Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Εγκατάσταση και χρήση του Ασύρματου ακουστικού Bluetooth Xbox 360 με μια συσκευή Bluetooth

Επισκόπηση

Σχέδιο του Ασύρματου ακουστικού Bluetooth Xbox 360

Μπορείτε να συνδέσετε το Ασύρματο ακουστικό Xbox 360 με Bluetooth σε συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, όπως κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Αυτό το ακουστικό:

 • Έως οκτώ ώρες ομιλίας με μία μόνο φόρτιση
 • Εύκολη μετάβαση από τη λειτουργία Xbox στη λειτουργία Bluetooth για την αποδοχή κλήσεων

Σημείωση Η λειτουργία Bluetooth ισχύει μόνο για χρήση με συσκευές Bluetooth. Η κονσόλα Xbox 360 δεν υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth.

Λειτουργία Bluetooth

Ρύθμιση του ακουστικού σας στη λειτουργία Bluetooth

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό με μια συσκευή Bluetooth, πρέπει να συνδέσετε ασύρματα (η διαδικασία είναι, επίσης, γνωστή ως ζεύξη) το ακουστικό με τη συσκευή Bluetooth.

Για να συνδέσετε το ασύρματο ακουστικό με μια συσκευή Bluetooth:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένο στο ακουστικό.
 2. Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας ρεύματος στο ακουστικό σας για δύο δευτερόλεπτα.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συνδέσετε με το ακουστικό σας.
 4. Στο ακουστικό σας, μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση Bluetooth. Όταν το ακουστικό εισέλθει στη λειτουργία Bluetooth, η λυχνία στο ακουστικό γίνεται μπλε.
Σχέδιο του Ασύρματου ακουστικού Bluetooth Xbox 360, με ένα βέλος που υποδεικνύει τη ρύθμιση του διακόπτη λειτουργίας για ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
 1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης του ακουστικού για δύο δευτερόλεπτα. Οι λυχνίες αναβοσβήνουν δεξιόστροφα με μπλε χρώμα ενώ το ακουστικό βρίσκεται στη λειτουργία αναζήτησης Bluetooth.
Σχέδιο του Ασύρματου ακουστικού Bluetooth Xbox 360 με το κουμπί σύνδεσης επισημασμένο
 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες σύζευξης της συσκευής με δυνατότητα Bluetooth. Αν η συσκευή σας απαιτήσει έναν αριθμό PIN ασφαλείας, για να επιτευχθεί η ζεύξη με το ασύρματο ακουστικό σας, χρησιμοποιήστε τον αριθμό "0000" (τέσσερα μηδενικά) ως τον αριθμό PIN.

Όταν το ακουστικό σας συνδεθεί με επιτυχία, οι λυχνίες αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα τρεις φορές.

Για να συνδέσετε το ακουστικό σας με μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, επαναλάβετε τα βήματα 1-4. Μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό σας με έως οκτώ συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

Όταν ενεργοποιείτε το ακουστικό σας στη λειτουργία Bluetooth ή όταν μεταβαίνετε από τη λειτουργία Xbox στη λειτουργία Bluetooth, το ακουστικό σας επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί με την τελευταία συσκευή Bluetooth με την οποία ήταν συνδεδεμένο. Το ακουστικό σας υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth Multipoint. Αυτό σημαίνει ότι το ακουστικό σας μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth.

Χρήση του ασύρματου ακουστικού σας στη λειτουργία Bluetooth

Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα της ρύθμισης, είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό με μια συσκευή Bluetooth. Αν έχετε μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει τηλεφωνικές κλήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ενέργειας του ασύρματου ακουστικού, για να πραγματοποιήσετε, να απαντήσετε ή να απορρίψετε κλήσεις.

Σχέδια του μπροστινού και πίσω μέρος του Ασύρματου ακουστικού Bluetooth Xbox 360, με τις βασικές δυνατότητες αριθμημένες από το 1 έως το 7, ώστε να αντιστοιχούν στις επεξηγήσεις του ακόλουθου γραφικού
 1. Σίγαση/Ενέργεια (Σίγαση στη λειτουργία Xbox και Ενέργεια στη λειτουργία Bluetooth)
 2. Ένταση +
 3. Ένταση -
 4. Τροφοδοσία
 5. Σύνδεση
 6. Είσοδος ρεύματος
 7. Λειτουργία Xbox (πράσινη)/Bluetooth (μπλε)
Για να απαντήσετε σε μια κλήση
Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, από το ακουστικό ακούγεται ένας ήχος εισερχόμενης κλήσης και οι λυχνίες του ακουστικού αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα μέχρι να απαντήσετε, να απορρίψετε ή να αγνοήσετε την κλήση.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση:

 • Πιέστε και αφήστε το κουμπί ενέργειας.
 • Αν το ακουστικό βρίσκεται στη λειτουργία Xbox, μεταβαίνοντας στη λειτουργία Bluetooth η εισερχόμενη κλήση απαντάται αυτόματα (χωρίς πάτημα του κουμπιού ενέργειας).
 • Αν το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο, μια εισερχόμενη κλήση θα απαντηθεί αυτόματα αν το ενεργοποιήσετε (χωρίς πάτημα του κουμπιού ενέργειας).

