Εγκατάσταση και χρήση του Ασύρματου ακουστικού Xbox 360

Επισκόπηση

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης και χρήσης του Ασύρματου ακουστικού Xbox 360 στην κονσόλα Xbox 360.

Σημείωση Το Ασύρματο ακουστικό Xbox 360 προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με το σύστημα βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο ακουστικό με την αρχική κονσόλα Xbox 360 ή την κονσόλα Xbox 360 S.

Σε αυτήν τη σελίδα

Πληροφορίες για το Ασύρματο ακουστικό Xbox 360

Μια εικόνα του Ασύρματου ακουστικού Xbox 360 με επεξηγήσεις των κουμπιών και των τμημάτων του.

Μπορείτε να συνομιλείτε με φίλους στο Xbox Live χρησιμοποιώντας το Ασύρματο ακουστικό Xbox 360.

Το Xbox Live προσφέρει διάφορους τρόπους χρήσης της συνομιλίας:

 • Ιδιωτική συνομιλία με φίλους
 • Συνομιλία κατά τη διάρκεια παιχνιδιών με πολλούς παίκτες
 • Συνομιλία με όλους όσοι συμμετέχουν στο Xbox Live Party σας
 • Συνομιλία με χρήση βίντεο (για βοήθεια με τη βιντεοσυνομιλία, ανατρέξτε στο θέμα Βίντεο Kinect στην κονσόλα Xbox 360)

Φόρτιση και σύνδεση του ασύρματου ακουστικού

Βήμα 1: Φορτίστε το ακουστικό σας

Σημείωση Φορτίστε το ασύρματο ακουστικό κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν από την πρώτη χρήση.

Για να το φορτίσετε με ένα καλώδιο φόρτισης USB

Ένα Ασύρματο ακουστικό Xbox 360 με το καλώδιο φόρτισης συνδεδεμένο.
 1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης του ακουστικού στο ασύρματο ακουστικό σας.
 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου φόρτισης σε μια θύρα USB της κονσόλας Xbox 360. Υπάρχουν δύο θύρες USB στο μπροστινό μέρος της κονσόλας σας, πίσω από ένα οβάλ πορτάκι.
 3. Ενεργοποιήστε την κονσόλα, για να φορτίσετε το ακουστικό σας.

Για να το φορτίσετε με ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος

 1. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια πρίζα ρεύματος.
 2. Συνδέστε το άλλο άκρο στο ασύρματο ακουστικό.

Σημείωση Αν το ακουστικό είναι ασύρματα συνδεδεμένο σε μια κονσόλα, αν το συνδέσετε σε ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος θα αποσυνδεθεί από την κονσόλα.

Ενώ η μπαταρία φορτίζεται, οι λυχνίες του ασύρματου ακουστικού αναβοσβήνουν μία προς μία και, στη συνέχεια, σβήνουν. Όταν το ασύρματο ακουστικό φορτιστεί πλήρως, αναβοσβήνουν ταυτόχρονα και οι τέσσερις λυχνίες.

Σημειώσεις

 • Πριν από την πρώτη χρήση, σας συνιστούμε να φορτίσετε το Ασύρματο ακουστικό Xbox 360 κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως. Οι τέσσερις λυχνίες στο ακουστικό ενδέχεται να μην ανάψουν αμέσως.
 • Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ασύρματα συνδεδεμένο σε μια κονσόλα, αν το συνδέσετε σε ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, το ασύρματο ακουστικό θα αποσυνδεθεί από την κονσόλα Xbox 360.
 • Το ασύρματο ακουστικό δεν λειτουργεί όταν είναι συνδεδεμένο στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
 • Οι τέσσερις λυχνίες στο ακουστικό ενδέχεται να μην ανάψουν αμέσως, αν το ασύρματο ακουστικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Το ασύρματο ακουστικό ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη φόρτιση.

