Εγγύηση προϊόντος και Άδεια χρήσης λογισμικού: Αισθητήρας Kinect

Προβολή των πληροφοριών εγγύησης για τη συσκευή σας Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, για να προβάλετε τις πληροφορίες εγγύησης για τη συσκευή σας στο Ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του Xbox.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η παρούσα Εγγύηση του Κατασκευαστή σας χορηγείται από τη Microsoft Ireland Operations Limited, που εδρεύει επί της οδού Blackthorn Road, Sandyford Βιομηχανική Ζώνη˙ Δουβλίνο 18, Ιρλανδία (στο εξής «Microsoft»).

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ TON ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΤΗ MICROSOFT ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ. Επικοινωνήστε με τη Microsoft στη διεύθυνση http://www.xbox.com/.

Η παρούσα Εγγύηση διαφέρει από οποιαδήποτε νομική εγγύηση για προϊόντα, την οποία οφείλουν να σας παράσχουν πωλητές και/ή κατασκευαστές με βάση οποιαδήποτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία στην οποία υπάγεστε. Ο σκοπός είναι να σας χορηγηθούν ειδικά και, ανάλογα με την περίπτωση, πρόσθετα δικαιώματα μέσα στα όρια που κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την εν λόγω νομοθεσία, και όχι να περιοριστούν τα δικαιώματα που σας παρέχονται από οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθετική διάταξη σχετικά με την εγγύηση προϊόντος. Η ανωτέρω εγγύηση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

 1. Ορισμοί
  Εφόσον χρησιμοποιηθούν στην παρούσα Εγγύηση, θα αποδίδονται στους ακόλουθους όρους οι εξής σημασίες:

  1. Ως «Αισθητήρας Kinect» νοείται ένας νέος Αισθητήρας Kinect που αγοράζεται από κάποιον εξουσιοδοτημένο πωλητή.
  2. Ως «Συνθήκες Κανονικής Χρήσης» νοείται η συνήθης χρήση του πελάτη υπό ομαλές οικιακές συνθήκες σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για τον Αισθητήρα Kinect.
  3. Ως «Περίοδος Εγγύησης» νοείται 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς του Αισθητήρα Kinect, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρακάτω.
  4. Ως «Εσείς» νοείται ο πρώτος τελικός χρήστης.
 2. Διάρκεια
  Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νομικής εγγύησης την οποία ενδέχεται να δικαιούστε με βάση οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία στην οποία υπάγεστε, και εκτός εάν η εν λόγω νομοθεσία προβλέπει μεγαλύτερη περίοδο, η Microsoft προσφέρει την εν λόγω εγγύηση για περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς του Αισθητήρα Kinect από κάποιον εξουσιοδοτημένο πωλητή.

 3. Περιοχή Ισχύος
  Η παρούσα Εγγύηση θα ισχύει στις εξής χώρες αποκλειστικά (συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων εδαφών των ανωτέρω χωρών): Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία, Κύπρος, Νότια Αφρική και Ρωσία.

  Αναγνωρίζετε ότι είναι δυνατόν να υπάγεστε σε ειδικούς νόμους και κανονισμούς εξαγωγών ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς σε περίπτωση που εξάγετε τον Αισθητήρα Kinect.

 4. Εγγύηση

  1. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft εγγυάται, αποκλειστικά σ’ εσάς, ότι ο Αισθητήρας Kinect δεν θα εμφανίζει προβλήματα λειτουργίας υπό Κανονικές Συνθήκες Χρήσης.
  2. Εκτός από την περίπτωση οποιασδήποτε νομοθετικά προβλεπόμενης εγγύησης την οποία η Microsoft ενδέχεται να σας οφείλει βάσει οιασδήποτε τοπικής νομοθεσίας στην οποία υπάγεστε, η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μοναδική εγγύηση που χορηγείται σε εσάς από τη Microsoft σε σχέση με τον Αισθητήρα Kinect που έχετε αγοράσει Εσείς και τυχόν εγχειρίδιο (-α) οποιουδήποτε προϊόντος που ενδεχομένως τον συνοδεύει. Κανένας άλλος δεν δύναται να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγύηση εκ μέρους και για λογαριασμό της Microsoft.
  3. ΕΑΝ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΓΕΣΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

 5. Διαδικασία απόκτησης δικαιώματος επισκευής δυνάμει της Εγγύησης

  1. Προτού αρχίσετε να εφαρμόζετε την προβλεπόμενη από την εγγύηση διαδικασία, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων που βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.xbox.com/support. http://www.xbox.com/support.
  2. Σε περίπτωση που οι συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων δεν οδηγούν σε επίλυση του προβλήματός σας, τότε ακολουθήστε την online διαδικασία στη διεύθυνση http://www.xbox.com/support. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μπορείτε να καλέσετε στο 00800 44 12 8732.

