Ρύθμιση του Kinect για την κονσόλα Xbox 360 και χώρος παιχνιδιού

Εγκατάσταση

Χρήση του Kinect με τηλεοράσεις μπροστινής προβολής

Αισθητήρες

Αλλαγή της γλώσσας της κονσόλας Xbox 360 ή του Xbox Live

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Ρύθμιση του Kinect για την κονσόλα Xbox 360 και χώρος παιχνιδιού" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;