας σύμφωνα με τους όρους στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft.

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Όταν υποβάλετε μια παραγγελία Σέρβις για τη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε, συμφωνείτε να παράσχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες εξόφλησης, λογαριασμού και επικοινωνίας και να ενημερώνετε έγκαιρα τις πληροφορίες αυτές, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον χρειαστεί.

7. ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Εκτός από την περίπτωση που το σέρβις για τη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε καλύπτεται από την εγγύηση ή τη σύμβαση εκτεταμένου προγράμματος σέρβις που έχει εκδώσει η Microsoft, συμφωνείτε να εξοφλήσετε τις εκτιμώμενες χρεώσεις Σέρβις που ισχύουν τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας σας (είτε τηλεφωνικά μέσω συνεργάτη μας της εξυπηρέτησης πελατών είτε ηλεκτρονικά). Οι εκτιμώμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα και την εργασία που απαιτούνται για το Σέρβις, τις χρεώσεις αποστολής, συν τον ισχύοντα φόρο. Για παραγγελίες Προκαταβολικής Ανταλλαγής, διαβάστε τους παρακάτω όρους.

8. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θα χάσετε το δικαίωμα απόσυρσης εάν έχει ολοκληρωθεί το Σέρβις, με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση από εσάς και ότι γνωρίζετε ότι θα χάσετε το δικαίωμα απόσυρσης που έχετε εφόσον το Σέρβις έχει ολοκληρωθεί από την πλευρά μας. Ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων δεν προβλέπονται εάν η Microsoft έχει λάβει τη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε για Σέρβις και σας έχει αποστείλει την επισκευασμένη Συσκευή Microsoft ή μια Συσκευή Microsoft αντικατάστασης ή σε περίπτωση παραγγελιών Προκαταβολικής Ανταλλαγής εφόσον η Microsoft σας έχει αποστείλει το Προϊόν Προκαταβολικής Ανταλλαγής.

9. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Εάν αποστείλετε τη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε για Σέρβις, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την κατάλληλη συσκευασία της ώστε να αποφευχθούν βλάβες κατά τη μεταφορά για Σέρβις. Είστε επίσης υπεύθυνοι για την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση τυχόν απώλειας ή βλάβης της Συσκευής Microsoft κατά τη μεταφορά για Σέρβις. Θα σας ενημερώσουμε εάν η Συσκευή Microsoft έχει υποστεί κάποια βλάβη κατά τη μεταφορά για Σέρβις αλλά εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν βλάβη που έχει προκύψει πριν να λάβουμε τη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε.

Αφού σας αποστείλουμε τη Συσκευή Microsoft, εάν τη λάβετε έχοντας υποστεί κάποια βλάβη, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τη Microsoft εντός 2 (δύο) ημερών μετά την παραλαβή στη διεύθυνση http://support.microsoft.com. Εάν δεν ενημερώσετε τη Microsoft σχετικά με τυχόν βλάβη που υπέστη η Συσκευή Microsoft που διαθέτετε εντός 2 (δύο) ημερών μετά την παραλαβή, θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την εν λόγω βλάβη.

10. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Προτού αποστείλετε τη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε για Σέρβις στην Microsoft, πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των υφιστάμενων δεδομένων, του λογισμικού και των προγραμμάτων, να καταργήσετε ή να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα δεδομένα και να αφαιρέσετε κάθε συσκευή αποθήκευσης. Προκειμένου να εκτελέσετε εκτενείς δοκιμές και διαγνωστικούς ελέγχους στη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε, θα γίνει επαναφορά της Συσκευής σας στην αρχική εργοστασιακή της κατάσταση. Αυτή η διαδικασία θα διαγράψει όλα τα προγράμματα και τα προσωπικά δεδομένα από τη Συσκευή σας.

Εάν το Σέρβις της Συσκευής Microsoft περιλαμβάνει μεταβίβαση πληροφοριών ή εγκατάσταση λογισμικού, θα υποβάλετε παραγγελία μόνον εφόσον έχετε νόμιμο δικαίωμα στα εξής: (1) να αντιγράψετε τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης ότι η Συσκευή Microsoft που διαθέτετε δεν περιλαμβάνει παράνομα αρχεία ή δεδομένα και (2) να συμφωνήσετε με τους όρους της άδειας χρήσης λογισμικού και να εξουσιοδοτήσετε τη Microsoft να μεταβιβάσει τις πληροφορίες και να αποδεχθεί τους εν λόγω όρους εκ μέρους σας κατά την πραγματοποίηση του Σέρβις.

Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια, ανάκτηση ή παραβίαση δεδομένων και προγραμμάτων ή απώλεια χρήσης εξοπλισμού λόγω Σέρβις της Συσκευής Microsoft που διαθέτετε.

11. ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η Microsoft θα αποστείλει τη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε στην ταχυδρομική διεύθυνση που υποβάλατε με την εξουσιοδότηση Σέρβις, εκτός εάν μας δώσετε γραπτώς άλλες οδηγίες. Εάν η συσκευή σας επιστραφεί στη Microsoft σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί η παράδοση στην εν λόγω διεύθυνση, η Microsoft θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας για να δώσετε μια εναλλακτική διεύθυνση. Εάν δεν παράσχετε μια διεύθυνση στην οποία η Microsoft ή ο συνεργάτης της να μπορούν να παραδώσουν τη συσκευή σας εντός 60 (εξήντα) ημερών από την αρχική απόπειρα παράδοσης, η Microsoft θα σας ενημερώσει ότι θεωρεί τη συσκευή σας εγκαταλελειμμένη. Εάν η συσκευή εγκαταλειφθεί, η Microsoft μπορεί να διαθέσει τη Συσκευή Microsoft (σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο). Συγκεκριμένα, η Microsoft μπορεί να πουλήσει τη συσκευή σας με μια ιδιωτική ή δημόσια συναλλαγή για να εξοφληθεί το ποσό Σέρβις που εκκρεμεί. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας και τυχόν άλλα νόμιμα δικαιώματα για χρεώσεις που δεν έχουν καταβληθεί.

12. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Όταν αποστέλλετε τη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε για Σέρβις, μην αποστέλλετε προσωπικά αντικείμενα ή άλλα προϊόντα Microsoft με τη Συσκευή Microsoft (όπως εξαρτήματα που δεν χρειάζονται Σέρβις, παιχνίδια, βιβλία κ.λπ.). Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την απώλεια τυχόν προσωπικών αντικειμένων που αποστέλλετε στη Microsoft. Η Microsoft δεν εγγυάται ότι θα σας επιστραφούν τυχόν προσωπικά αντικείμενα πέραν των αντικειμένων που απαιτούνται για το σέρβις της Συσκευής Microsoft ή της συσκευής αντικατάστασης.

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σύμφωνα με την Παράγραφο 10, θα γίνει επαναφορά της Συσκευής σας στην αρχική εργοστασιακής της κατάσταση κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Εάν διαπιστωθεί ότι η Συσκευή σας λειτουργεί σύμφωνα με τη σχεδίαση μετά από το πέρας του ελέγχου, θα επιστραφεί σε εσάς με τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Εάν διαπιστωθεί κάποιο ζήτημα, η Συσκευή σας ενδέχεται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από νέο ή ανακατασκευασμένο προϊόν της ίδιας λειτουργικότητας, κατά την αποκλειστική κρίση της Microsoft, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας ή της περιοχής σας.

14. ΣΥΣΚΕΥΕΣ MICROSOFT ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ

Εάν αποστείλετε μια Συσκευή Microsoft ειδικής έκδοσης ή προσαρμοσμένη στη Microsoft για Σέρβις, η Microsoft θα καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια να επιστρέψει την ίδια ή παρεμφερή Συσκευή Microsoft που είναι ειδικής έκδοσης ή προσαρμοσμένη. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητά της κατά τη στιγμή του Σέρβις (ενδέχεται να μην υπάρχουν ή να μην κατασκευάζονται πλέον ειδικές ή προσαρμοσμένες εκδόσεις). Η Microsoft δεν εγγυάται κάτι τέτοιο, καθώς ενδέχεται να είναι εμπορικά ανέφικτο.

15. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το Σέρβις σε Συσκευές Microsoft ή να θεωρήσει ότι δεν εμπίπτουν στην εγγύηση σε περιπτώσεις στις οποίες: (1) έχουν καταστραφεί από χρήση με προϊόντα που δεν πωλούνται ή δεν εκχωρούνται με άδεια από τη Microsoft (όπως, για παράδειγμα, παιχνίδια ή λογισμικό και εξαρτήματα που δεν κατασκευάζονται και δεν εκχωρούνται με άδεια από τη Microsoft και «πειρατικά» παιχνίδια ή λογισμικό κ.λπ.), (2) χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς (όπως, για παράδειγμα, ενοικίαση, πληρωμή ανά παιχνίδι κ.λπ.), (3) έχουν ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί (όπως, για παράδειγμα, κάθε απόπειρα ακύρωσης τυχόν τεχνικού περιορισμού, ασφάλειας ή μηχανισμού κατά της πειρατείας κ.λπ.) ή έχει αλλαχθεί ή αφαιρεθεί ο αριθμός σειράς, (4) έχουν καταστραφεί από εξωτερική αιτία (όπως, για παράδειγμα, από πτώση, χρήση με ανεπαρκή αερισμό κ.λπ. ή αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες του εγχειριδίου προϊόντος της Συσκευής Microsoft), (5) έχουν αποσταλεί στη Microsoft χωρίς να έχει γίνει παραγγελία εξουσιοδοτημένου Σέρβις τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ή (6) έχουν δοθεί για σέρβις σε τρίτο μέρος εκτός της Microsoft ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών σέρβις της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να επιστρέψουμε τη Συσκευή Microsoft χωρίς να γίνει σέρβις.

16. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Σε ορισμένες χώρες, η Microsoft προσφέρει ένα Πρόγραμμα Προκαταβολικής Ανταλλαγής στο πλαίσιο του οποίου μπορείτε να λάβετε μια συσκευή πριν να στείλετε τη δική σας στη Microsoft για σέρβις, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Προκαταβολικής Ανταλλαγής, η Microsoft θα σας αποστείλει μια Συσκευή Microsoft αντικατάστασης (το «Προϊόν Προκαταβολικής Ανταλλαγής») πριν να στείλετε σε εμάς τη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε, σύμφωνα με τα εξής:

 • Η Συσκευή Microsoft που διαθέτετε πρέπει να πληροί τους όρους της εγγύησης ή της σύμβασης εκτεταμένου σέρβις,
 • Η Συσκευή Microsoft που διαθέτετε δεν θα είναι κατάλληλη για το εν λόγω πρόγραμμα εάν, αφού τη λάβουμε, διαπιστωθεί ότι φέρει βλάβη από επαφή με κάποιο στερεό ή υγρό, ότι έχει υποστεί αλλοίωση ή εσφαλμένο χειρισμό κ.λπ. ή ότι η περίπτωσή της εξαιρείται από την εγγύηση ή τη σύμβαση εκτεταμένου σέρβις της Συσκευής Microsoft,
 • Το Προϊόν Προκαταβολικής Ανταλλαγής θα αποσταλεί σε εσάς μέσα σε συσκευασία με σήμανση προπληρωμένου τέλους αποστολής και
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σήμανση προπληρωμένου τέλους αποστολής για να επιστρέψετε τη Συσκευή Microsoft για την οποία λάβατε ένα Προϊόν Προκαταβολικής Ανταλλαγής και ζητάτε Σέρβις. Πρέπει να επιστρέψετε την αρχική Συσκευή Microsoft που διαθέτετε μέσα στην ίδια συσκευασία εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή της συσκευής αντικατάστασης.
 • Ως εγγύηση για την επιστροφή της αρχικής Συσκευής Microsoft, χρειάζεται να έχουμε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας σας. Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ, εφόσον επιστρέψετε την αρχική Συσκευή Microsoft (με τον αριθμό σειράς που μας έχετε δώσει) εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή του Προϊόντος Προκαταβολικής Ανταλλαγής.
 • Ενδέχεται στην κάρτα σας να εμφανιστεί μια συμβολική αμοιβή από τη Microsoft για να επαληθευτεί ότι υπάρχει διαθέσιμο ποσό στον λογαριασμό σας (η συμβολική αμοιβή θα επιστραφεί). Δεν αποτελεί χρέωση. Θα χρεωθείτε την αμοιβή αντικατάστασης και χειρισμού που ισούται με την τρέχουσα προτεινόμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή για τη συσκευή ή το εξάρτημα εάν: (1) δεν λάβουμε την αρχική Συσκευή Microsoft εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε τη συσκευή αντικατάστασης όπως αποδεικνύεται από το σύστημα εντοπισμού του μεταφορέα, (2) η συσκευή δεν καλύπτεται από εγγύηση ή/και (3) η συσκευή εξαιρείται από εγγύηση ή σέρβις (εάν, για παράδειγμα, φέρει ενδείξεις αλλοίωσης ή υλικής βλάβης).