Αν η φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού είναι χαμηλή, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος (μπιπ) από το ακουστικό:

 • Δύο προειδοποιητικοί ήχοι σημαίνουν ότι απομένουν 30 λεπτά διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
 • Τρεις προειδοποιητικοί ήχοι σημαίνουν ότι απομένουν 5 λεπτά διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Βήμα 2: Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό σε μια κονσόλα

 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα και το ασύρματο ακουστικό.
Ένα βέλος δείχνει το κουμπί τροφοδοσίας στο Ασύρματο ακουστικό Xbox 360.
 1. Πιέστε και, στη συνέχεια, απελευθερώστε το κουμπί σύνδεσης στην κονσόλα σας.
Δάχτυλα δείχνουν το κουμπί σύνδεσης στην αρχική κονσόλα Xbox 360, την κονσόλα Xbox 360 S και την κονσόλα Xbox 360 E.
 1. Εντός 20 δευτερολέπτων, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στο πίσω μέρος του ασύρματου ακουστικού για δύο δευτερόλεπτα.
Ένα δάχτυλο δείχνει το κουμπί σύνδεσης στο πίσω μέρος του ασύρματου ακουστικού.

Το ακουστικό συνδέεται με την κονσόλα και το χειριστήριο.

Σε μια κονσόλα Xbox 360 S, κάθε συνδεδεμένο χειριστήριο εκχωρείται σε μία από τις τέσσερις θέσεις στο δακτύλιο φωτός. Σε μια κονσόλα Xbox 360 E, μπορείτε να προσδιορίσετε τη θέση του χειριστηρίου κοιτώντας το δακτύλιο φωτός γύρω από το κουμπί Guide  στο χειριστήριο. Με κάθε χειριστήριο μπορεί να συσχετιστεί ένα ακουστικό. Και στις δύο αυτές εικόνες, ένα χειριστήριο και ένα ασύρματο ακουστικό έχουν συνδεθεί ως παίκτης 1 (θέση 1).

Ένα χειριστήριο Xbox 360 και ένα ασύρματο ακουστικό μπροστά από μια κονσόλα Xbox 360 S. Ένα χειριστήριο Xbox 360 και ένα ασύρματο ακουστικό μπροστά από μια κονσόλα Xbox 360 E.

Το Ασύρματο ακουστικό Xbox 360 λειτουργεί σε εμβέλεια 9 μέτρων από την κονσόλα σας.

Χρήση του ασύρματου ακουστικού

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση: Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας στο ακουστικό.

Ένα βέλος δείχνει το κουμπί τροφοδοσίας στο Ασύρματο ακουστικό Xbox 360.

Αυτόματη απενεργοποίηση:

 • Το ασύρματο ακουστικό απενεργοποιείται αν δεν χρησιμοποιηθεί για δύο λεπτά.
 • Όταν απενεργοποιείτε την κονσόλα σας, το ασύρματο ακουστικό απενεργοποιείται επίσης.

Τα χειριστήρια σίγασης και έντασης βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του ακουστικού.

Για σίγαση: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας.
Για ρύθμιση της έντασης: Πιέστε το κουμπί + ή .

Προειδοποίηση Η εκτεταμένη έκθεση σε υψηλές εντάσεις ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ακοής.

Σύνδεση του ακουστικού σε ένα άλλο χειριστήριο

Ένα δάχτυλο δείχνει το κουμπί σύνδεσης στο πίσω μέρος του ασύρματου ακουστικού.

Αν έχετε συνδέσει περισσότερα από ένα χειριστήρια στην κονσόλα σας, μπορεί να θελήσετε να αλλάξετε το χειριστήριο με το οποίο είναι συνδεδεμένο το ασύρματο ακουστικό σας. Για να το κάνετε αυτό, απλώς πιέστε το κουμπί σύνδεσης στο ασύρματο ακουστικό μέχρι το φως να αντιστοιχεί στο φωτεινό τμήμα του κουμπιού Guide  στο χειριστήριο.