 6. Ευθύνη της Microsoft

  1. Αφού επιστρέψετε τον Αισθητήρα Kinect η Microsoft θα προβεί στην εξέτασή του.
  2. Εάν η Microsoft διαπιστώσει ότι ο Αισθητήρας Kinect εμφανίζει πρόβλημα στη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης υπό Κανονικές Συνθήκες Χρήσης, η Microsoft (κατ’ επιλογή της) θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει, ή θα σας επιστρέψει το τίμημα αγοράς του προϊόντος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από κάποια υποχρεωτική διάταξη δικαίου οποιασδήποτε τοπικής νομοθεσίας στην οποία Εσείς υπάγεστε. Κατά την επισκευή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν νέα ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά. Η αντικατάσταση μπορεί να γίνει είτε με νέα είτε με ανακαινισμένη μονάδα.
  3. Μετά την επισκευή ή την αντικατάσταση, ο Αισθητήρας Kinect σας θα καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση είτε για το υπόλοιπο της αρχικής Περιόδου Εγγύησης προς εσάς, είτε για περίοδο 95 ημερών από την αποστολή του από τη Microsoft σε εσάς.
  4. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ‘Η ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT, ‘Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.
  5. Εάν ο Αισθητήρας Kinect σας εμφανίσει πρόβλημα λειτουργίας μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, δεν υφίσταται κανενός είδους εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft δύναται να σας χρεώσει ένα ποσό ως αμοιβή για τις προσπάθειές της να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει οιουδήποτε είδους προβλήματα με τον Αισθητήρα Kinect, είτε οι εν λόγω προσπάθειες είναι επιτυχείς είτε όχι.
 7. Εξαιρέσεις από την Εγγύηση
  Η Microsoft δεν ευθύνεται και η παρούσα Εγγύηση δεν ισχύει, ακόμη και έναντι αμοιβής, εάν ο Αισθητήρας Kinect:

  1. έχει υποστεί βλάβη λόγω χρησιμοποίησης με άλλα προϊόντα εκτός της κονσόλας Xbox 360 (συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα, προσωπικούς υπολογιστές, άλλες κονσόλες παιχνιδιών, κλπ.)˙
  2. χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, ενοικίασης, πληρωμής ανά παιχνίδι (pay-per-play), κλπ.)˙
  3. έχει ανοιχτεί, τροποποιηθεί, ή υποστεί παρέμβαση (συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, οποιασδήποτε προσπάθειας εξουδετέρωσης οποιουδήποτε τεχνολογικού περιορισμού, μηχανισμού ασφαλείας ή αντί-πειρατικής προστασίας) ή ο σειριακός του αριθμός έχει αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί˙
  4. έχει υποστεί βλάβη από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της πρόκλησης πτώσης, χρησιμοποίησης κατόπιν ανεπαρκούς αερισμού, κλπ., ή αδυναμίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες που περιέχονται στο έντυπο οδηγιών χρήστη του Αισθητήρα Kinect)˙ ή
  5. έχει επισκευαστεί από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τη Microsoft.
 8. Αποκλεισμός ορισμένων κατηγοριών ζημιάς
  ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ, ΕΙΔΙΚΗ ‘Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ˙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ‘Η ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ‘Η ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ˙ ‘Η ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ.

 9. Πρόσθετοι Όροι
  Εάν προσπαθήσετε να εξουδετερώσετε ή να παρακάμψετε οποιονδήποτε τεχνολογικό περιορισμό, μηχανισμό ασφαλείας, ή αντί-πειρατικής προστασίας του Αισθητήρα Kinect, ενδέχεται να προκαλέσετε τη μόνιμη διακοπή λειτουργίας του Αισθητήρα Kinect σας. Θα ακυρώσετε επίσης την Εγγύησή σας, και δε θα δικαιούστε για τον Αισθητήρα Kinect σας εξουσιοδοτημένη επισκευή, ακόμη και έναντι αμοιβής.

