Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ενδεικτικές λυχνίες του αισθητήρα Kinect στην κονσόλα Xbox 360

Μάθετε για τις ενδεικτικές λυχνίες που αναβοσβήνουν ή είναι κόκκινες στον αισθητήρα Kinect.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ενδεικτικές λυχνίες του αισθητήρα Kinect στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;