Εφαρμογή GAIAM TV στην κονσόλα Xbox 360

Η εφαρμογή GAIAM TV είναι μια υπηρεσία πολυμέσων ροής που προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες μεταμόρφωσης. Από αναζωογονητικά μαθήματα γιόγκα μέχρι άκρως ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και καινοτόμα προγράμματα, η εφαρμογή GAIAM TV ξεπερνά τα όρια των συνηθισμένων πολυμέσων, για να ανοίξει νέες προοπτικές για τον μεταβαλλόμενο κόσμο μας.

Σε αυτήν τη σελίδα

Απαιτήσεις εφαρμογής

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή GAIAM TV, χρειάζεστε τα εξής:

Λήψη της εφαρμογής GAIAM TV

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Από την κονσόλα σας, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την ετικέτα παίκτη Xbox Live.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα apps και, στη συνέχεια, επιλέξτε Browse Apps ή Search Apps.
 3. Περιηγηθείτε στις εφαρμογές ή αναζητήστε την εφαρμογή GAIAM TV.
 4. Επισκεφτείτε την τοποθεσία web http://gaiamtv.com/xbox, για να εγγραφείτε στην υπηρεσία GAIAM TV.
 5. Επιλέξτε την εφαρμογή GAIAM TV και, στη συνέχεια, επιλέξτε Download.
 6. Επιλέξτε Confirm Purchase, για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Για να ξεκινήσετε την εφαρμογή GAIAM TV κάποια άλλη στιγμή, μεταβείτε στην ενότητα apps, My Apps και, στη συνέχεια, GAIAM TV.

Εγκατάσταση της εφαρμογής GAIAM TV στην κονσόλα Xbox 360

Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε την εφαρμογή GAIAM TV στην κονσόλα Xbox 360, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό GAIAM TV.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό GAIAM TV.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα apps, My Apps και, στη συνέχεια, επιλέξτε GAIAM TV.
 3. Συνδεθείτε με το λογαριασμό GAIAM TV.

Διαχείριση του λογαριασμού GAIAM

Μπορείτε να διαχειριστείτε το λογαριασμό GAIAM TV μέσω ενός προγράμματος περιήγησης σε μια συσκευή με πρόσβαση στο Internet, μεταβαίνοντας στο λογαριασμό χρήστη GAIAM TV και πραγματοποιώντας σύνδεση με τις πληροφορίες του λογαριασμού GAIAM.

Για υποστήριξη σχετικά με το λογαριασμό GAIAM TV, επισκεφτείτε την Υποστήριξη GAIAM TV.

Χρήση του Γονικού ελέγχου για τον έλεγχο της πρόσβασης σε περιεχόμενο

Αν χρησιμοποιείτε τον Γονικό έλεγχο για να ελέγχετε ποιες ταινίες και ποια τηλεοπτικά προγράμματα μπορούν να προβάλλονται μέσω του Xbox Live στην κονσόλα σας, η εφαρμογή GAIAM TV θα ακολουθεί αυτές τις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τους γονικούς ελέγχους για να απαγορεύετε την πρόσβαση σε ορισμένους τύπους τηλεοπτικών προγραμμάτων, αυτά τα προγράμματα θα εμφανίζονται με το εικονίδιο "με περιορισμό" στην εφαρμογή GAIAM TV. Για την αναπαραγωγή ενός στοιχείου με περιορισμό, ένας ενήλικας θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης του Γονικού ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο περιορισμού της πρόσβασης σε περιεχόμενο του Xbox Live με χρήση των Γονικών ελέγχων, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός γονικών ελέγχων για την κονσόλα Xbox 360 και το Xbox Live.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα σύνδεσης στο Xbox Live

Αν η εφαρμογή GAIAM TV δεν λειτουργεί ομαλά στην κονσόλα σας, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης. Ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 στο Xbox Live.