 10. Επιλογή Δικαίου
  Η παρούσα Εγγύηση θα υπόκειται στη νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε και θα ερμηνεύεται με βάση αυτή, ανεξάρτητα από αρχές σύγκρουσης κανόνων δικαίου.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ TON ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΠΡΟΤΟΥ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΤΗ MICROSOFT ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ. Επικοινωνήστε με τη Microsoft στη διεύθυνση http://www.xbox.com/.

 1. Ορισμοί
  Εφόσον χρησιμοποιηθούν στην παρούσα Άδεια Χρήσης, θα αποδίδονται στους ακόλουθους όρους οι εξής σημασίες:

  1. Ως «Xbox 360» νοείται μία κονσόλα Xbox 360.
  2. Ως «Xbox 360 S» νοείται μία κονσόλα Xbox 360 S.
  3. Ως «Εγκεκριμένο Εξάρτημα» νοείται ένα εξάρτημα υλικού Xbox 360 ή Xbox 360 S που φέρει το σήμα της Microsoft, και παραχωρηθέν με άδεια χρήσης από τη Microsoft εξάρτημα υλικού Xbox 360 ή Xbox 360 S που φέρει το σήμα τρίτου μέρους, προϊόντος του οποίου η συσκευασία φέρει το επίσημο λογότυπο «Εγκεκριμένο υλικό για Xbox». Ο Αισθητήρας Kinect θεωρείται ως Εγκεκριμένο Εξάρτημα αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άδειας χρήσης λιγισμικού.
  4. Ως «Νόμιμα Παιχνίδια» νοούνται Xbox 360 ή Xbox 360 S παιχνίδια σε δίσκους παιχνιδιών οι οποίοι έχουν εκδοθεί ή παραχωρηθεί με άδεια προς χρήση από τη Microsoft, και περιεχόμενο παιχνιδιού που μεταφορτώνεται από την υπηρεσία ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ του Xbox της Microsoft (Xbox Live service) ή από την ιστοσελίδα Xbox.com (για παράδειγμα, εικόνες προφίλ, παιχνίδια που μπορούν να μεταφορτωθούν, πρόσθετα παιχνιδιών, κλπ.).
  5. Ως «Λογισμικό» νοείται το προεγκαταστημένο λογισμικό στο Xbox 360 S, στον Αισθητήρα Kinect, ή σε Εγκεκριμένο Εξάρτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων που η Microsoft δύναται να καθιστά διαθέσιμες ανά χρονικά διαστήματα.
  6. Ως «Μη Εγκεκριμένα Εξαρτήματα» νοούνται όλα τα εξαρτήματα υλικού που δεν αποτελούν Εγκεκριμένο Εξάρτημα, εκτός από τις μονάδες αποθήκευσης USB, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν για παραγωγή φωτογραφιών ή ταινιών, και τις μονάδες αναπαραγωγής μουσικής ή προβολής φωτογραφιών ή βίντεο.
  7. Ως «Παράνομα Παιχνίδια» νοούνται όλοι οι δίσκοι παιχνιδιών, μεταφορτώσεις παιχνιδιών, και περιεχόμενο παιχνιδιού ή μέσα διαφορετικά από εκείνα των Νομίμων Παιχνιδιών.
  8. Ως «Μη Εγκεκριμένο Λογισμικό» νοείται κάθε είδους λογισμικό που δεν διανέμεται από τη Microsoft μέσω των δίσκων παιχνιδιού Xbox 360 ή Xbox 360 S που δημοσιεύονται ή για τους οποίους παρέχεται άδεια από τη Microsoft, της υπηρεσίας ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Xbox της Microsoft, ή της ιστοσελίδας Xbox.com.
  9. Ως «Εσείς» νοείται ο χρήστης ενός Αισθητήρα Kinect.
 2. Άδεια Χρήσης
  Η παρούσα Άδεια Χρήσης σας παρέχει ειδικά συμβατικά δικαιώματα εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό βάσει οποιασδήποτε εθνικής νομοθεσίας στην οποία υπάγεστε.

