Προσθήκη ή αφαίρεση ενός Σκληρού δίσκου Xbox 360

Επισκόπηση

Μάθετε πώς να προσθέτετε ή να αφαιρείτε έναν Σκληρό δίσκο Xbox 360 στην/από την κονσόλα Xbox 360.

Διαδικασίες

Κονσόλα Xbox 360 E

Η κονσόλα Xbox 360 E 250 gigabyte (GB) διαθέτει έναν εσωτερικό σκληρό δίσκο, ο οποίος μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί. Η κονσόλα Xbox 360 E 4 GB διαθέτει μια εσωτερική μονάδα μνήμης flash, η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά έναν εσωτερικό σκληρό δίσκο για την κονσόλα Xbox 360 E 4 gigabyte (GB).

Τοποθέτηση ενός σκληρού δίσκου στην κονσόλα Xbox 360 E

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα.
 2. Τοποθετήστε την κονσόλα σε οριζόντια θέση.
 3. Στη δεξιά πλευρά της κονσόλας, βρείτε το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος του σκληρού δίσκου κοντά στο πίσω μέρος της κονσόλας.
 4. Σύρετε το κουμπί απελευθέρωσης διαγωνίως (προς τα κάτω και προς το μπροστινό μέρος της κονσόλας) τραβώντας παράλληλα τη θύρα του σκληρού δίσκου για να την ανοίξετε.
Εικόνα ενός χεριού που ανοίγει το κάλυμμα του σκληρού δίσκου μιας κονσόλας Xbox 360 E.
 1. Τοποθετήστε τον σκληρό δίσκο στην υποδοχή και σπρώξτε τον σταθερά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Εικόνα ενός χεριού που τοποθετεί έναν σκληρό δίσκο στην υποδοχή σκληρού δίσκου μιας κονσόλας Xbox 360 E
 1. Αντικαταστήστε το κάλυμμα του σκληρού δίσκου.
 2. Ενεργοποιήστε την κονσόλα.

Αφαίρεση ενός σκληρού δίσκου από μια κονσόλα Xbox 360 E

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα.
 2. Τοποθετήστε την κονσόλα σε οριζόντια θέση.
 3. Στη δεξιά πλευρά της κονσόλας, εντοπίστε το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος του σκληρού δίσκου. Βρίσκεται κοντά στο πίσω μέρος της κονσόλας.
 4. Σύρετε το κουμπί απελευθέρωσης διαγωνίως (προς τα κάτω και προς το μπροστινό μέρος της κονσόλας) τραβώντας παράλληλα τη θύρα του σκληρού δίσκου για να την ανοίξετε.
Ένα χέρι ανοίγει το κάλυμμα του σκληρού δίσκου σε μια κονσόλα Xbox 360 E
 1. Τραβήξτε τη γλωττίδα για να αφαιρέσετε τον σκληρό δίσκο.
Ένα χέρι τραβά τη γλωττίδα σε έναν Σκληρό δίσκο Xbox 360, για να τον αφαιρέσει από την υποδοχή σκληρού δίσκου μιας κονσόλας Xbox 360 E
 1. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του σκληρού δίσκου πριν να ενεργοποιήσετε ξανά την κονσόλα.

Κονσόλα Xbox 360 S

Η κονσόλα Xbox 360 S 250 gigabyte (GB) διαθέτει έναν εσωτερικό σκληρό δίσκο, ο οποίος μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί. Η κονσόλα Xbox 360 S 4 GB διαθέτει μια εσωτερική μονάδα μνήμης flash, η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Υπάρχει δυνατότητα αγοράς του εσωτερικού σκληρού δίσκου ξεχωριστά.

Τοποθέτηση ενός σκληρού δίσκου στην κονσόλα Xbox 360 S

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα.
 2. Τοποθετήστε την κονσόλα σε οριζόντια θέση.
 3. Στη δεξιά πλευρά της κονσόλας, βρείτε το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος του σκληρού δίσκου κοντά στο πίσω μέρος της κονσόλας.
 4. Σύρετε το κουμπί απελευθέρωσης προς το μπροστινό μέρος της κονσόλας, τραβώντας παράλληλα τη θύρα του σκληρού δίσκου για να την ανοίξετε.
Ένα χέρι ανοίγει το κάλυμμα του σκληρού δίσκου σε μια κονσόλα Xbox 360 S
 1. Τοποθετήστε τον σκληρό δίσκο στην υποδοχή και σπρώξτε τον σταθερά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Ένα χέρι τοποθετεί έναν σκληρό δίσκο στην υποδοχή σκληρού δίσκου μιας κονσόλας Xbox 360 S
 1. Αντικαταστήστε το κάλυμμα του σκληρού δίσκου.
 2. Ενεργοποιήστε την κονσόλα.