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης στη διεύθυνση http://support.microsoft.com

17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

Κάνοντας σέρβις στη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε, η Microsoft εγγυάται (1) ότι το Σέρβις εκτελείται με τα κατάλληλα μέσα και (2) ότι όλα τα εξαρτήματα ή τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο Σέρβις δεν φέρουν ελαττώματα στα υλικά και την εργασία για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της εγγύησης ή του εκτεταμένου προγράμματος σέρβις που έχει εκδώσει η Microsoft ή για 90 (ενενήντα) ημέρες από την ημερομηνία του Σέρβις, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η παρούσα εγγύηση για μετά το Σέρβις είναι μια ρητή εγγύηση. Εάν παρασχεθεί Σέρβις που δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε εξάρτημα ή προϊόν αντικατάστασης κατά την περίοδο εγγύησης των 90 (ενενήντα) ημερών, η Microsoft, κατόπιν δικής της επιλογής, μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες: (1) να επισκευάσει το εξάρτημα ή το προϊόν χρησιμοποιώντας νέα, χρησιμοποιημένα ή ανακατασκευασμένα εξαρτήματα αντικατάστασης, (2) να αντικαταστήσει το εξάρτημα ή το προϊόν με ένα νέο, χρησιμοποιημένο ή ανακατασκευασμένο ισοδύναμο εξάρτημα ή προϊόν ή (3) να επιστρέψει τα χρήματα που καταβάλατε για το Σέρβις.

Η Microsoft δεν φέρει ευθύνη και η παρούσα εγγύηση μετά το σέρβις δεν ισχύει εάν η Συσκευή Microsoft:

 1. έχει καταστραφεί από χρήση με προϊόντα που δεν πωλούνται ή δεν εκχωρούνται με άδεια από τη Microsoft,
 2. έχει ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί (όπως, για παράδειγμα, κάθε απόπειρα ακύρωσης τυχόν τεχνικού περιορισμού ή ασφάλειας) ή έχει αλλαχθεί ή αφαιρεθεί ο αριθμός σειράς,
 3. έχει καταστραφεί από εξωτερική αιτία, είτε από εσάς είτε από άλλον ο οποίος χρησιμοποιεί τη Συσκευή Microsoft που διαθέτετε, όπως, για παράδειγμα:
  • πτώση,
  • εσφαλμένη χρήση (όπως χρήση σε εξωτερικό χώρο), κακή χρήση, αμέλεια ή ατύχημα,
  • εσφαλμένος χειρισμός ή βλάβη κατά την αποστολή, εκτός από την αποστολή από τη Microsoft σε εσάς,
  • έκθεση σε υγρό,
  • χρήση με ανεπαρκή αερισμό,
  • γδάρσιμο, κοιλώματα κ.λπ. ή άλλα εμφανή σημάδια αισθητικής αλλοίωσης,
  • αδυναμία τήρησης των οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας ή συντήρησης
 4. έχει επισκευαστεί από άλλον εκτός της Microsoft.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΚΑΣΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισμένες πολιτείες, επαρχίες ή/και άλλες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή διαφυγόντα κέρδη ή αποκλεισμούς ή περιορισμούς στη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων ή προϋποθέσεων, συνεπώς οι εν λόγω περιορισμοί ή αποκλεισμοί μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας. Η εγγύηση μετά το Σέρβις σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που ποικίλουν ανά πολιτεία, επαρχία ή δικαιοδοσία. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ, ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.

18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Ή ΧΑΘΕΙ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ MICROSOFT, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MICROSOFT. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MICROSOFT ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ MICROSOFT ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ: (i) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MICROSOFT Ή (ii) ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΤΗ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΟΠΩΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ. Η ΜΟΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ MICROSOFT ΜΕ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ (i) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MICROSOFT Ή (ii) ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΤΗ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ.

19. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Η Microsoft ενδέχεται να αναθέσει με υπεργολαβία σε κάποιον τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών το σέρβις της Συσκευής Microsoft.

20. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Εάν διαμένετε (ή σε περίπτωση επιχείρησης η κύρια επιχειρηματική έδρα σας βρίσκεται) στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η ενότητα ισχύει για τυχόν διαφωνία ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΤΗΣ MICROSOFT Ή ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT. Ο όρος «διαφωνία» αναφέρεται σε οποιαδήποτε διαφωνία, ενέργεια ή άλλη αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft σχετικά με το Σέρβις των Συσκευών Microsoft (συμπεριλαμβανομένης της τιμής της) ή την παρούσα Σύμβαση, είτε εκ συμβάσεως, εγγύησης, αδικοπραξίας, νομοθετήματος, κανονισμού, διάταξης είτε εκ τυχόν άλλης νομικής ή δικαιακής βάσης. Ο όρος «διαφωνία» θα έχει την ευρύτερη δυνατή και επιτρεπτή σημασία σύμφωνα με τον νόμο.