  1. Το Λογισμικό παραχωρείται με άδεια σ' εσάς, δεν πωλείται, αποκλειστικά για την Περιοχή Ισχύος της Σύμβασης. Σας παρέχεται η άδεια να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό αποκλειστικά όπως έχει προεγκατασταθεί στον Αισθητήρα Kinect και ενημερώνεται από τη Microsoft ανά χρονικά διαστήματα. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αποσυμπίληση του Λογισμικού.
  2. Στο πλαίσιο των όρων της παρούσας Άδειας Χρήσης Λογισμικού, συμφωνείτε ότι:

   1. Θα χρησιμοποιείτε μόνο Εγκεκριμένα Εξαρτήματα και Νόμιμα Παιχνίδια με τον Αισθητήρα Kinect. Δε θα χρησιμοποιήσετε μη Εγκεκριμένα Εξαρτήματα ή Παράνομα Παιχνίδια. Τα τελευταία ενδέχεται να μην λειτουργούν ή να διακοπεί η λειτουργία τους μόνιμα μετά από κάποια ενημέρωση λογισμικού.
   2. Δεν θα χρησιμοποιείτε ούτε θα εγκαθιστάτε τυχόν Μη Εγκεκριμένο Λογισμικό. Εάν πράξετε τούτο, ο Αισθητήρας Kinect ενδέχεται να διακόψει μόνιμα τη λειτουργία του εκείνη τη στιγμή ή μετά από κάποια μεταγενέστερη ενημέρωση Λογισμικού.
   3. Δεν θα επιχειρήσετε να εξουδετερώσετε ή να παρακάμψετε οποιονδήποτε τεχνολογικό περιορισμό, μηχανισμό ασφαλείας ή αντί-πειρατικής προστασίας του Αισθητήρα Kinect. Εάν πράξετε τούτο, ο Αισθητήρας Kinect ενδέχεται να διακόψει μόνιμα τη λειτουργία του εκείνη τη στιγμή ή μετά από κάποια μεταγενέστερη ενημέρωση Λογισμικού.
   4. Η Microsoft μπορεί να προχωρήσει στη λήψη τεχνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων λογισμικού, προκειμένου περιορίσει τη χρήση του Αισθητήρα Kinect στο Xbox 360, να εμποδίσει τη χρήση Μη Εγκεκριμένων Εξαρτημάτων και Παράνομων Παιχνιδιών, και να προστατέψει τους τεχνολογικούς περιορισμούς, τον μηχανισμό ασφαλείας και αντί-πειρατικής προστασίας στον Αισθητήρα Kinect.
   5. Η Microsoft μπορεί να ενημερώνει το Λογισμικό ανά χρονικά διαστήματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή σας, για παράδειγμα, να ενημερώνει τυχόν τεχνολογικούς περιορισμούς, μηχανισμό ασφαλείας, ή αντί-πειρατικής προστασίας.

   Τυχόν μη εγκεκριμένη χρήση δυνάμει των εν λόγω διατάξεων δύναται να καταλήξει στην αδυναμία προσπορισμού οφέλους από την Εγγύηση του Κατασκευαστή για τον Αισθητήρα Kinect.

 3. Περιοχή Ισχύος
  Η παρούσα Άδεια Χρήσης θα ισχύει στις εξής χώρες αποκλειστικά (συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων εδαφών των ανωτέρω χωρών): Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία, Κύπρος, Νότια Αφρική και Ρωσία.

 4. Εγγύηση
  Το Λογισμικό καλύπτεται από την Εγγύηση Κατασκευαστή για τον Αισθητήρα Kinect, και η Microsoft δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση για το Λογισμικό, εκτός από οποιαδήποτε νομοθετικά προβλεπόμενη εγγύηση την οποία η Microsoft μπορεί να σας οφείλει βάσει οποιασδήποτε τοπικής νομοθεσίας στην οποία υπάγεστε. Κανένας άλλος δεν δύναται να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγύηση εκ μέρους και για λογαριασμό της Microsoft.

 5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΖΗΜΙΑΣ
  ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ, ΕΙΔΙΚΗ ‘Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ˙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ‘Η ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ‘Η ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ˙ ‘Η ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ.

 6. Επιλογή Δικαίου
  Η παρούσα Άδεια Χρήσης θα υπόκειται στη νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας διαμονής σας, ανεξάρτητα από αρχές σύγκρουσης κανόνων δικαίου.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εγγύηση προϊόντος και Άδεια χρήσης λογισμικού: Αισθητήρας Kinect" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;