Συμβουλές για παιχνίδι με πολλούς παίκτες

 • Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα έως τέσσερα ασύρματα ακουστικά σε μια κονσόλα.
 • Αν θέλετε να συνδέσετε πολλά χειριστήρια και ασύρματα ακουστικά, συνδέστε πρώτα ένα ασύρματο ακουστικό και, στη συνέχεια, συνδέστε το αντίστοιχο χειριστήριο.
 • Ένα ενσύρματο ακουστικό λαμβάνει προτεραιότητα σε σχέση με ένα ασύρματο ακουστικό.
 • Ένα ασύρματο ακουστικό δεν μπορεί να συσχετιστεί με ένα χειριστήριο το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα ενσύρματο ακουστικό.
 • Για να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο ακουστικό, αποσυνδέστε το ενσύρματο ακουστικό και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα σύνδεσης για το ασύρματο ακουστικό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ακολουθούν ορισμένα συνηθισμένα προβλήματα και οι λύσεις τους.

Το ακουστικό δεν φορτίζεται ή δεν ενεργοποιείται.

Δοκιμάστε τα εξής:

 1. Φορτίστε πλήρως το ακουστικό.
  • Οι ενδεικτικές λυχνίες στο μικρόφωνο αναβοσβήνουν με τη σειρά, 1-2-3-4, επανειλημμένως κατά τα φόρτιση. Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, αναβοσβήνουν ταυτόχρονα και οι τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες.
  • Φορτίστε το ακουστικό κατά τη διάρκεια της νύχτας για τουλάχιστον έξι ώρες, για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως.
  • Αν φορτίζετε με μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή μια άλλη πρίζα ρεύματος από εκείνα που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή.
  • Αν φορτίζετε με καλώδιο USB, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη θύρα USB ή ένα άλλο καλώδιο USB από εκείνα που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό έχει θερμοκρασία δωματίου. Αν το ακουστικό είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο ενώ προσπαθείτε να το φορτίσετε, οι πρώτες δύο ενδεικτικές λυχνίες στο μικρόφωνο θα αναβοσβήνουν επανειλημμένως με τη σειρά 1-1-2.
  1. Αποσυνδέστε το ασύρματο ακουστικό από το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο USB, ώστε να σταματήσει η φόρτιση.
  2. Περιμένετε μέχρι το ασύρματο ακουστικό να επιστρέψει σε θερμοκρασία δωματίου και, στη συνέχεια, συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο USB και ελέγξτε αν η φόρτιση ξεκινά.
Υπάρχει ανεπιθύμητος θόρυβος ή παραμόρφωση.

Μειώστε την ένταση της τηλεόρασης και του ακουστικού σας.

Η φωνητική συνομιλία δεν λειτουργεί.

Δοκιμάστε τα εξής:

 • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης. Πιέστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας. Δύο προειδοποιητικοί ήχοι (μπιπ) επιβεβαιώνουν ότι αλλάξατε τη ρύθμιση σίγασης.
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση επικοινωνίας. Ανατρέξτε στο θέμα Συνομιλία Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360.
 • Συνδέστε ξανά το ακουστικό.

Δεν μπορείτε να ακούσετε ή να επικοινωνήσετε με κάποιον σε ένα παιχνίδι σε σύνδεση ή σε ένα Party.

Ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη συνομιλία στο Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360.

Το ασύρματο ακουστικό αποσυνδέεται συχνά ή λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται κοντά στην κονσόλα.

Δοκιμάστε τα εξής:

 • Ενημερώστε το λογισμικό της κονσόλας.
 • Πλησιάστε πιο κοντά στην κονσόλα.
 • Φορτίστε πλήρως το ακουστικό.
 • Αποφύγετε να τοποθετείτε την κονσόλα ή το ακουστικό κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα.
 • Καθαρίστε τυχόν ακαταστασία γύρω από την κονσόλα σας.
 • Προσανατολίστε την κονσόλα έτσι, ώστε να είναι στραμμένη προς το ασύρματο ακουστικό σας.
 • Απομακρύνετε από το χώρο ασύρματες συσκευές 2,4 GHz, για να διαπιστώσετε αν προκαλούν παρεμβολές.
 • Συνδέστε ξανά το ακουστικό.
Το ακουστικό δεν μπορεί να συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο χειριστήριο

Δοκιμάστε τα εξής:

 1. Αποσυνδέστε τυχόν ενσύρματα ακουστικά από την κονσόλα.
 2. Στο ασύρματο ακουστικό, πιέστε το κουμπί σύνδεσης. Οι λυχνίες στο ασύρματο ακουστικό και το χειριστήριο ανάβουν όταν είναι συνδεδεμένα. Αν το ακουστικό συνδεθεί σε λάθος θέση στο χειριστήριο, πιέστε το κουμπί σύνδεσης ξανά για να μεταβείτε στην επόμενη διαθέσιμη θέση.