 1. Κοινοποίηση Διαφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, εσείς ή η Microsoft πρέπει να επιδώσετε στον άλλον Κοινοποίηση Διαφωνίας, η οποία αποτελεί μια γραπτή δήλωση με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του συμβαλλόμενου που την επιδίδει, τα γεγονότα που οδήγησαν στη διαφωνία και την αιτούμενη αποζημίωση. Πρέπει να αποστείλετε την Κοινοποίηση Διαφωνίας μέσω Ταχυδρομείου των Η.Π.Α. στη διεύθυνση Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399Διατίθεται σχετική φόρμα στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Η Microsoft θα αποστείλει τυχόν Κοινοποίηση Διαφωνίας σε εσάς μέσω Ταχυδρομείου των Η.Π.Α. στη διεύθυνσή σας εάν την έχει ή, διαφορετικά, στη διεύθυνση email σας. Εσείς και η Microsoft θα επιχειρήσετε να επιλύσετε τυχόν διαφωνία μέσω ανεπίσημων διαπραγματεύσεων εντός 60 (εξήντα) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Κοινοποίησης Διαφωνίας. Μετά από 60 (εξήντα) ημέρες, εσείς ή η Microsoft μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαιτησίας.
 2. Ειρηνοδικείο. Μπορείτε επίσης, για οποιαδήποτε διαφωνία, να προσφύγετε σε ειρηνοδικείο στον τόπο διαμονής σας (ή σε περίπτωση επιχείρησης στον τόπο της κύριας επιχειρηματικής έδρας σας) ή στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, εάν η διαφωνία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να εκδικαστεί στο ειρηνοδικείο. Μπορείτε να προσφύγετε σε ειρηνοδικείο ανεξάρτητα από το εάν προηγουμένως έχετε προχωρήσει σε άτυπη διαπραγμάτευση.
 3. Δεσμευτική Διαιτησία. Εάν εσείς και η Microsoft δεν επιλύσετε τη διαφωνία με ανεπίσημες διαπραγματεύσεις ή με προσφυγή σε ειρηνοδικείο, τυχόν άλλη προσπάθεια επίλυσης της διαφωνίας θα διεξαχθεί αποκλειστικά με μεμονωμένη δεσμευτική διαιτησία που θα διέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας (Federal Arbitration Act, «FAA»). Ομαδικές διαιτησίες δεν επιτρέπονται. Παραιτείστε του δικαιώματός σας για προσφυγή σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων (ή για συμμετοχή σε δικαστήριο ως συμβαλλόμενος ή μέλος ομαδικής προσφυγής). Όλες οι διαφωνίες θα επιλύονται ενώπιον ουδέτερου διαιτητή, η απόφαση του οποίου θα είναι τελεσίδικη, με την εξαίρεση ενός περιορισμένου δικαιώματος άσκησης έφεσης, σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας (Federal Arbitration Act, «FAA»). Οποιοδήποτε δικαστήριο με δικαιοδοσία επί των συμβαλλόμενων δύναται να εφαρμόσει την απόφαση του διαιτητή.
 4. Παραίτηση από Ομαδική Αγωγή. Τυχόν διαδικασίες για την επίλυση ή την προσφυγή διαφωνίας θα διεξάγονται αποκλειστικά σε μεμονωμένη βάση. Ούτε εσείς ούτε η Microsoft θα επιζητήσετε την εκδίκαση διαφωνίας με μορφή συλλογικής αγωγής, γενικής αγωγής ιδιώτη δικηγόρου ή τυχόν άλλη διαδικασία στην οποία οι συμβαλλόμενοι ενεργούν ή προτείνουν να ενεργήσουν ως εκπρόσωποι. Καμία διαιτησία και καμία διαδικασία δεν θα συνδυαστεί με άλλη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση όλων των συμβαλλόμενων σε όλες τις σχετικές διαιτησίες ή διαδικασίες.
 5. Διαδικασία Διαιτησίας. Τυχόν διαιτησία θα διεξάγεται από τον Αμερικανικό Σύλλογο Διαιτησίας (American Arbitration Association, ο Σύλλογος «AAA») στο πλαίσιο των Κανόνων Εμπορικής Διαιτησίας (ή εάν είστε ιδιώτης και χρησιμοποιείτε τη Συσκευή Microsoft για προσωπική ή οικιακή χρήση ή εάν η αξία της διαφωνίας είναι 75.000 δολάρια ή λιγότερο είτε είστε ιδιώτης είτε όχι και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης της Συσκευής Microsoft, στο πλαίσιο των Κανόνων Διαιτησίας Καταναλωτή). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.adr.org ή καλέστε στο 1-800-778-7879. Για να ξεκινήσει η διαιτησία, υποβάλετε το έντυπο που βρίσκεται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 στον Σύλλογο ΑΑΑ. Συμφωνείτε να ξεκινήσετε τη διαιτησία αποκλειστικά στον τόπο διαμονής σας (ή σε περίπτωση επιχείρησης στον τόπο της κύριας επιχειρηματικής έδρας σας) ή στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον. Η Microsoft συμφωνεί να ξεκινήσει τη διαιτησία αποκλειστικά στον τόπο διαμονής σας (ή σε περίπτωση επιχείρησης στον τόπο της κύριας επιχειρηματικής έδρας σας). Μπορείτε να ζητήσετε τηλεφωνική ή προσωπική ακρόαση ακολουθώντας τους κανόνες του Συλλόγου AAA. Σε μια διαφωνία που αφορά 25.000 δολάρια ή λιγότερο, οποιαδήποτε ακρόαση θα είναι τηλεφωνική εκτός εάν ο διαιτητής θεωρεί σκόπιμο να διεξάγει προσωπική συνάντηση. Ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει υπέρ της ίδιας αποζημίωσης σε εσάς προσωπικά όπως θα έκανε και ένα δικαστήριο. Ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει υπέρ αναγνωριστικής απόφασης ή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αποκλειστικά σε εσάς προσωπικά και μόνον στον βαθμό που απαιτείται για να ικανοποιηθεί η προσωπική σας αξίωση.
 6. Αμοιβές και Πληρωμές Διαιτησίας.

