Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης του Ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360

Επισκόπηση

Μάθετε πώς να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε το Ασύρματο μικρόφωνο για το Xbox 360.

Το Ασύρματο μικρόφωνο για το Xbox 360 προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με την κονσόλα Xbox 360. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360 με ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του παιχνιδιού.

Ασύρματο μικρόφωνο για το Xbox 360

Η θέση των ενδεικτικών λυχνιών και του κουμπιού τροφοδοσίας/σύνδεσης στο ασύρματο μικρόφωνο για το Xbox 360

Τρόπος εγκατάστασης του Ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360

Πριν από τη χρήση του Ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360 με την κονσόλα Xbox 360, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Το μικρόφωνο χρησιμοποιεί μόνο αλκαλικές μπαταρίες AA (LR6) ή πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υδριδίου νικελίου-μετάλλου (NiMH).
 • Σημείωση Το μικρόφωνο δεν φορτίζει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Πρέπει να φορτίσετε αυτές τις μπαταρίες χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη συσκευή φόρτισης.

 • Δημιουργήστε μια ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στο μικρόφωνο και την κονσόλα.

Για να χειριστείτε το παιχνίδι, χρειάζεστε ένα ενσύρματο ή ένα ασύρματο χειριστήριο (παρέχεται ξεχωριστά) που να είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα.

Τρόπος εγκατάστασης των μπαταριών στο Ασύρματο μικρόφωνο για το Xbox 360

Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο μικρόφωνο ή για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το μικρόφωνο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Περιστρέψτε προσεκτικά το αλεξήνεμο του μικροφώνου αριστερόστροφα (κατά ένα τέταρτο).
 2. Αποσύρετε το αλεξήνεμο από το σώμα του μικροφώνου.
 3. Σύρετε το κάλυμμα των μπαταριών για να το ανοίξετε.
 4. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες από τη θήκη των μπαταριών, αν υπάρχουν.
Ένα διάγραμμα δείχνει τον τρόπο ανοίγματος του ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360.
 1. Τοποθετήστε δύο καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες AA (LR6) ή πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH στη θήκη των μπαταριών.
 2. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το αλεξήνεμο του μικροφώνου.
Ένα διάγραμμα δείχνει τον τρόπο βιδώματος του πάνω μέρος του μικροφώνου στη βάση μετά από την τοποθέτηση των μπαταριών.

Τρόπος σύνδεσης του μικροφώνου στην κονσόλα

Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα έως και τέσσερα Ασύρματα μικρόφωνα για το Xbox 360 σε μια κονσόλα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις παραμέτρων σας και εφόσον αυτό υποστηρίζεται από το παιχνίδι. Κάθε συνδεδεμένο μικρόφωνο θα αντιστοιχιστεί σε ένα τεταρτημόριο στον φωτεινό κύκλο που περιβάλλει το κουμπί τροφοδοσίας στο μπροστινό μέρος της κονσόλας. Σημειώστε ότι το τεταρτημόριο θα ανάψει μόνο αν συνδέσετε και ένα χειριστήριο στην κονσόλα.

Σημειώσεις

 • Το τεταρτημόριο θα ανάψει μόνο αν συνδέσετε και ένα χειριστήριο στην κονσόλα.
 • Αν συνδέσετε τέσσερα μικρόφωνα στην κονσόλα, μόνο δύο παίκτες θα μπορούν να τραγουδήσουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα άλλα δύο μικρόφωνα ως κρουστά μουσικά όργανα.