Προβλήματα ήχου ή εικόνας του Xbox 360

Αν η κονσόλα Xbox 360 δεν παρέχει καλή ποιότητα εικόνας ή ήχου για την εφαρμογή σας, ανατρέξτε στο θέμα Προβλήματα ήχου ή εικόνας σε μια εφαρμογή στην κονσόλα Xbox 360.

Η εφαρμογή GAIAM TV δεν αποκρίνεται

Αν η εφαρμογή GAIAM TV δεν αποκρίνεται, διαγράψτε την και επανεγκαταστήστε την. Δείτε πώς:

 1. Από το Xbox Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε System.
 2. Επιλέξτε Storage.
 3. Επιλέξτε την κύρια συσκευή αποθήκευσης.
 4. Επιλέξτε Games and Apps.
 5. Βρείτε και επισημάνετε την εφαρμογή GAIAM TV. Πιέστε το κουμπί Y, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή Game Options.
 6. Επιλέξτε Delete και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την εφαρμογή.
 7. Επιστρέψτε στο Dashboard.
 8. Μεταβείτε στην ενότητα apps και, στη συνέχεια, στην ενότητα Browse Apps ή Search Apps.
 9. Περιηγηθείτε στις εφαρμογές ή αναζητήστε την εφαρμογή GAIAM TV και, στη συνέχεια, επιλέξτε την.
 10. Επιλέξτε Download και, στη συνέχεια, Confirm Purchase, για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Αν η εφαρμογή εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Μηνύματα σφάλματος

Ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια χρήσης της εφαρμογής GAIAM TV.

Σφάλματα διαθεσιμότητας

 • Sorry, the GAIAM TV server isn’t available right now. (Λυπούμαστε, ο διακομιστής GAIAM TV δεν είναι διαθέσιμος αυτήν τη στιγμή.) Please select the retry button below or try again later. (Επιλέξτε το κουμπί επανάληψης παρακάτω ή προσπαθήστε ξανά αργότερα.) For more information, go to www.xbox.com/status. (Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/status.)
 • The Application has encountered an unexpected error and will now exit. (Η εφαρμογή αντιμετώπισε ένα απρόσμενο σφάλμα και θα κλείσει.)
 • GAIAM TV Server unavailable. (Ο διακομιστής GAIAM TV δεν είναι διαθέσιμος.)
 • A server or network error has occurred. (Παρουσιάστηκε σφάλμα διακομιστή ή δικτύου.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.)
 • An unknown error has occurred. (Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα.)
 • An internal error has occurred. (Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα.)

Για να επιλύσετε το σφάλμα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα www.xbox.com/status, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον πάροχο της υπηρεσίας.
 2. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά λαμβάνετε αυτό το μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια εκκίνησης της εφαρμογής GAIAM TV ή περιεχομένου εντός της εφαρμογής, περιμένετε περίπου ένα λεπτό. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να ξεκινήσετε ξανά την εφαρμογή.
 3. Αν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτό το σφάλμα, διαγράψτε την εφαρμογή GAIAM TV και εγκαταστήστε την ξανά.
 4. Αν με αυτόν τον τρόπο δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Η GAIAM TV είναι υπεύθυνη για όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα περιεχομένου, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.gaiamtv.com/contact.

Σφάλματα βίντεο

 • The video cannot be played at this time. (Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο αυτήν τη στιγμή.)
 • A missing data error has occurred. (Παρουσιάστηκε σφάλμα απώλειας δεδομένων.)
 • Sorry, the video you were interested in is no longer available. (Λυπούμαστε, το βίντεο για το οποίο ενδιαφέρεστε δεν είναι πλέον διαθέσιμο.)

Για να επιλυθεί το σφάλμα, περιμένετε ένα λεπτό περίπου. Κατόπιν, προσπαθήστε ξανά να ξεκινήσετε το περιεχόμενο.

Αν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτό το σφάλμα, επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού και επιλέξτε άλλο περιεχόμενο για παρακολούθηση. Για να ειδοποιήσετε την GAIAM TV για το σφάλμα περιεχομένου, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.gaiamtv.com/contact.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εφαρμογή GAIAM TV στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;