   (i) Διαφωνίες που Αφορούν 75.000 Δολάρια ή Λιγότερο. Η Microsoft θα σας αποζημιώσει άμεσα για τα τέλη κατάθεσης και θα εξοφλήσει τις αμοιβές και τα έξοδα του διαιτητή και του Συλλόγου ΑΑΑ. Εάν απορρίψετε την τελευταία γραπτή προσφορά συμβιβασμού της Microsoft πριν από τον διορισμό διαιτητή («τελευταία γραπτή προσφορά της Microsoft»), η διαδικασία της διαφωνίας θα ολοκληρωθεί με την απόφαση του διαιτητή (η «απόφαση») και εάν ο διαιτητής αποφασίσει υπέρ υψηλότερου ποσού από την τελευταία γραπτή προσφορά της Microsoft, η Microsoft θα ενεργήσει ως εξής: (i) θα καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό της επιδίκασης ή 1.000 δολάρια, (ii) θα καταβάλει μια εύλογη αμοιβή του δικηγόρου σας, εάν υπάρχει και (iii) θα σας αποζημιώσει για τυχόν έξοδα (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και δαπανών εμπειρογνωμόνων) που ο δικηγόρος σας εύλογα πραγματοποίησε στο πλαίσιο έρευνας, προετοιμασίας και διεκπεραίωσης της αξίωσής σας κατά τη διαιτησία. Ο διαιτητής θα καθορίσει το ποσό αμοιβών, δαπανών και εξόδων εκτός εάν εσείς και η Microsoft συμφωνήσετε επ' αυτού.

   (ii) Διαφωνίες που Αφορούν Περισσότερα από 75.000 Δολάρια. Οι κανόνες του Συλλόγου ΑΑΑ θα διέπουν την εξόφληση των τελών κατάθεσης και των αμοιβών και εξόδων του Συλλόγου ΑΑΑ.

   (iii) Διαφωνίες που Αφορούν Οποιοδήποτε Ποσό. Σε τυχόν διαιτησία η οποία ξεκινά από εσάς, η Microsoft θα ζητήσει τις αμοιβές και τα έξοδα του Συλλόγου ΑΑΑ ή του διαιτητή ή την αποζημίωση τελών κατάθεσης που έδωσε σε εσάς, μόνον εφόσον ο διαιτητής αποφανθεί ότι η διαιτησία υπήρξε επιπόλαιη ή ξεκίνησε για αθέμιτο σκοπό. Σε τυχόν διαιτησία η οποία ξεκινά από τη Microsoft, η Microsoft θα εξοφλήσει όλα τα τέλη κατάθεσης και τις αμοιβές και τα έξοδα του διαιτητή και του Συλλόγου ΑΑΑ. Η Microsoft δεν θα ζητήσει να πληρώσετε για τις δικές της δικηγορικές αμοιβές και δαπάνες σε περίπτωση διαιτησίας. Οι αμοιβές και τα έξοδα δεν υπολογίζονται στον καθορισμό του ποσού που εμπλέκεται σε μια διαφωνία.

 7. Διένεξη με τους Κανόνες του Συλλόγου AAA. Η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει στο βαθμό που έρχεται σε διένεξη με τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας του Συλλόγου AAA ή τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτή.
 8. Απόρριψη Μελλοντικών Αλλαγών Διαιτησίας. Μπορείτε να απορρίψετε οποιαδήποτε αλλαγή κάνει η Microsoft στην Ενότητα 20 (εκτός από αλλαγές διεύθυνσης) στέλνοντάς μας ανάλογη κοινοποίηση εντός 30 (τριάντα) ημερών από την αλλαγή με Ταχυδρομείο των Η.Π.Α. στη διεύθυνση της Ενότητας 20.a. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύει η πιο πρόσφατη έκδοση της Ενότητας 20 πριν από την αλλαγή που απορρίψατε.
 9. Τυχόν αξιώσεις ή διαφωνίες πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία που υπόκειται στην Ενότητα 20 πρέπει να υποβάλλεται εντός ενός έτους σε ειρηνοδικείο (Ενότητα 20.b) ή προς διαιτησία. Η περίοδος του ενός έτους ξεκινά την ημερομηνία κατά την οποία θα μπορούσε να υποβληθεί αρχικά η αξίωση ή η Κοινοποίηση Διαφωνίας. Εάν η εν λόγω αξίωση ή διαφωνία δεν κατατίθεται εντός ενός έτους, θα παραγράφεται οριστικά.
 10. Μερική Ακυρότητα. Εάν η παραίτηση συλλογικής αγωγής της Ενότητας 20.d κριθεί παράνομη ή μη εκτελέσιμη στο σύνολο ή σε σημεία μιας διαφωνίας, για τα εν λόγω σημεία δεν θα ισχύει η Ενότητα 20. Αντίθετα, τα εν λόγω σημεία θα διαχωριστούν προκειμένου να αναλάβει το δικαστήριο, ενώ η διαιτησία θα προχωρήσει με τα εναπομείναντα σημεία. Εάν τυχόν άλλη διάταξη της Ενότητας 20 κριθεί παράνομη ή μη εκτελέσιμη, η εν λόγω διάταξη θα διαχωριστεί και η υπόλοιπη Ενότητα 20 θα εξακολουθήσει να διατηρεί πλήρως την ισχύ της.

21. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν διαμένετε (ή, σε περίπτωση που είστε επιχείρηση, έχετε την κύρια επιχειρηματική έδρα σας) στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης, οι αξιώσεις παραβίασης και όλες οι άλλες αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων περί προστασίας καταναλωτών, αθέμιτου ανταγωνισμού, σιωπηρών εγγυήσεων και αδικοπραξίας), ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου, διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας στην οποία διαμένετε (ή, σε περίπτωση που είστε επιχείρηση, στην οποία έχετε την κύρια επιχειρηματική έδρα σας), με τη διαφορά ότι ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας (Federal Arbitration Act, «FAA») διέπει όλες τις διατάξεις που αφορούν τη διαιτησία. Συναινείτε ότι, αποκλειστικά αρμόδια καθ' ύλη και κατά τόπο θα είναι τα πολιτειακά και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. για οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει σχετικά με το Σέρβις ή την παρούσα Σύμβαση και εκδικαστεί (όχι σε υποθέσεις διαιτησίας ούτε σε περιπτώσεις εκδίκασης σε ειρηνοδικείο).

Καναδάς. Εάν διαμένετε (ή, σε περίπτωση που είστε επιχείρηση, έχετε την κύρια επιχειρηματική έδρα σας) στον Καναδά, η ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης, οι αξιώσεις παραβίασης και όλες οι άλλες αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων περί προστασίας καταναλωτών, αθέμιτου ανταγωνισμού, σιωπηρών εγγυήσεων και αδικοπραξίας), ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου, διέπονται από τη νομοθεσία της Επαρχίας στην οποία διαμένετε (ή, σε περίπτωση που είστε επιχείρηση, στην οποία έχετε την κύρια επιχειρηματική έδρα σας). Συναινείτε ότι, για οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει σχετικά με το Σέρβις ή την παρούσα Σύμβαση, αποκλειστική δικαιοδοσία καθ' ύλη και κατά τόπο θα έχουν τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Οντάριο.

Άλλες Χώρες. Εάν διαμένετε (ή, σε περίπτωση που είστε επιχείρηση, έχετε την κύρια επιχειρηματική έδρα σας) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, η ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης, οι αξιώσεις παραβίασης και όλες οι άλλες αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων περί προστασίας καταναλωτών, αθέμιτου ανταγωνισμού, σιωπηρών εγγυήσεων και αδικοπραξίας), ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου, διέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε (ή, σε περίπτωση που είστε επιχείρηση, στην οποία έχετε την κύρια επιχειρηματική έδρα σας).

22. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Αυτό είναι η ενιαία Σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft για το Σέρβις της Συσκευής Microsoft που διαθέτετε. Η Microsoft δεν εξουσιοδοτεί τυχόν απόκλιση ή τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστέα, τότε αυτή η άκυρη ή μη εκτελεστέα διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστέα διάταξη που συμφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και η υπόλοιπη Σύμβαση θα εξακολουθεί να ισχύει. Η Ενότητα 20.j αναφέρει τι θα συμβεί εάν τμήματα της Ενότητας 20 (παραίτηση διαιτησίας και συλλογικής αγωγής) κριθούν παράνομα ή μη εκτελέσιμα. Η Ενότητα 20.j υπερισχύει της παρούσας ενότητας σε περίπτωση ασυμφωνίας. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν αδυναμίες ή καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση του Σέρβις οι οποίες οφείλονται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της.

23. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Όπως απαιτείται, (Παράγραφος 9844 του Κώδικα Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της Καλιφόρνιας) θα δοθεί εγγράφως στον πελάτη μια εκτίμηση των επισκευών από τον αντιπρόσωπο σέρβις και ο αντιπρόσωπος σέρβις δεν θα χρεώσει την εργασία που έγινε ή τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν πέραν του εκτιμώμενου ποσού πριν να συναινέσει ο πελάτης. Σε περίπτωση που προβλέπεται εγγράφως, ο αντιπρόσωπος σέρβις μπορεί να χρεώσει μια εύλογη αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχονται για τον προσδιορισμό της φύσης της δυσλειτουργίας κατά την προετοιμασία μιας γραπτής εκτίμησης επισκευής. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814.

Ο αγοραστής μιας Συσκευής Microsoft στην Καλιφόρνια έχει δικαίωμα σέρβις και επισκευής της συσκευής κατά την περίοδο εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης θα παραταθεί για διάστημα που ισούται με τα πλήρη 24ωρα κατά τα οποία η συσκευή δεν βρισκόταν στην κατοχή του αγοραστή για λόγους επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης. Εάν προκύψει ελάττωμα κατά την περίοδο εγγύησης, η εγγύηση δεν θα λήξει μέχρι να επισκευαστεί το ελάττωμα. Η περίοδος εγγύησης θα παραταθεί επίσης εάν οι επισκευές στο πλαίσιο της εγγύησης δεν έχουν εκτελεστεί λόγω καθυστερήσεων και συνθηκών εκτός του ελέγχου του αγοραστή ή εάν οι επισκευές στο πλαίσιο της εγγύησης δεν αποκατέστησαν το ελάττωμα και ο αγοραστής ενημέρωσε τον κατασκευαστή ή τον πωλητή για την αποτυχία των επισκευών εντός 60 (εξήντα) ημερών από την ολοκλήρωσή τους. Εάν, μετά από εύλογο αριθμό προσπαθειών, το ελάττωμα δεν επισκευαστεί, ο αγοραστής μπορεί να επιστρέψει τη συσκευή για αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, σε κάθε περίπτωση, για μείωση μιας εύλογης χρέωσης χρήσης. Η χρονική παράταση δεν επηρεάζει την προστασία ή την αποζημίωση που προβλέπουν άλλοι νόμοι για τον αγοραστή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αύγουστος 2015

© 2015 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MICROSOFT" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;