Αφαίρεση ενός σκληρού δίσκου από μια κονσόλα Xbox 360 S

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα.
 2. Τοποθετήστε την κονσόλα σε οριζόντια θέση.
 3. Στη δεξιά πλευρά της κονσόλας, εντοπίστε το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος του σκληρού δίσκου. Βρίσκεται κοντά στο πίσω μέρος της κονσόλας.
 4. Σύρετε το κουμπί απελευθέρωσης προς το μπροστινό μέρος της κονσόλας, τραβώντας παράλληλα τη θύρα του σκληρού δίσκου για να την ανοίξετε.
Ένα χέρι ανοίγει το κάλυμμα του σκληρού δίσκου σε μια κονσόλα Xbox 360 S
 1. Τραβήξτε τη γλωττίδα για να αφαιρέσετε τον σκληρό δίσκο.
Ένα χέρι τραβά τη γλωττίδα σε έναν Σκληρό δίσκο Xbox 360, για να τον αφαιρέσει από την υποδοχή σκληρού δίσκου μιας κονσόλας Xbox 360 S
 1. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του σκληρού δίσκου πριν να ενεργοποιήσετε ξανά την κονσόλα.

Αρχική κονσόλα Xbox 360

Σημείωση Κατά το χειρισμό του σκληρού δίσκου Xbox 360, μην αγγίζετε τις επαφές της υποδοχής του σκληρού δίσκου ή του συνδέσμου του σκληρού δίσκου με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

Προσάρτηση ενός σκληρού δίσκου στην αρχική κονσόλα Xbox 360
 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα.
 2. Τοποθετήστε το πίσω μέρος του σκληρού δίσκου στην πίσω πλευρά της υποδοχής σκληρού δίσκου.

Σημείωση Αν η κονσόλα σας δεν διέθετε σκληρό δίσκο έως τώρα, θα πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα της υποδοχής σκληρού δίσκου προτού προσαρτήσετε έναν σκληρό δίσκο.

Μια αρχική κονσόλα Xbox 360 με έναν σκληρό δίσκο τοποθετημένο έτσι ώστε να ασφαλίσει στη θέση του
 1. Σπρώξτε προς τα κάτω το μπροστινό άκρο του σκληρού δίσκου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Εικόνα που δείχνει τον τρόπο σύνδεσης του σκληρού δίσκου σε μια αρχική κονσόλα Xbox 360.

Αφαίρεση ενός σκληρού δίσκου από την αρχική κονσόλα Xbox 360

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα.
 2. Εντοπίστε τον σκληρό δίσκο στο επάνω τμήμα της κονσόλας (ή στην αριστερή πλευρά, ανάλογα με τον προσανατολισμό της κονσόλας).

Σημείωση Δεν είναι εξοπλισμένες όλες οι κονσόλες Xbox 360 με σκληρό δίσκο.

Ένα βέλος δείχνει τον σκληρό δίσκο μιας αρχικής κονσόλας Xbox 360.
 1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης στον σκληρό δίσκο.
Ένα βέλος δείχνει το κουμπί απελευθέρωσης σκληρού δίσκου μιας αρχικής κονσόλας Xbox 360.
 1. Σηκώστε τον σκληρό δίσκο απομακρύνοντάς τον από την κονσόλα.

Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα σας αναγνωρίζει τον σκληρό δίσκο

Αφού τοποθετήσετε τον σκληρό δίσκο, βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα σας τον αναγνωρίζει. Δείτε πώς:

 1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο, μεταβείτε στην ενότητα Settings και επιλέξτε System Settings.
 2. Επιλέξτε Storage ή Memory.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Hard Drive εμφανίζεται στη λίστα με τις συσκευές αποθήκευσης. Αν δεν εμφανίζεται, δοκιμάστε να αφαιρέσετε και να προσαρτήσετε ξανά τον σκληρό δίσκο στην κονσόλα.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Προσθήκη ή αφαίρεση ενός Σκληρού δίσκου Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;