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ενέργειας για δύο δευτερόλεπτα.

Για να τερματίσετε μια κλήση: Πιέστε και αφήστε το κουμπί ενέργειας. Με τη μετάβαση στη λειτουργία Xbox δεν τερματίζεται μια κλήση.

Σχέδιο του Ασύρματου ακουστικού Bluetooth Xbox 360 με το κουμπί ενέργειας επισημασμένο

Αν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πιέστε το κουμπί ενέργειας, για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση και να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να υποστηρίζεται από τη συσκευή Bluetooth καθώς και από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.

Ενώ μια κλήση είναι σε αναμονή:

 1. Πιέστε και αφήστε το κουμπί ενέργειας, για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση.
 2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ενέργειας για δύο δευτερόλεπτα, για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση:

 1. Ενεργοποιήστε το ασύρματο ακουστικό σας.
 2. Αν το ακουστικό σας είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή Bluetooth (και όχι ήδη σε κατάσταση κλήσης), πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ενέργειας για δύο δευτερόλεπτα.
 3. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές Bluetooth, για να πραγματοποιήσετε την κλήση σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των φωνητικών εντολών Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες της συσκευής Bluetooth (για παράδειγμα, τα έγγραφα του τηλεφώνου σας).

Σημείωση Το κουμπί σίγασης στο ασύρματο ακουστικό είναι ενεργό μόνο στη λειτουργία Xbox. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με ένα κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης του τηλεφώνου σας.

Εναλλαγή τρόπων λειτουργίας
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του ακουστικού σας ανά πάσα στιγμή. Αν έχετε μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει την πραγματοποίηση κλήσεων, μπορείτε να μεταβείτε από τη λειτουργία Xbox στη λειτουργία Bluetooth, για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση στο ακουστικό σας (εφόσον έχετε προηγουμένως ρυθμίσει τη συσκευή Bluetooth με το ακουστικό σας). Αν επιστρέψετε από τη λειτουργία Bluetooth στη λειτουργία Xbox, το ακουστικό σας θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες ρυθμίσεις που ίσχυαν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία Xbox.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συνδεσιμότητα των συσκευών κινητής τηλεφωνίας ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή. Για βοήθεια σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας Bluetooth με μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο προϊόντος ή την τοποθεσία του κατασκευαστή.

Για βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση του ακουστικού σας σε ένα Windows Phone, ανατρέξτε στο θέμα Ζεύξη του τηλεφώνου μου με ένα αξεσουάρ Bluetooth.

Οι συνομιλητές σας δεν μπορούν να σας ακούσουν
Αν ένας συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει, όταν χρησιμοποιείτε το ακουστικό στη λειτουργία Bluetooth:
 • Ολοκληρώστε τα βήματα της ρύθμισης, για να συνδέσετε το ακουστικό σας με τη συσκευή Bluetooth.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας του ακουστικού βρίσκεται στη θέση Bluetooth.
 • Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι στραμμένο προς τα εμπρός.
 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth (για παράδειγμα, ένα τηλέφωνο) είναι ενεργοποιημένη.
Πώς να διαγράψετε τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth από το ακουστικό
Το ακουστικό αποθηκεύει πληροφορίες ζεύξης για τις τελευταίες οκτώ συσκευές Bluetooth με τις οποίες έχει συνδεθεί. Αν θέλετε να διαγράψετε αυτήν τη λίστα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ενεργοποιήστε το ακουστικό σας.
 2. Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση Bluetooth (η ενδεικτική λυχνία στο ακουστικό θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα).
 3. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης για 10 δευτερόλεπτα.
 4. Αρχικά, οι ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήσουν μία προς μία δεξιόστροφα με μπλε χρώμα και μετά από 10 δευτερόλεπτα και οι τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήσουν ταυτόχρονα. Επίσης, δύο χαμηλότονοι ήχοι θα ακουστούν από το ακουστικό.
 5. Απενεργοποιήστε το ακουστικό.
 6. Για να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη του ακουστικού, ακολουθήστε τις οδηγίες τις ενότητας "Ρύθμιση του ακουστικού σας στη λειτουργία Bluetooth" παραπάνω.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εγκατάσταση και χρήση του Ασύρματου ακουστικού Bluetooth Xbox 360 με μια συσκευή Bluetooth" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας