Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ενσύρματου ακουστικού Xbox 360

Όταν χρησιμοποιείτε το Ενσύρματο ακουστικό Xbox 360, αντιμετωπίζετε ένα από τα ακόλουθα προβλήματα:

 • Δεν ακούτε ήχο από το τμήμα του ακουστικού.
 • Άλλοι παίκτες δεν μπορούν να σας ακούσουν.
 • Ακούτε ηχώ ή θόρυβο στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ενδέχεται να αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα αν:

 • Η θύρα σύνδεσης είναι βρόμικη.
 • Οι ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων ή γονικού ελέγχου δεν είναι σωστές.
 • Το Ενσύρματο ακουστικό Xbox 360 είναι ελαττωματικό.

Σημείωση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ενσύρματο ακουστικό Xbox 360 μόνο με συσκευές Xbox 360 με άδεια χρήσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό με καμία άλλη συσκευή. Η κονσόλα Xbox 360 δεν μεταδίδει ήχους παιχνιδιών ή μουσική μέσω του Ενσύρματου ακουστικού Xbox 360.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο από το Ενσύρματο ακουστικό Xbox 360

Ελέγξτε και καθαρίστε το υλικό Xbox

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ελέγξτε το ακουστικό, το καλώδιο και το βύσμα για ορατά ελαττώματα.
 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες ή υπολείμματα στο βύσμα του ακουστικού. Για να καθαρίσετε το βύσμα, χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα εμποτισμένη με οινόπνευμα εντριβής.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Χειριστήριο Xbox 360 λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την κονσόλα.
 4. Συνδέστε σταθερά το βύσμα του Ενσύρματου ακουστικού Xbox 360 στη θύρα επέκτασης που βρίσκεται κάτω από το πληκτρολόγιο κατεύθυνσης (D-pad) και το δεξιό μοχλό του χειριστηρίου.

Ελέγξτε το ακουστικό

Για να το κάνετε αυτό, πραγματοποιήστε εγγραφή και ακρόαση ενός νέου φωνητικού μηνύματος:

 1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο Χειριστήριο Xbox 360.
 2. Επιλέξτε Messages και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A .
 3. Επιλέξτε Create New και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A .
 4. Επιλέξτε Message και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A .
 5. Επιλέξτε μια ετικέτα παίκτη και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A .
 6. Επιλέξτε Add Voice και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A .
 7. Φορέστε το Ενσύρματο ακουστικό Xbox 360.
 8. Επιλέξτε το κουμπί εγγραφής (στρογγυλό εικονίδιο) και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A , για να ξεκινήσει η εγγραφή ενός μηνύματος.
 9. Μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο και εγγράψτε τη φωνή σας για 5 έως 15 δευτερόλεπτα.
 10. Επιλέξτε το κουμπί διακοπής (τετράγωνο εικονίδιο) και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A , για να σταματήσει η εγγραφή.
 11. Επιλέξτε το κουμπί αναπαραγωγής (δεξιό βέλος) και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A .
 12. Ακούστε την εγγραφή σας:
  • Εάν μπορείτε να ακούσετε το μήνυμα που εγγράψατε, το ακουστικό σας λειτουργεί κανονικά. Εάν το ακουστικό εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά όταν το χρησιμοποιείτε στο Xbox Live, ενδέχεται να πρέπει να ρυθμίσετε τον Γονικό έλεγχο. Προχωρήστε στην επόμενη ενότητα.
  • Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε το μήνυμα που εγγράψατε, ενδέχεται να έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση του μικροφώνου ή η ένταση του ακουστικού να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρμόσει σωστά τα στοιχεία ελέγχου.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του Γονικού ελέγχου

Σημείωση Εάν δημιουργήσετε ένα προφίλ για ένα παιδί στην κονσόλα, μέσω του Γονικού ελέγχου ο κάτοχος του γονικού λογαριασμού θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει με ποια άτομα θα μπορεί να επικοινωνεί το παιδικό προφίλ στο Xbox Live. Στον Γονικό έλεγχο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία στο προφίλ του παιδιού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους χρήστες κάτω των 17 ετών είναι Friends Only.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Γονικού ελέγχου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Συνδεθείτε με το λογαριασμό Xbox Live με τον οποίο αντιμετωπίζετε προβλήματα.
 2. Επιλέξτε settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε Privacy.
 3. Επιλέξτε Change Settings.
 4. Επιλέξτε Customize.
 5. Στην περιοχή Activity, επιλέξτε Voice and Text και, στη συνέχεια, επιλέξτε Everyone ή Friends Only.

