Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox 360 (Νέο)

Επισκόπηση

Εικόνα του Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων Xbox 360

Το νέο Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox 360 μπορεί να σας χαρίσει μια ακόμα καλύτερη εμπειρία με την κονσόλα Xbox. Σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε την αναπαραγωγή DVD και CD του Xbox 360, την αναπαραγωγή των πολυμέσων σας μέσω του Xbox Live ή μιας τηλεοπτικής υπηρεσίας στην κονσόλα Xbox 360, το Xbox Dashboard, καθώς και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και τον έλεγχο της έντασης για πολλές τηλεοράσεις.

Παρακολουθήστε το επόμενο βίντεο για μια επισκόπηση του Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων Xbox 360.

Παρακολουθήστε το βίντεο Xbox 360 Media Remote (Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox 360). Σημείωση Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων για την τηλεόρασή σας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο πολυμέσων με την τηλεόρασή σας, πρέπει να το προγραμματίσετε ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συγκεκριμένη μάρκα τηλεόρασης. Υπάρχουν δύο τρόποι προγραμματισμού του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων σας: μη αυτόματη εισαγωγή του κωδικού της τηλεόρασής σας ή σάρωση για εύρεση του κωδικού της τηλεόρασής σας.

Σημείωση Μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας, το τηλεχειριστήριο πολυμέσων θα εξέλθει από τη λειτουργία προγραμματισμού τηλεόρασης. Αν πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από τα Select, 0–9 ή Επόμενο/Προηγούμενο κανάλι, το τηλεχειριστήριο πολυμέσων επιστρέφει στην αρχική λειτουργία και η λειτουργία προγραμματισμού τερματίζεται.

Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο, για να μάθετε πώς να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο πολυμέσων για την τηλεόρασή σας.

Παρακολουθήστε το βίντεο Xbox 360 Media Remote programming (Προγραμματισμός του Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων Xbox 360). Σημείωση Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Εισαγωγή ενός κωδικού τηλεόρασης

Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό σας στην τοποθεσία μας στο web και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

 1. Βρείτε τον κωδικό για την τηλεόρασή σας. Δείτε την πλήρη λίστα με τους κωδικούς (PDF).
 2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά Mute και 5 ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού τηλεόρασης.
 3. Εισαγάγετε τον αριθμητικό κωδικό για την τηλεόρασή σας.
 4. Πιέστε το κουμπί Select για αποθήκευση του κωδικού και έξοδο.

Αν έχετε εισαγάγει τον σωστό κωδικό, θα πρέπει μπορείτε να πιέσετε το κουμπί Ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεόρασης και το κουμπί Έντασης του τηλεχειριστηρίου, για να χειριστείτε την τηλεόρασή σας. Αν δεν λειτουργεί, επιστρέψτε στο βήμα 2.

Σημειώσεις
 • Η λυχνία του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων θα είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα κατά τη λειτουργία προγραμματισμού του κωδικού της τηλεόρασης.
 • Η λυχνία του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων θα σβήνει για σύντομο χρονικό διάστημα μετά από κάθε αριθμό που θα εισαγάγετε. Να περιμένετε να ανάψει ξανά η πράσινη λυχνία πριν να εισαγάγετε τον επόμενο αριθμό.
 • Όταν πιέσετε το κουμπί Select, η λυχνία του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων θα αναβοσβήσει τρεις φορές για επιβεβαίωση του κωδικού σας. Αν δεν αναβοσβήσει, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός που εισαγάγατε δεν είναι έγκυρος, επομένως επιστρέψτε στο βήμα 2.
Σάρωση για έναν κωδικό τηλεόρασης

Μπορείτε να στείλετε μια σειρά κωδικών από το τηλεχειριστήριό σας στην τηλεόρασή σας, για να βρείτε τον σωστό κωδικό για την τηλεόρασή σας, αν δεν τον γνωρίζετε.

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και στρέψτε το τηλεχειριστήριο πολυμέσων προς αυτήν.
 2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά Mute και 5 ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού τηλεόρασης.
 3. Πιέστε το κουμπί Επόμενου καναλιού επανειλημμένα, για να στείλετε έναν κωδικό με κάθε πάτημα του κουμπιού από το τηλεχειριστήριο πολυμέσων στην τηλεόρασή σας. Πιέζοντας το κουμπί Επόμενου καναλιού, προωθείστε κάθε φορά στον επόμενο κωδικό.
 4. Όταν σταλεί ο σωστός κωδικός από το τηλεχειριστήριο πολυμέσων στην τηλεόρασή σας, η τηλεόρασή σας θα απενεργοποιηθεί. Πιέστε το κουμπί Select, για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό σας.