Για να συνδέσετε το μικρόφωνο στην κονσόλα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας.
 2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας του μικροφώνου μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες. Αυτό θα διαρκέσει περίπου τρία δευτερόλεπτα.
Ένα δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το κουμπί τροφοδοσίας στο κάτω μέρος του ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360.
 1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας του μικροφώνου ξανά μέχρι οι λυχνίες να αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα. Αυτό θα διαρκέσει περίπου τρία δευτερόλεπτα. Τώρα, μπορείτε να συνδέσετε το μικρόφωνο στην κονσόλα.
 2. Πιέστε και, στη συνέχεια, απελευθερώστε το κουμπί σύνδεσης στην κονσόλα.
Ένα δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το κουμπί σύνδεσης στο μπροστινό μέρος μιας κονσόλας Xbox 360 S. Ένα δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το κουμπί σύνδεσης στο μπροστινό μέρος μιας κονσόλας Xbox 360 E.
 1. Στην κονσόλα Xbox 360 S και Xbox 360 E: Αφού η λυχνία γύρω από το κουμπί τροφοδοσίας της κονσόλας αναβοσβήσει τρεις φορές και σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες του μικροφώνου, το μικρόφωνο έχει συνδεθεί.

  Σε μια αρχική κονσόλα Xbox 360: Αφού οι λυχνίες γύρω από το κουμπί τροφοδοσίας της κονσόλας αναβοσβήσουν κυκλικά πολλές φορές και σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες του μικροφώνου, το μικρόφωνο έχει συνδεθεί.

 2. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5, για να συνδέσετε επιπλέον μικρόφωνα στην κονσόλα σας. Μπορείτε να συνδέσετε έως και τέσσερα ασύρματα μικρόφωνα.

Σημειώσεις

 • Το μικρόφωνο μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Επανέρχεται αυτόματα όταν αρχίζετε να το χρησιμοποιείτε ξανά.
 • Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, πιέστε και, στη συνέχεια, απελευθερώστε το κουμπί τροφοδοσίας.
 • Το μικρόφωνο θα συνεχίσει να είναι συνδεδεμένο την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την κονσόλα σας.
 • Το μικρόφωνο μπορεί να είναι συνδεδεμένο μόνο σε μία κονσόλα κάθε φορά. Μπορείτε να το συνδέσετε σε μια νέα κονσόλα ανά πάσα στιγμή, αλλά η σύνδεσή σας με την κονσόλα στην οποία είχατε συνδεθεί προηγουμένως θα χαθεί.
 • Το μικρόφωνο λειτουργεί μόνο σε εμβέλεια 10 μέτρων από την κονσόλα. Άλλες συσκευές που εκπέμπουν σε ραδιοσυχνότητες μπορούν να μειώσουν αυτήν την εμβέλεια, όπως επίσης και τα αντικείμενα που βρίσκονται ανάμεσα στο μικρόφωνο και την κονσόλα.
 • Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του ασύρματου σήματος, οι λυχνίες αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα μία φορά ανά δευτερόλεπτο μέχρι να επαναφέρετε το μικρόφωνο εντός εμβέλειας.

Τρόπος χρήσης του Ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360

Κράτημα του μικροφώνου

 • Για άριστα αποτελέσματα ενώ τραγουδάτε ή μιλάτε, κρατήστε το μικρόφωνο σε απόσταση 1 έως 8 εκατοστών από το στόμα σας.
 • Μην φυσάτε μέσα στο μικρόφωνο και μην χτυπάτε απευθείας το αλεξήνεμο του μικροφώνου.

Χρήση του Μικροφώνου με άλλα χειριστήρια

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως δύο ενσύρματα ή ασύρματα χειριστήρια μαζί με τα μικρόφωνα.
 • Το Ασύρματο μικρόφωνο για το Xbox 360 δεν θα λειτουργεί, αν συνδέσετε ένα ενσύρματο ακουστικό στην κονσόλα σας.
 • Εκτός από το ενσύρματο ακουστικό, το Ασύρματο μικρόφωνο για το Xbox 360 δεν δημιουργεί παρεμβολές στις υπάρχουσες συνδέσεις ενσύρματων ή ασύρματων αξεσουάρ του Xbox 360.

