Διαδικασία αντικατάστασης των μπαταριών στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox 360

Επισκόπηση

Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox 360 λειτουργεί με μπαταρίες AA ή με το Πακέτο επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Xbox 360. Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται η διαδικασία αντικατάστασης μπαταριών AA.

Σημείωση Αν χρησιμοποιήσετε μπαταρίες AA, σας συνιστούμε να προτιμήσετε μπαταρίες AA μίας χρήσης αντί για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA για βέλτιστη απόδοση. Αν χρησιμοποιήσετε μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα "Ασφάλεια σχετικά με τις μπαταρίες μίας χρήσης".

Διαδικασία τοποθέτησης μπαταριών

Για να τοποθετήσετε νέες μπαταρίες μίας χρήσης στο πακέτο μπαταρίας AA του ασύρματου χειριστηρίου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Πιέστε τη γλωττίδα στο επάνω μέρος του πακέτου μπαταρίας AA και, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα κάτω, για να αποσπάσετε το πακέτο από το χειριστήριο.
Δύο εικόνες του χειριστηρίου Xbox 360. Η μία δείχνει τη γλωττίδα στο εξωτερικό μέρος του πακέτου μπαταρίας και η άλλη το πακέτο μπαταρίας αφαιρεμένο από το χειριστήριο.
  1. Τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες AA (LR6). Προσανατολίστε τις έτσι, ώστε οι θετικοί (+) και οι αρνητικοί (–) πόλοι να έχουν τη φορά που υποδεικνύεται στο διάγραμμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πακέτου μπαταρίας.
  2. Σπρώξτε το πακέτο μπαταρίας AA μέσα στο χειριστήριο και, στη συνέχεια, πιέστε το προς τα μέσα για να κλείσει.

Σημαντικό Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ασύρματο χειριστήριο προτού επιβιβαστείτε σε ένα αεροπλάνο ή προτού τοποθετήσετε το ασύρματο χειριστήριο σε αποσκευές που θα περάσουν από έλεγχο αποσκευών. Το ασύρματο πληκτρολόγιο μεταδίδει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) όπως τα κινητά τηλέφωνα όταν είναι τοποθετημένες οι μπαταρίες.

Ασφάλεια σχετικά με τις μπαταρίες μίας χρήσης

Η εσφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού, υπερθέρμανση ή έκρηξη. Το υγρό μπαταρίας είναι διαβρωτικό και μπορεί να είναι τοξικό. Το υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια και το υγρό θα προκαλέσει βλάβη σε περίπτωση κατάποσης. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές:

  • Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
  • Μην θερμαίνετε, ανοίγετε, τρυπάτε, κόβετε ή απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
  • Μην αφήνετε τις μπαταρίες μέσα στο πακέτο μπαταρίας AA, όταν το πακέτο μπαταρίας δεν είναι προσαρτημένο στο χειριστήριο.
  • Μην αναμειγνύετε νέες και παλιές μπαταρίες ή διαφορετικά είδη μπαταριών. Για παράδειγμα, μην αναμειγνύετε μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα και αλκαλικές μπαταρίες.
  • Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν εξαντληθεί ή όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε το χειριστήριο ή το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Αν παρουσιαστεί διαρροή υγρού μπαταρίας, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες. Προσέξτε ώστε το υγρό που έχει διαρρεύσει να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας. Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας υγρό μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα σας με νερό. Προτού τοποθετήσετε νέες μπαταρίες, καθαρίστε σχολαστικά το διαμέρισμα των μπαταριών με νοτισμένο χαρτί κουζίνας ή ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για τη διαδικασία καθαρισμού.
  • Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς απόρριψης. Στους σχετικούς κανονισμούς περιλαμβάνονται εκείνοι που διέπουν την επανάκτηση και την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑHHE).

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Διαδικασία αντικατάστασης των μπαταριών στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;