Αν το ακουστικό σας συνεχίζει να μην μπορεί να συνδεθεί, δοκιμάστε το εξής:

 1. Αποσυνδέστε όλα τα άλλα αξεσουάρ από την κονσόλα.
 2. Απενεργοποιήστε όλα τα ασύρματα χειριστήρια:
  1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Guide  στο χειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα.
  2. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε μόνο το χειριστήριο.
 3. Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας στο ασύρματο ακουστικό.
 4. Πιέστε το κουμπί σύνδεσης στην κονσόλα.
 5. Πιέστε το κουμπί σύνδεσης στο ασύρματο ακουστικό. Οι λυχνίες γύρω από το κουμπί τροφοδοσίας στην κονσόλα θα αναβοσβήσουν κυκλικά μία φορά. Η θέση που θα παραμείνει αναμμένη είναι η θέση του ασύρματου ακουστικού.
 6. Αν θέλετε να ελέγξετε αν το ασύρματο ακουστικό θα συνδεθεί και στις άλλες θέσεις, πιέστε το κουμπί σύνδεσης ξανά. Το ασύρματο ακουστικό θα συνδεθεί στην επόμενη θέση.

Αν το ασύρματο ακουστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στην κονσόλα, το ακουστικό ενδέχεται να είναι ελαττωματικό. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα ακουστικό αντικατάστασης από την Υποστήριξη συσκευών (συνδεθείτε με το λογαριασμό Microsoft). Ενδέχεται να απαιτείται καταχώριση προϊόντος.

Ελέγξτε τα χειριστήρια

Αν ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να συνδεθεί στην κονσόλα ενώ δεν υπάρχουν συνδεδεμένα χειριστήρια στην κονσόλα, υπάρχει πρόβλημα με ένα από τα χειριστήρια. Για να προσδιορίσετε ποιο χειριστήριο προκαλεί το πρόβλημα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο χειριστήριο, πιέστε το κουμπί Guide  για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Αν χρησιμοποιείτε ένα ενσύρματο χειριστήριο, συνδέστε το χειριστήριο στην πρώτη θέση της κονσόλας.

  Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε ένα ενσύρματο χειριστήριο, συνδέστε το χειριστήριο στην πρώτη θέση της κονσόλας.

 2. Πιέστε το κουμπί σύνδεσης στο χειριστήριο.
 3. Στο ασύρματο ακουστικό, πιέστε το κουμπί σύνδεσης μέχρι το φωτεινό τμήμα στο κουμπί Guide  του χειριστηρίου να αντιστοιχεί στον φωτεινό αριθμό του ασύρματου ακουστικού. Αν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Αν όχι, το χειριστήριο ενδέχεται να είναι ελαττωματικό. Δοκιμάστε ένα άλλο χειριστήριο.
 4. Συνδέστε ένα δεύτερο χειριστήριο στη δεύτερη θέση της κονσόλας. Αφήστε το πρώτο χειριστήριο συνδεδεμένο στην πρώτη θέση της κονσόλας.
 5. Στο ασύρματο ακουστικό, πιέστε το κουμπί σύνδεσης μέχρι ο φωτεινός αριθμός στο ασύρματο ακουστικό να αντιστοιχεί στη φωτεινή θέση στο κουμπί Guide του δεύτερου χειριστηρίου.

Αν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε πρόσθετο χειριστήριο. Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι τέσσερα χειριστήρια.

Αν διαπιστώσετε ότι ένα χειριστήριο είναι ελαττωματικό, μπορείτε να παραγγείλετε ένα χειριστήριο αντικατάστασης από την Υποστήριξη συσκευών (συνδεθείτε με το λογαριασμό Microsoft). Ενδέχεται να απαιτείται καταχώριση προϊόντος.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εγκατάσταση και χρήση του Ασύρματου ακουστικού Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;