Οι λυχνίες του μικροφώνου

 • Όταν ενεργοποιείτε το μικρόφωνο, οι ενσωματωμένες λυχνίες αναβοσβήνουν, υποδεικνύοντας την κατάσταση του μικροφώνου ως εξής:
  • Ενεργοποίηση: οι λυχνίες αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα μία φορά ανά δευτερόλεπτο
  • Σύνδεση: οι λυχνίες αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα τέσσερις φορές ανά δευτερόλεπτο
  • Ολοκλήρωση σύνδεσης: οι λυχνίες αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα και κατόπιν σταματούν
 • Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, οι ενσωματωμένες λυχνίες αναβοσβήνουν, υποδεικνύοντας την κατάσταση ισχύος της μπαταρίας ως εξής:
  • Χαμηλή: οι λυχνίες αναβοσβήνουν με πορτοκαλί χρώμα μία φορά ανά τρία δευτερόλεπτα
  • Κρίσιμη: οι λυχνίες αναβοσβήνουν με πορτοκαλί χρώμα μία φορά ανά δευτερόλεπτο
 • Αν μετακινήσετε το μικρόφωνο εκτός της εμβέλειας του ασύρματου σήματος της κονσόλας, οι λυχνίες θα αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα μία φορά ανά δευτερόλεπτο. Επίσης, σε κάποιους υποστηριζόμενου τίτλους παιχνιδιών μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των λυχνιών.

Καθαρισμός του Ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360

 • Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν από τον καθαρισμό του μικροφώνου.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο με ένα στεγνό ή ελαφρώς νοτισμένο πανί για τον καθαρισμό του Ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360. Η χρήση καθαριστικών ουσιών ή η προσπάθεια καθαρισμού των ακροδεκτών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο μικρόφωνο.
 • Μπορείτε να αφαιρέσετε το αλεξήνεμο και το αφρώδες υλικό του αλεξήνεμου, για να τα πλύνετε χωριστά με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα ή προϊόντα καθαρισμού.
 • Μόνο το αλεξήνεμο και το αφρώδες υλικό του αλεξήνεμου πλένονται στο χέρι. Μην βυθίζετε άλλα τμήματα του μικροφώνου στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι το αλεξήνεμο και το αφρώδες υλικό του αλεξήνεμου έχουν στεγνώσει εντελώς πριν να επανασυναρμολογήσετε το μικρόφωνο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360

Το Ασύρματο μικρόφωνο για το Xbox 360 απενεργοποιείται κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας από DVD

Αν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας από DVD, το ασύρματο μικρόφωνο ενδέχεται να απενεργοποιηθεί κατά την αναπαραγωγή.

Αν και οι περισσότερες δυνατότητες ενός ασύρματου μικροφώνου δεν είναι απαραίτητες κατά την αναπαραγωγή ενός DVD, αν συνομιλείτε σε ένα Xbox Live Party, το ασύρματο μικρόφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί κατά την αναπαραγωγή του DVD. Για να συνεχίσετε να συνομιλείτε με την ομάδα σας, πρέπει να διακόψετε την αναπαραγωγή του DVD και να επιστρέψετε στον πίνακα οργάνων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Για περισσότερη βοήθεια με τη χρήση ή τη συντήρηση του Ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Xbox.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος κατά την επισκευή: αν επιχειρήσετε να ανοίξετε ή/και να επισκευάσετε τη συσκευή σας, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βλάβη στη συσκευή, πυρκαγιά, προσωπικός τραυματισμός και άλλα. Η Microsoft συνιστά να απευθύνεστε σε επαγγελματίες για την επισκευή των συσκευών σας και να προσέχετε όταν επιχειρείτε επισκευές οι ίδιοι.

 • Πριν από τη χρήση του μικροφώνου, διαβάστε το εγχειρίδιό του και τα εγχειρίδια της κονσόλας Xbox 360 για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή. Φυλάξτε όλα τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Για να αντικαταστήσετε τα εγχειρίδια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Xbox.
 • Πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των εγχειριδίων και την περιορισμένη εγγύηση που καλύπτει αυτό το προϊόν παρέχονται στην τοποθεσία web της Υποστήριξης Xbox.

  Επίσης, μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της εγγύησης στο εγχειρίδιο εγγύησης της κονσόλας Xbox 360 (τόμος 2).

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης του Ασύρματου μικροφώνου για το Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;