Βεβαιωθείτε ότι η ένταση για το Ενσύρματο ακουστικό Xbox 360 έχει ρυθμιστεί σωστά

 • Αυξήστε την ένταση στο ακουστικό. Για να το κάνετε αυτό, περιστρέψτε το στοιχείο ελέγχου της έντασης στο βύσμα του καλωδίου του ακουστικού.
 • Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο της έντασης είναι σωστά ρυθμισμένο ή ότι η ένταση δεν έχει οριστεί σε σίγαση στην περιοχή Personal Settings. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο Χειριστήριο Xbox 360.
  2. Κυλήστε προς τα δεξιά στο στοιχείο Settings.
  3. Επιλέξτε Preferences.
  4. Επιλέξτε Voice.
  5. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή Mute, επιλέξτε Mute και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A .
  6. Αν δεν έχει ρυθμιστεί σε σίγαση, αυξήστε την ένταση. Επιλέξτε τη γραμμή της έντασης και, στη συνέχεια, πιέστε το πληκτρολόγιο κατεύθυνσης ή τον αριστερό μοχλό.

Εάν με αυτά τα βήματα δεν επιλυθεί το πρόβλημα, ενδέχεται να πρέπει να αντικαταστήσετε το Ενσύρματο ακουστικό Xbox 360.

Άλλοι παίκτες δεν μπορούν να σας ακούσουν

Αν οι άλλοι παίκτες δεν μπορούν να σας ακούσουν, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο διακόπτης mic δεν είναι ρυθμισμένος στην επιλογή Mute. Ο διακόπτης mic βρίσκεται στο βύσμα του ακουστικού Xbox 360.

Σημείωση Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του παιχνιδιού, για να προσδιορίσετε αν πρέπει να πιέσετε κάποιο κουμπί προκειμένου να επικοινωνήσετε με άλλους παίκτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Αν ο διακόπτης mic δεν είναι ρυθμισμένος στην επιλογή Mute, βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι δεν έχετε ρυθμίσει την ένταση σε σίγαση στην περιοχή Personal Settings. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο Χειριστήριο Xbox 360.
 2. Κυλήστε προς τα δεξιά στο στοιχείο Settings.
 3. Επιλέξτε Preferences.
 4. Επιλέξτε Voice.
 5. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Mute. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή "Mute", επιλέξτε Mute και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A .
 6. Αυξήστε την ένταση. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τη γραμμή της έντασης και, στη συνέχεια, πιέστε το πληκτρολόγιο κατεύθυνσης  ή τον αριστερό μοχλό .

Εάν με αυτά τα βήματα δεν επιλυθεί το πρόβλημα, ενδέχεται να πρέπει να αντικαταστήσετε το ακουστικό Xbox 360.

Ακούτε ηχώ ή θόρυβο στη διάρκεια του παιχνιδιού

Σημείωση Αυτή η ηχώ παράγεται από το άτομο που μιλάει και όχι από το άτομο που ακούει την ηχώ. Για παράδειγμα, αν ακούτε ηχώ μόνο όταν κάποιος άλλος μιλάει, το πρόβλημα σχετίζεται με τη σύνδεση του ακουστικού του ατόμου που μιλάει, όχι με τη σύνδεση του δικού σας.

Ενδέχεται να παρουσιαστεί ηχώ ή θόρυβος στη διάρκεια του παιχνιδιού στις ακόλουθες συνθήκες:

 • Το μικρόφωνο ανιχνεύει ήχους από το περιβάλλον. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η μετάδοση της φωνής που προέρχεται από το τμήμα του ακουστικού.
 • Το βύσμα των ακουστικών δεν είναι πλήρως συνδεδεμένο στο χειριστήριο.
 • Χρησιμοποιείτε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox 360 και η στάθμη της μπαταρίας της μονάδας είναι χαμηλή.

Εάν εσείς ή άλλοι παίκτες ακούτε ηχώ ή άλλους θορύβους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δοκιμάστε ένα από τα εξής:

 • Μειώστε την ένταση του ήχου στην τηλεόραση ή το στερεοφωνικό σας.
 • Αποσυνδέστε το ακουστικό από το χειριστήριο και κατόπιν συνδέστε τα ξανά.
 • Καθαρίστε το βύσμα του καλωδίου των ακουστικών με ένα καθαρό πανί και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά τα ακουστικά στο χειριστήριο.
 • Ελέγξτε τα ακουστικά, συνδέοντάς τα σε ένα άλλο χειριστήριο, αν είναι δυνατό.
 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox 360, αντικαταστήστε τις μπαταρίες AA ή επαναφορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία Xbox 360.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ενσύρματου ακουστικού Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;