Επισκόπηση του Καθολικού τηλεχειριστηρίου Xbox 360

Επισκόπηση

Εικόνα του Καθολικού τηλεχειριστηρίου Xbox 360

Το Καθολικό τηλεχειριστήριο Xbox 360 σάς επιτρέπει να χειρίζεστε την τηλεόρασή σας και τις λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και CD, το Windows Media Center και το Xbox Dashboard της κονσόλας Xbox 360.

Εγκατάσταση του Καθολικού τηλεχειριστηρίου Xbox 360

Τοποθέτηση των μπαταριών

Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο Καθολικό τηλεχειριστήριο Xbox 360, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.
 2. Τοποθετήστε δύο καινούργιες μπαταρίες AA (LR6) όπως υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του καλύμματος μπαταριών του τηλεχειριστηρίου. Για τη βέλτιστη απόδοση, δεν συνιστάται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών AA.
 3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.

Προγραμματισμός του Καθολικού τηλεχειριστηρίου Xbox 360 για μια τηλεόραση

Για να χρησιμοποιήσετε το Καθολικό τηλεχειριστήριο Xbox 360 με μια τηλεόραση, πρέπει να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συγκεκριμένη μάρκα τηλεόρασης που διαθέτετε. Μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό της τηλεόρασης με μη αυτόματο τρόπο ή να πραγματοποιήσετε σάρωση για να βρείτε τον κωδικό της τηλεόρασης.

Το Καθολικό τηλεχειριστήριο Xbox 360 περιλαμβάνει μια λίστα κωδικών που καλύπτει πολλές δημοφιλείς τηλεοράσεις. Για την πιο πρόσφατη λίστα με τους κωδικούς βιβλιοθήκης τηλεόρασης, μεταβείτε στη σελίδα Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox 360 (νέο).

Σημείωση Κατά τον προγραμματισμό του Καθολικού τηλεχειριστηρίου Xbox 360, το τηλεχειριστήριο θα κλείσει την οθόνη μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από τα κουμπιά 0 έως 9, CH+ ή CH–, για να επαναφέρετε το τηλεχειριστήριο στις αρχικές ρυθμίσεις.

Για να εισαγάγετε έναν κωδικό τηλεόρασης με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση.
 2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TV και το κουμπί OK ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα. Όλα τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου θα ανάψουν για δύο δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μόνο τα αριθμητικά κουμπιά της τηλεόρασης (1 έως 12) θα παραμείνουν αναμμένα.
 3. Εισαγάγετε τον κωδικό για την τηλεόραση.
 4. Πιέστε το κουμπί TV ξανά για αποθήκευση του κωδικού και έξοδο.

Όλα τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήσουν τρεις φορές, επιβεβαιώνοντας την επιλογή σας.

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση για έναν κωδικό τηλεόρασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση.
 2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TV και το κουμπί OK ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα. Όλα τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου θα ανάψουν για δύο δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μόνο τα αριθμητικά κουμπιά της τηλεόρασης (1 έως 12) θα παραμείνουν αναμμένα.
 3. Πιέστε το κουμπί CH+ ή το κουμπί CH–, για να στείλετε μια σειρά εντολών απενεργοποίησης στην τηλεόραση. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί CH+ ή το κουμπί CH– μέχρι να απενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
  Σημείωση Περιμένετε αρκετή ώρα μέχρι η τηλεόραση να αποκριθεί στην εντολή απενεργοποίησης αφού πιέσετε κάθε κουμπί. Ορισμένες τηλεοράσεις αργούν περισσότερο να αποκριθούν στις εντολές απενεργοποίησης σε σχέση με άλλες τηλεοράσεις.
 4. Πιέστε το κουμπί TV για αποθήκευση του κωδικού και έξοδο.

Όλα τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου θα αναβοσβήσουν τρεις φορές, επιβεβαιώνοντας τον κωδικό.

Σημείωση Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά αφού ορίσετε τον κωδικό τηλεόρασης, δοκιμάστε έναν άλλο κωδικό του ίδιου κατασκευαστή τηλεόρασης ή πραγματοποιήστε σάρωση για έναν άλλο κωδικό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Καθολικό τηλεχειριστήριο Xbox 360 μόνο με την κονσόλα Xbox 360, τηλεοράσεις ή έναν υπολογιστή με Windows XP Media Center. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Καθολικό τηλεχειριστήριο Xbox 360 με συσκευές βίντεο, ψηφιακές συσκευές εγγραφής βίντεο, συσκευές αναπαραγωγής DVD ή άλλες συσκευές ήχου.

Για να βρείτε έναν κωδικό ο οποίος θα επιτρέψει τη λειτουργία του Καθολικού τηλεχειριστηρίου Xbox 360 με την τηλεόρασή σας, μεταβείτε στη σελίδα Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox 360 (νέο).