Αν η τηλεόρασή σας απενεργοποιηθεί, αλλά πιέσετε ξανά κατά λάθος το κουμπί Επόμενου καναλιού και προσπεράσετε τον σωστό κωδικό, πιέστε το κουμπί Προηγούμενου καναλιού, για να επιστρέψετε στον σωστό κωδικό. Η τηλεόρασή σας θα ενεργοποιηθεί ξανά, όταν επιστρέψετε στον σωστό κωδικό. Πιέστε το κουμπί Select, για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό σας.

Σημειώσεις
 • Η λυχνία του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων θα είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα κατά τη λειτουργία προγραμματισμού του κωδικού της τηλεόρασης.
 • Αν πιέσετε το κουμπί Προηγούμενου καναλιού, κατόπιν το κουμπί Επόμενου καναλιού (ή πρώτα το κουμπί Επόμενου καναλιού, κατόπιν το κουμπί Προηγούμενου καναλιού) για να αλλάξετε την κατεύθυνση της σάρωσης και επιστρέψετε στον αρχικό σας κωδικό κατά τη διάρκεια μιας σάρωσης της λειτουργίας προγραμματισμού της τηλεόρασης, το τηλεχειριστήριο πολυμέσων θα εξέλθει από τη λειτουργία προγραμματισμού της τηλεόρασης. Το τηλεχειριστήριό σας θα οριστεί στον ίδιο κωδικό στον οποίο ήταν ορισμένο, όταν ξεκινήσατε τον προγραμματισμό της τηλεόρασης.
 • Περιμένετε αρκετά μέχρι η τηλεόρασή σας να αποκριθεί στην εντολή και να απενεργοποιηθεί αφού πιέσετε το κουμπί Επόμενου/Προηγούμενου καναλιού. Ορισμένες τηλεοράσεις αργούν περισσότερο να αποκριθούν στην εντολή απενεργοποίησης σε σχέση με άλλες τηλεοράσεις.
 • Όταν πιέσετε το κουμπί Select, η λυχνία του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων θα αναβοσβήσει τρεις φορές για επιβεβαίωση του κωδικού σας.
 • Αν έχετε εισαγάγει τον σωστό κωδικό, θα πρέπει μπορείτε να πιέσετε το κουμπί Ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεόρασης και το κουμπί Έντασης του τηλεχειριστηρίου, για να χειριστείτε την τηλεόρασή σας. Αν δεν λειτουργεί, επιστρέψτε στο βήμα 2.
Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων

Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το τηλεχειριστήριο πολυμέσων θα ελέγχει μόνο την κονσόλα Xbox 360. Τα κουμπιά Έντασης και Mute θα ελέγχουν την τηλεοπτική υπηρεσία μέσω της κονσόλας Xbox 360.

 1. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά Mute και 5 ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού τηλεόρασης.
 2. Εισαγάγετε τον κωδικό 9999 και πιέστε το κουμπί Select.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων

Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο πολυμέσων με την κονσόλα Xbox 360.

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο πολυμέσων με την κονσόλα Xbox 360. Σημείωση Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Το τηλεχειριστήριο πολυμέσων που διαθέτετε έχει πολλές κατηγορίες κουμπιών:

Χειριστήρια τηλεόρασης: Σε αυτά περιλαμβάνονται τα κουμπιά On/Off, Αύξησης/μείωσης της έντασης, Mute και Εισόδου τηλεόρασης.

Χειριστήρια τηλεοπτικής υπηρεσίας στην κονσόλα Xbox 360: Μπορείτε να χειριστείτε τη δυνατότητα Live TV, αν παρέχεται στην κονσόλα σας Xbox 360, με τα κουμπιά Επόμενου/Προηγούμενου καναλιού, Guide, Live TV, Info και Last. Με το κουμπί Εγγραφής μπορείτε να εγγράψετε περιεχόμενο μόνο σε μια συσκευή DVR από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Χειριστήρια αναπαραγωγής πολυμέσων: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αναπαραγωγής/Παύσης, Προώθησης, Γρήγορης προώθησης, Επαναφοράς, Γρήγορης επαναφοράς και Display, για να χειριστείτε DVD, CD ή πολυμέσα ροής.

Χειριστήρια περιήγησης: Σε αυτά περιλαμβάνονται τα κουμπιά A , B , X και Y , το πληκτρολόγιο κατεύθυνσης (επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά), το κουμπί Back και το κουμπί Select.

Χειριστήριο του Xbox Guide: Σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο Xbox Guide ανά πάσα στιγμή.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox 360 (Νέο)" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;