Εισαγωγή ενός κωδικού τηλεόρασης

Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό σας στην τοποθεσία μας στο web και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτήν.
 2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά TV και OK ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα. Κατόπιν, όλα τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο θα ανάψουν για δύο δευτερόλεπτα και έπειτα θα παραμείνουν αναμμένα μόνο τα αριθμητικά κουμπιά της τηλεόρασης.
 3. Εισαγάγετε τον κωδικό για την τηλεόρασή σας.
 4. Πιέστε το κουμπί TV ξανά για αποθήκευση του κωδικού και έξοδο. Όλα τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήσουν τρεις φορές, επιβεβαιώνοντας την επιλογή σας.

Σάρωση για έναν κωδικό τηλεόρασης

Μπορείτε να στείλετε μια σειρά κωδικών από το τηλεχειριστήριό σας στην τηλεόρασή σας, για να βρείτε τον σωστό κωδικό για την τηλεόρασή σας, αν δεν τον γνωρίζετε.

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτήν.
 2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά TV και OK ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα. Κατόπιν, όλα τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο θα ανάψουν για δύο δευτερόλεπτα και έπειτα θα παραμείνουν αναμμένα μόνο τα αριθμητικά κουμπιά της τηλεόρασης.
 3. Πιέστε το κουμπί Επόμενου/Προηγούμενου καναλιού, για να στείλετε μια σειρά εντολών απενεργοποίησης στην τηλεόρασή σας. Επαναλάβετε μέχρι να απενεργοποιηθεί η τηλεόρασή σας.
  Σημείωση Περιμένετε αρκετά μέχρι η τηλεόρασή σας να αποκριθεί στην εντολή και να απενεργοποιηθεί αφού πιέσετε το κουμπί Επόμενου/Προηγούμενου καναλιού. Ορισμένες τηλεοράσεις αργούν περισσότερο να αποκριθούν στην εντολή απενεργοποίησης σε σχέση με άλλες τηλεοράσεις.
 4. Πιέστε το κουμπί TV για αποθήκευση του κωδικού και έξοδο. Όλα τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήσουν τρεις φορές, επιβεβαιώνοντας τον κωδικό.

Σημειώσεις

 • Αν ορίσετε έναν κωδικό τηλεόρασης αλλά το τηλεχειριστήριό σας δεν λειτουργεί κατά το αναμενόμενο, εισαγάγετε ή σαρώστε έναν άλλο κωδικό για τον κατασκευαστή της τηλεόρασής σας. Για να σαρώσετε έναν άλλο κωδικό αφού απενεργοποιηθεί η τηλεόρασή σας στο βήμα 3, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί Επόμενου/Προηγούμενου καναλιού για άλλους κωδικούς, πριν να προχωρήσετε στο βήμα 4.
 • Το Καθολικό τηλεχειριστήριο λειτουργεί μόνο με τηλεοράσεις και με την κονσόλα Xbox 360. Δεν μπορεί να χειριστεί συσκευές βίντεο, συσκευές DVR, συσκευές αναπαραγωγής DVD ή ηχοσυστήματα.

Χρήση του καθολικού τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριό σας λειτουργεί σαν ένα οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο τηλεόρασης. Επίσης, περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου για την κονσόλα Xbox 360 και ένα κουμπί που σας εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε έναν συνδεδεμένο υπολογιστή ο οποίος βασίζεται στο Windows Media Center.

Κουμπιά χειριστηρίου

Το κουμπί Xbox Guide στο τηλεχειριστήριο φέρνει την εμπειρία του Xbox 360 στα δάχτυλά σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί και τα κουμπιά A , B , X , Y και OK, για να περιηγηθείτε και να χειριστείτε το Xbox Guide και το Xbox Dashboard στην κονσόλα Xbox 360, όπως ακριβώς θα κάνατε και με το χειριστήριό σας.

Κουμπί έναρξης του Windows Media Center

Το κουμπί Έναρξης του Windows Media Center σάς επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε έναν συνδεδεμένο υπολογιστή που βασίζεται στο Windows Media Center μέσω της κονσόλας Xbox 360. Αν έχετε κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να χρησιμοποιείτε το Windows Media Center στην κονσόλα Xbox 360, αν πιέσετε αυτό το κουμπί, θα ξεκινήσει το Windows Media Center. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να χρησιμοποιείτε το Windows Media Center στην κονσόλα σας, αν πιέσετε αυτό το κουμπί, θα ξεκινήσει ο οδηγός ρύθμισης του Windows Media Center.

Θα ενεργοποιηθεί επίσης το κουμπί του Windows Media Center στην κονσόλα, αν είναι απενεργοποιημένο.

Λειτουργία τηλεόρασης

Για να χρησιμοποιήσετε το Καθολικό τηλεχειριστήριο με την τηλεόρασή σας, πιέστε το κουμπί TV προτού πιέσετε τα άλλα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στη λειτουργία τηλεόρασης, τα κουμπιά δεν θα φωτίζουν μέχρι να τα πιέσετε.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Επισκόπηση του Καθολικού τηλεχειριστηρίου Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;